O ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie to placówka dynamicznie rozwijająca się, świadcząca wysokiej jakości usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracująca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji w środowisku lokalnym, ale również o zasięgu ogólnopolskim. Profesjonalna kadra pedagogiczna wspiera nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Wspiera szkoły jako instytucje oświatowe, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo – opiekuńczych i organizacyjnych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content