Misja ODN

Misją naszego Ośrodka jest wszechstronne i fachowe wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo, sieci współpracy.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie funkcjonuje w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych. Jest to możliwe, dzięki ustawicznemu rozwijaniu się systemu doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie programowym, metodycznym i organizacyjnym. Priorytetowym działaniem Placówki jest wsparcie nauczycieli oraz kadry kierowniczej bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i doskonalącej się.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content