Język niemiecki

Katarzyna Dzierbunowicz

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Toruńska 9 78-540 Kalisz Pomorski
ODN pok.209: poniedziałek 09:45 – 14:30
Tel.91 428 29 44.
Szkoła pok.30: czwartek  15.30-17.30
Tel. : 94 361 63 11
SKYPE: Katarzyna Dzierbunowicz  ODN Szczecin
e-mail: kdzierbunowicz@zcemip.edu.pl

O doradcy

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego – na Wydziale Humanistycznym – studia wyższe magisterskie na kierunku : pedagogika specjalna w zakresie specjalności : rewalidacja upośledzonych umysłowo.

Studia na kierunku : filologia w zakresie filologii germańskiej.

Absolwentka NKJO pod opieką naukowo dydaktyczną Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności nauczania: język niemiecki.

Studia podyplomowe na kierunku:  doradztwo zawodowe.

Studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie.

Posiadam  22 letni staż pracy jako nauczyciel języka niemieckiego oraz pedagog prowadzący rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, pełniłam rolę opiekuna nauczycieli stażystów oraz przewodniczącej Zespołu Języków Obcych. Moi uczniowie zajmowali miejsca na podium w konkursach z języka niemieckiego na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Byli laureatami
i finalistami konkursów z języka niemieckiego. W zreformowanej szkole prowadzę również zajęcia
z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII SP .Od 2015 roku posiadam status nauczyciela dyplomowanego. Zawsze gotowa do dialogu i kompromisu, zaangażowana w sprawy zawodowe, kreatywna , dobry organizator, odpowiedzialna i empatyczna . Działam twórczo , sprawnie oraz nowocześnie i efektywnie .Chętnie pomagam innym i działam charytatywnie. Swoją wiedzą
i doświadczeniem dzielę się z innymi.

Do moich sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie:

I miejsce w konkursie na scenariusz lekcji o Marii Skłodowskiej- Curie organizowanym przez KO
w Szczecinie.

I miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Centrum Herdera w Gdańsku pt.: ,,Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu na lekcjach języka niemieckiego” za realizację projektu pt.: „Czas na Szwajcarię”.

Wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Centrum Herdera w Gdańsku pt.: ,,Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu na lekcjach języka niemieckiego” za realizację projektu pt.: „Kto nie zna języków obcych nie zna również swojego ojczystego”.

Wielokrotnie w karierze zawodowej przyznana została mi Nagroda Specjalna Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej .

Wielokrotnie również otrzymywałam Nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzone wysokimi wynikami z egzaminów . Jak wynika
z powyższego, moja działalność zawodowa od początku była zorientowana na szkołę, myślenie
o edukacji przenikało też inne obszary moich działań –zaangażowanie w wolontariat i opiekę nad Samorządem Uczniowskim. Pracę szkoły i pracę nauczyciela poznałam we wszystkich ich wymiarach. Doceniano mnie za pomysłowość i kreatywność w podejmowaniu działań innowacyjnych , tworzeniu programów autorskich oraz bieżącej pracy służącej podnoszeniu jakości pracy szkoły. Byłam i jestem mocnym filarem szkoły , w której pracuję .Ukończyłam wiele kursów i szkoleń wśród których znaczące w ostatnim czasie były: ,,Psycholog szkolny”, ,,Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, ,,OK Zeszyt”, „OK Zeszyt zaawansowany”, „Ocenianie Kształtujące. Dlaczego warto je stosować?”, „Widoczny proces uczenia się ucznia”, „Strategia oceniania kształtującego”, „Jak uczyć skutecznie
i efektywnie-strategie dla ucznia i nauczyciela”, „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content