Przedmioty zawodowe

Joanna Grygiel

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
ul. Racibora 60/61 71-631 Szczecin
ODN pok.209: poniedziałek 11:00 – 13.30
Tel. 91 428 29 44
Szkoła pok.112: czwartek: 16.00-17.00
Tel. 91 422 64 81
SKYPE: Joanna Grygiel ODN Szczecin
e-mail: jgrygiel@zcemip.edu.pl

O doradcy

Pani Joanna Grygiel jest nauczycielem dyplomowanym z 18–letnim stażem pracy pedagogicznej. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej wydziału elektrycznego z zakresu sieci i systemów telekomunikacyjnych.
Obecnie jest nauczycielem modułów zawodów oraz pełni funkcje kierownika kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych im. Prof. M. T. Hubera w Szczecinie. Wcześniej przez wiele lat była nauczycielem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie.
Jest egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektronik, technik elektronik.
Joanna Grygiel posiada kompetencje eksperta w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Prowadziła cykl konsultacji z zakresu wdrażania zmian programowych obowiązujących w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2012/2013.
Pełniła funkcję trenera w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” realizowanego przez KOWEZiU.
Joanna Grygiel jest współautorem poradnika dla nauczycieli branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej, pakietu edukacyjnego, artykułu „Kształcenie modułowe w technikum w obliczu nowej podstawy programowej” – 2012 r., programu nauczania (struktura modułowa) w zawodzie technik teleinformatyk (2012), technik automatyk(2017), oraz współautorem podręczników do nowej podstawy programowej w branży elektryczno- elektronicznej (2017).
Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej została wielokrotnie nagrodzona Nagrodą Dyrektora Szkoły, Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin i Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content