Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym

W dniu 10.12.2019r. w Gorzowie Wlk. odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z województwa lubuskiego pt. ,,Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym”. Organizatorem wydarzenia było lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie. Na zaproszenie Pani Kurator Ewy Rawy, Agnieszka Czeglik – ODN Szczecin wystąpiła
z wykładem ,, Przedszkole XXI wieku otulone pasją”. W wydarzeniu tym udział brały 3 nauczycielki
z daltońskiego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie, które w sposób warsztatowy przełożyły treści z wykładu na działanie i rozpalały dyrektorów placówek do zdobycia nowych informacji na temat potrzeb dzieci XXI w. Dziękujemy im za to, że zechciały się swoją wiedzą podzielić i przyjęły zaproszenie do współpracy. Warsztaty daltońskie – Kamila Jastrzębska, warsztaty froeblowskie – Karolina Kukla i warsztaty z zabawami w czytanie – Beata Wańtowska. Brawo! Ogromne podziękowanie dla Pani Izabeli Ciułek z Gorzowa za rysowanie wykładu. Ogromne ukłony dla sztabu pomocników – lubuskich wizytatorów KO, którzy oprócz opieki nad uczestnikami czynnie uczestniczyli w proponowanych warsztatach . Pani Kurator –  bardzo dziękujemy za zaufanie i zaproszenie.

Agnieszka Czeglik
zastępca dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin

Innowacje w sporcie

10 czerwca 2019r. w godzinach 15.30 – 18.30 odbędzie się kolejna, druga edycja konferencji „Innowacje w sporcie”. Obok wykładów będzie także możliwość zwiedzania Centrum Badań Strukturalno – Funkcjonalnych Człowieka US.
Część praktyczna spotkania odbędzie się w hali sportowej XIV Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie.

Serdecznie zapraszam
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ZCEMiP w Szczecinie

KONFERENCJA MATEMATYCZNA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają nauczycieli matematyki na konferencje poświęcone nowej podstawie programowej. Prelegentem będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej.

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych odbędzie się 13 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w sali konferencyjnej ZCDN-u w Szczecinie, przy ulicy gen. J. Sowińskiego 68.
Rekrutację prowadzi ZCDN w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://szkolenia.zcdn.edu.pl/konferencja-nowa-podstawa-programowa-z-matematyki-dla-szkol-ponadpodstawowych

Zakres :
1. Założenia nowej podstawy programowej.
2. Zmiany w podstawie. Czym są spowodowane, jak je interpretować?
3. Możliwości i ograniczenia nowej podstawy programowej.
4. Egzamin maturalny w świetle nowej podstawy.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych odbędzie się 14 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, przy ulicy Orawskiej 1.
Rekrutację prowadzi ODN w Szczecinie. Zgłoszenia do 11 marca 2019r. na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Zakres:
1. Cele i założenia nowej podstawy programowej.
2. Szczegółowy opis nowej podstawy z położeniem nacisku na zmiany w stosunku do poprzedniej podstawy do szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Egzamin ósmoklasisty.
4. Wskazówki metodyczne w realizacji.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Maciej Borodzik – matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN.

Konferencja dla nauczycieli historii

27 listopada 2018 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie obyła się konferencja dla nauczycieli historii, której celem było zaprezentowanie i omówienie wystawy zatytułowanej Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza z udziałem uczniów II LO, XIV LO, XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie oraz Technikum Technologii Cyfrowych. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z ekspozycją dokumentów przedstawiających odbudowę państwa polskiego oraz jego znaczenie dla niemieckiego Pomorza. Przedstawiane archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, a eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Doradca w zakresie historii reprezentujący ODN, pani Sylwia Klik była jednym z dwóch moderatorów dyskusji panelowej na temat edukacji regionalnej
w nauczaniu historii. W ramach konferencji pani Klik opracowała kartę pracy dla uczniów, jako środek dydaktyczny do pracy podczas lekcji muzealnej.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

 

ODRODZONA POLSKA

Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii na konferencję, pt.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30
w Muzeum Narodowym w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

W konferencji będą uczestniczyć uczniowie z II LO, XIV LO oraz XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie.

Cele konferencji:
• jak zainteresować uczniów historią regionalną XX w.,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości z wykorzystaniem eksponatów muzealnych.
Program:
– zaprezentowanie i omówienie wystawy Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza Wystawa archiwalna – dr hab. Paweł Gut,
– dyskusja panelowa na temat edukacji regionalnej w nauczaniu historii z udziałem uczniów
i nauczycieli – prowadzenie mgr Krystyna Milewska, mgr Sylwia Klik.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Konferencja metodyczna

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli na

Konferencję metodyczną
termin: 24.08.2018r.(piątek) godzina 10:00
miejsce: ODN ul. Hoża 6, Szczecin
Program:
  •  Rola i zadania pedagoga w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – Renata Majewska
  •  Podstawa programowa w klasie ósmej – Bożena Dąbrowska- Raszkowska
  •  Nauczanie języków obcych wobec reformy podstawy programowej – Przemysław Jackowski
  •  Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – Dagmara Lewartowska
  •  Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej – Dariusz Borowski
  •  Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i przyszłości ucznia – jak i dlaczego? – Grzegorz Szyjka
  •  Promowanie kompetencji cyfrowych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym – Hanna Kawalerczyk
  •  Jak wspomagać kreatywność ucznia na lekcjach fizyki? – Aneta Mika
  •  Kreatywny katecheta – kilka pomysłów na motywację na katechezie – Dorota Maziarz-Świerzewska

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 23.08.2018 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl lub telefonicznie: 91 428 29 44

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszam serdecznie na konferencję
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
– WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW

Adresaci szkolenia: nauczyciele historii
Data: 24 sierpnia 2018r. (piątek), w godz. od 10.00 – 13.30
Miejsce: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18 A, 71-441 Szczecin
Obszar edukacji: historia
Liczba godzin: 3,5

po zakończeniu konferencji nauczyciel dowie się:

• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak interpretować nową podstawę programową,
• jak sprostać nowym wymaganiom edukacyjnym z historii,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości na podstawie eksponatów muzealnych,
• najtrudniejszych zadaniach egzaminacyjnych na teście gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018,
• o ofercie edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Czytaj dalej

Pokolenie płatków śniegu

Serdecznie zapraszamy pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości
oraz wychowawców
na
konferencję

Pokolenie płatków śniegu na rynku pracy

11 czerwca 2018 r. w godz. 14.30
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie ul. Kopernika 16a

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content