Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym

W dniu 10.12.2019r. w Gorzowie Wlk. odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z województwa lubuskiego pt. ,,Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym”. Organizatorem wydarzenia było lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie. Na zaproszenie Pani Kurator Ewy Rawy, Agnieszka Czeglik – ODN Szczecin wystąpiła
z wykładem ,, Przedszkole XXI wieku otulone pasją”. W wydarzeniu tym udział brały 3 nauczycielki
z daltońskiego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie, które w sposób warsztatowy przełożyły treści z wykładu na działanie i rozpalały dyrektorów placówek do zdobycia nowych informacji na temat potrzeb dzieci XXI w. Dziękujemy im za to, że zechciały się swoją wiedzą podzielić i przyjęły zaproszenie do współpracy. Warsztaty daltońskie – Kamila Jastrzębska, warsztaty froeblowskie – Karolina Kukla i warsztaty z zabawami w czytanie – Beata Wańtowska. Brawo! Ogromne podziękowanie dla Pani Izabeli Ciułek z Gorzowa za rysowanie wykładu. Ogromne ukłony dla sztabu pomocników – lubuskich wizytatorów KO, którzy oprócz opieki nad uczestnikami czynnie uczestniczyli w proponowanych warsztatach . Pani Kurator –  bardzo dziękujemy za zaufanie i zaproszenie.

Agnieszka Czeglik
zastępca dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin

TABLICA INTERAKTYWNA W MOJEJ KLASIE – WYKORZYSTANIE TABLICY NA LEKCJACH

10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie odbyło się spotkanie
z nauczycielami, które dotyczyło podniesienia kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablicy interaktywnej w codziennej pracy dydaktycznej jak również zapoznania się
z możliwościami tego urządzenia. Dziękuje za udział.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie ODN Szczecin

Wychowawca klasy doradcą zawodowym – warsztaty

Dnia 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli – wychowawców klas. W związku z tym, że każdy z wychowawców ma świadomość, że realizacja zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego należy do obowiązków każdego nauczyciela, tytuł warsztatów brzmiał „Wychowawca klasy doradcą zawodowym”.

W trackie spotkania nauczyciele pracowali nad scenariuszami lekcji.  Dzięki zaangażowaniu uczestników powstały scenariusze, które zostaną wykorzystane podczas zajęć zawiązanych
z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu prowadzonych w ramach lekcji wychowawczych.

Mimo później pory, spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, zaś  wychowawcy mieli mnóstwo pomysłów na ciekawe scenariusze lekcji.

Krystyna Stelmach – Tyszko
doradca metodyczny doradztwa zawodowego

Debata #Wybieram Wolontariat

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza już po raz kolejny Regionalne Centrum Wolontariatu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zaplanowało kilka wydarzeń.

W poniedziałkowe przedpołudnie, 2 grudnia  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się debata pt. „Wybieram Wolontariat”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełnili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska -Kulesza.

W debacie wzięło udział 10 szkół, były to Szkoły Podstawowe, Licea i Technika.

Debatę prowadziła pani  Małgorzata Furga, dziennikarka Polskiego Radia Szczecin.

Aula  była wypełniona, a młodzież szczecińska z dużym zaangażowaniem debatowała o wolontariacie.

Mówiono o sposobach organizacji zadań wolontariackich, o formach nagradzania, wpływie wolontariatu na kompetencje i rozwój osobisty, oraz o roli nauczycieli- opiekunów w podejmowaniu pracy na rzecz innych.

Uczniowie zgodnie stwierdzili , że wolontariat powinien być propagowany na szeroką skalę jako jeden
z elementów niezbędnych w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content