Kursy doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego w Niemczech w 2020 roku.

Drodzy nauczyciele języka niemieckiego J

Organizacja pożytku publicznego w Lubece – Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację i prowadzenie doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego
z regionu północnej i północno-wschodniej Europy, ponownie zaprasza na kursy doskonalące w formie częściowych stypendiów w Niemczech, w szczególności w Lubece.

Bezpośredni link: OTWÓRZ

Decyzja w sprawie zakwalifikowania na dane stypendium leży po stronie partnera zagranicznego, który poinformuje nauczycieli o zakwalifikowaniu na dany kurs. Szczegółowe informacje o poszczególnych kursach znajdują się w ww. materiale informacyjnym Organizatora z Lubeki, dostępnym na stronie internetowej: www.deutausges.de.

Do celów aplikacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowyPOBIERZ (pdf) lub POBIERZ (doc)
oraz przesłać go bezpośrednio do Deutsche Auslandsgesellschaft, najpóźniej do 1 marca 2020 r. na adres: info@deutausges.de
Dopuszcza się aplikowanie po wskazanym wyżej terminie.

K.Dzierbunowicz
doradca metodyczny ds. języka niemieckiego

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content