Konsultant ODN

Agnieszka Czeglik

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej Politechnicznej
ul. Hoża 6,71-699 Szczecin
Tel. 91 42 82 944
ODN pok.211
poniedziałek 11:00 – 14:30
wtorek 11:00 – 13:00
tel. 091 428 29 44 w.329
SKYPE: Agnieszka Czeglik  ODN Szczecin
e-mail: aczeglik@zcemip.edu.pl

Wykształcenie :

– Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie studia podyplomowe ,,Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii” ;

– Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie studia podyplomowe ,,Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”

– Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku studia magisterskie ,,Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” ;

– Wyższa Szkoła Zawodowa Collegium Balticum w Szczecinie studia podyplomowe ,,Organizacja i Zarządzanie w Oświacie”;

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie , oddział w Szczecinie , studia licencjackie ,,Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”

– 6-letnie Studium Nauczycielskie we Włocławku ,,Wychowanie przedszkolne”

O konsultancie :

Nauczyciel dyplomowany z 28 –letnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zdobywała pełniąc różne role i stanowiska. Między innymi :

– nauczyciel muzyki w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach ;

– nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Policach;

– nauczyciel akademicki – WSH TWP Szczecin , Collegium Balticum Szczecin
KWSNH w Koszalinie ;

– nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego – projekt Nauczyciel XXI wieku

– nauczyciel akademicki – prowadzenie zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie Humanistycznym organizowanym przez WSH TWP w Szczecinie ;

– prowadząca zajęcia na kursie dla opiekunek dziecięcych – WSH TWP w Szczecinie ;

– trener szkoleniowy – warsztaty z zakresu planu daltońskiego , komunikacji , kompetencji miękkich, współpracy z rodzicami , zarządzania placówką oświatową, autorytetu nauczyciela oraz nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej ;

– trener w Salonie Edukacyjnym ,,Empiria” Szczecin ;

– pracownik redakcyjny w ogólnopolskim miesięczniku pt. ,,Bliżej Przedszkola” wydawnictwo Kraków ;

– autor i prowadzący warsztaty dla nauczycieli szkół województwa zachodniopomorskiego w ramach Grantów Kuratoryjnych pt. ,,Nauczyciel – mistrz-przewodnik –wychowawca , budowanie autorytetu” ;

– koordynator w placówce goszczącej wolontariuszy z Europy w ramach programu ,,Młodzież w Działaniu”/Erasmus+ Polskiej Agencji Narodowej ;

– członek zespołu Twórcze Przedszkole XXI wieku – P21- Opracowanie i konsultacje środowiskowe materiałów edukacyjnych dla dzieci , rodziców i nauczycieli ;

– Edukator Froebla ;

– Certyfikowany Trener TUS – Trening Umiejętności Społecznych ;

– Dyrektor Szkoły Policealnej – Technik Administracji w Świdwinie ;

– Dyrektor Pedagogiczny w 6 punktach przedszkolnych w województwie zachodniopomorskim ;

– Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 w Szczecinie ;

– Dyrektor Daltońskiego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ;

Głównym celem pracy zawodowej od wielu lat jest zwracanie szczególnej uwagi na sferę wychowawczą dzieci – dostrzeganie każdego dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Okazywanie mu ciepła i poczucia że jest akceptowane i rozumiane takie jakie jest. Po ukończeniu warsztatu z programu profilaktyczno – wychowawczego ,,Spójrz inaczej” – w 2003r stworzyła przedszkole o profilu społeczno-moralnym. W 2016r prowadzona przez nią placówka uzyskała certyfikat i jest jedynym w Szczecinie przedszkolem pracującym w oparciu o Plan Daltoński .
Praca z w/w nurtem jeszcze bardziej wzbogaciła jej doświadczenia w zakresie holistycznego rozwoju dzieci .

Od pięciu lat organizuje i prowadzi Szczecińskie Forum Oświatowe. W kontaktach z dziećmi stara się traktować je w sposób partnerski, pełen szacunku, a jednocześnie nie pozbawiony humoru. Dba o to aby wspierać dzieci w poszukiwaniu dobra i piękna w otaczającej ich rzeczywistości . Swoją wiedzę przekazuje w sposób praktyczny i warsztatowy.
Podążając za Joanną Białobrzeską , wyznaje hasło ,,Spójrz w lustro i zobacz jakim jesteś człowiekiem , a dowiesz się jakim jesteś nauczycielem” !

Osiągnięcia :

1994-2003 – pięciokrotnie nagradzana nagrodami Dyrektora Przedszkola Publicznego
Nr 6 w Policach ;
2008, 2014, 2018 – nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej ;
2016 – Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej ;
2020 – Tytuł Honorowego Profesora Oświaty nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                                                        

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content