Wychowawca klasy doradcą zawodowym – warsztaty

Dnia 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli – wychowawców klas. W związku z tym, że każdy z wychowawców ma świadomość, że realizacja zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego należy do obowiązków każdego nauczyciela, tytuł warsztatów brzmiał „Wychowawca klasy doradcą zawodowym”.

W trackie spotkania nauczyciele pracowali nad scenariuszami lekcji.  Dzięki zaangażowaniu uczestników powstały scenariusze, które zostaną wykorzystane podczas zajęć zawiązanych
z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu prowadzonych w ramach lekcji wychowawczych.

Mimo później pory, spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, zaś  wychowawcy mieli mnóstwo pomysłów na ciekawe scenariusze lekcji.

Krystyna Stelmach – Tyszko
doradca metodyczny doradztwa zawodowego

JESIENNE INSPIRACJE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 29 października 2019 r. , w ZSEE (TME) w Szczecinie, odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych „Jesienne inspiracje dla nauczycieli języków obcych – czyli jak prowadzić zajęcia aby były ciekawe dla ucznia”.

W trakcie warsztatów nauczyciele starali się odpowiedzieć na pytanie czy kreatywność jest uniwersalna? Co hamuje a co potęguje kreatywność – wyobraźnia (myślenie dywergencyjne) czy hamulec (myślenie konwergencyjne)? W trakcie spotkania omówione zostały umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe uczniów, a także kompetencje kluczowe . Uczestnicy wspólnie starali się odpowiedzieć na pytanie: Jak pobudzić ucznia do twórczej pracy?

Wszystkim przybyłym na warsztaty nauczycielom serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie.


Przemysław Jackowski
doradca metodyczny języka angielskiego ODN Szczecin

DZIEŃ ŚW.MARCINA – warsztaty

W dniu 28 października 2019r. odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Drawnie .
Zbliżający się Dzień św.Marcina -Martinstag- święta uwielbianego przez niemieckie dzieci był okazją do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz do podzielenia się wiedzą na temat kompetencji kluczowych i kształtowaniu ich na lekcjach języka niemieckiego .
Podstawa programowa zakłada integrację kompetencji kluczowych i sprawności językowych , co dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatów udało się osiągnąć .


mgr Katarzyna Dzierbunowicz
doradca metodyczny języka niemieckiego – ODN Szczecin

Wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów

W dniu 13 marca 2019r., w Szkole Podstawowej nr 35, w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia, odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii ,, Wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów”. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się Sylwia Mackiewicz , nauczycielka religii z SP 28.
Uczestnicy warsztatów poznali aplikacje internetowe Kahoot i Quizizz , samodzielnie wykonali quiz , które wykorzystają na lekcjach

Dorota Maziarz – Świerzewska
Doradca metodyczny ODN
swierzewska@op.pl

Lapbooki wielkopostne

W dniu 19 marca 2019r., w Szkole Podstawowej nr 35 , w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia , odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii ,, Lapbooki wielkopostne”
Uczestnicy warsztatów poznali technikę wykonania lapbooków, posiedli umiejętność składania papieru w różne formy do zapisywania istotnych informacji , otrzymali wskazówki jak wykorzystać lapbooki
w pracy katechetycznej.

Dorota Maziarz – Świerzewska
Doradca metodyczny ODN
swierzewska@op.pl

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

warsztaty odbędą się 03 kwietnia 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.
Uczestnicy warsztatów :
– poznają proste narzędzia do tworzenia prezentacji;
– poznają w jaki sposób uatrakcyjnić opowiadania , które
wykorzystują w toku lekcji;
– wykonają samodzielnie jedną prezentację ;
– podzielą się pomysłami.
( proszę zabrać ze sobą laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 01. 04.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI HISTORII

26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej” oraz ,,Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1)’’ dla nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
Nauczyciele zapoznani zostali z zasadami wdrażania podstawy programowej w szkole podstawowej, poznali rozwiązania służące realizacji treści nauczania w klasie VII w roku szkolnym 2019/20, analizowali nową podstawę programową do 4 – letniego liceum i technikum, zostali zapoznani
z przedmiotowym programem nauczania, dyskutowali nad właściwym wyborem podręcznika dla swoich uczniów, wypracowali zagadnienia z nowej podstawy programowej, z którymi chcieliby się zapoznać na następnych warsztatach . Nauczyciele poznali portal edukacyjny IWITNESS i obejrzeli jeden z zaprezentowanych tam tematów – ,,Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym
w Polsce”.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Nowa podstawa programowa

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe
pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”.
Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1).

Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie
Cele warsztatów:
Po zakończeniu warsztatów nauczyciel:
– dowie się, jak opracować przedmiotowy program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych u uczniów,
– zapozna się z wykorzystaniem portalu Iwitness w edukacji: lekcja o antysemityzmie
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.
Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
NARZĘDZIA DO TWORZENIA QUIZÓW

Warsztaty odbędą się 13 marca 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają narzędzia kahoot i quizizz;
– wygenerują quizy, które wykorzystają w toku swoich lekcji;
– poznają zasoby aplikacji LerningApps
(proszę o zabranie swojego laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 11.03.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
LAPBOOK WIELKOPOSTNY

Warsztaty odbędą się 19 marca 2019r. (we wtorek) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają przykładowa metodę projektu;
– poznają narzędzia do tworzenia lapbooka;
– wykonają samodzielnie teczkę – bazę , którą wykorzystają do stworzenia lapbooka z klasą;

Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 18.03.2019r. na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content