Kursy doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego w Niemczech w 2020 roku.

Drodzy nauczyciele języka niemieckiego J

Organizacja pożytku publicznego w Lubece – Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację i prowadzenie doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego
z regionu północnej i północno-wschodniej Europy, ponownie zaprasza na kursy doskonalące w formie częściowych stypendiów w Niemczech, w szczególności w Lubece.

Bezpośredni link: OTWÓRZ

Decyzja w sprawie zakwalifikowania na dane stypendium leży po stronie partnera zagranicznego, który poinformuje nauczycieli o zakwalifikowaniu na dany kurs. Szczegółowe informacje o poszczególnych kursach znajdują się w ww. materiale informacyjnym Organizatora z Lubeki, dostępnym na stronie internetowej: www.deutausges.de.

Do celów aplikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowyPOBIERZ (pdf) lub POBIERZ (doc)
oraz przesłać go bezpośrednio do Deutsche Auslandsgesellschaft, najpóźniej do 1 marca 2020 r. na adres: info@deutausges.de
Dopuszcza się aplikowanie po wskazanym wyżej terminie.

K.Dzierbunowicz
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać

uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego
  2019 r. poz. 391 z późn. zmianami
  ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045.
 • Planowany termin Kursu: styczeń – marzec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, Szczecin
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 48 godz. zajęć w tym:
  • z zakresu pedagogiki, psychologii, i metodyki – łącznie 40 godz.,
  • z zakresu umiejętności dydaktycznych – 8 godz.

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 650 zł,

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330; e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

wszystkich nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki,  którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla NAUCZYCIELI praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045).
 • Planowany termin Kursu: styczeń – czerwiec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 150 godz.
  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz. zajęć,
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych) – 90 godz. zajęć,
   12 zjazdów (piątek, sobota).
 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 1500,00 zł
 • Termin zgłoszeń: do 29.11. 2019 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)

(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu,
o czym osoby, które złożyły Zgłoszenie zostaną niezwłocznie poinformowane)
ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

Szkolenie dotyczące awansu zawodowego

24 października br., w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyło się szkolenie dotyczące awansu zawodowego. Organizatorami spotkania był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Uczestników powitał Zastępca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN Pani Agnieszka Czeglik.
W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska – Kulesza.
Szkolenie poprowadziły Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Szczecinie Pani Monika Sierant oraz wizytator z Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Pani Iwona Urbanik.
W związku z wejściem w życie od 1 września br. nowych przepisów, szkolenie dotyczyło szczegółowego przedstawienia zmian dotyczących uzyskiwania stopni awansu nauczycieli .
Dodatkowo pracownicy kuratorium zebrali od uczestników indywidualne pytania dotyczące awansu zawodowego , na które odpowiedzą bezpośrednio zainteresowanym. Odpowiedzi na pytania ukażą się również na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP
ds. ODN Szczecin

 

Zadania maturalne – jak nauczyć ucznia wybrać/zapisać poprawne rozwiązanie?

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
zaprasza nauczycieli matematyki
na warsztaty

„Zadania maturalne – jak nauczyć ucznia wybrać/zapisać poprawne rozwiązanie?”

Miejsce: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, ul. Racibora 60/61, sala 106
Termin: 21 lutego 2018 r. godz. 16.00 – 17.30
Zgłoszenia: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

,,Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii’’

28.02.2018r. godz. 16.30- 19.30

Obszar edukacji – biologia
Adresaci szkolenia – nauczyciele biologii i przyrody w szkole podstawowej;
Miejsce szkolenia – ZSO nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 9 (parter)
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
– wskazuje na znaczenie aktywnych form – gier w nauczaniu biologii;
– sporządza mapę mentalną i ,,rybi szkielet’’ dotyczącą klasyfikacji chorób
człowieka;
-sporządza schemat cyklu rozwojowego wybranego mszaka i paprotnika;
– przyporządkowuje enzymy do odcinków przewodu pokarmowego;
– sporządza schemat budowy wirusa;
– opracowuje karty pracy ucznia.

Liczba godzin: 3
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację :
Bożena Dąbrowska – Raszkowska
Osoba prowadząca szkolenie:
Bożena Dąbrowska – Raszkowska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bozenaraszk@wp.pl lub telefonicznie 608872633

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content