KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 26.02.2019r odbyło się 4 spotkanie w ramach Klubu Młodego Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego w ODN Szczecin . Główną tematyką było czytanie globalne , a prelegentem Pani Beata Wańtowska – ,,złota liga” w obszarze nauki czytania poprzez zabawę ! Nauczycielka z 25 letnim doświadczeniem w tym temacie , szkoleniowiec, nieustający praktyk ,,dywanowy” – ogrom wiedzy
i jeszcze większe doświadczenie .
Spotkanie odbyło się w formie warsztatowej i wniosło wiele nowych, metodycznych wskazówek do pracy z małym dzieckiem.

Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Konsultant metodyczny ds. Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

KONFERENCJA MATEMATYCZNA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają nauczycieli matematyki na konferencje poświęcone nowej podstawie programowej. Prelegentem będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej.

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych odbędzie się 13 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w sali konferencyjnej ZCDN-u w Szczecinie, przy ulicy gen. J. Sowińskiego 68.
Rekrutację prowadzi ZCDN w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://szkolenia.zcdn.edu.pl/konferencja-nowa-podstawa-programowa-z-matematyki-dla-szkol-ponadpodstawowych

Zakres :
1. Założenia nowej podstawy programowej.
2. Zmiany w podstawie. Czym są spowodowane, jak je interpretować?
3. Możliwości i ograniczenia nowej podstawy programowej.
4. Egzamin maturalny w świetle nowej podstawy.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych odbędzie się 14 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, przy ulicy Orawskiej 1.
Rekrutację prowadzi ODN w Szczecinie. Zgłoszenia do 11 marca 2019r. na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Zakres:
1. Cele i założenia nowej podstawy programowej.
2. Szczegółowy opis nowej podstawy z położeniem nacisku na zmiany w stosunku do poprzedniej podstawy do szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Egzamin ósmoklasisty.
4. Wskazówki metodyczne w realizacji.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Maciej Borodzik – matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN.

DALTOŃSKA WSPÓŁPRACA

,,Nocne” Polaków rozmowy w Przedszkolu Publicznym Nr 66 w Szczecinie. Dobra współpraca to połowa sukcesu w drodze do zdobywania szczytów. Dzisiejsze ćwiczenie na daltońskim szkoleniu wymagało dobrych relacji, uważności , motywacji , a przede wszystkim współdziałania. Przy okazji można było poćwiczyć pracę w ciszy ☺️. Coś nie pasowało w tych puzelkach , a rozmawiać ze sobą nie było wolno ☺️. W końcu udało się – powstały kwadraty ☺️. Radość i satysfakcja ogromna!

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

„Teatrzyk Kamishibai”

Wtorkowe popołudnie katecheci i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej spędzili na szkoleniu pt. „Jak wykorzystać teatrzyk Kamishibai w edukacji?” Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska zaprezentowała teatrzyk, wytłumaczyła jego nazwę, pochodzenie oraz korzyści jakie przynosi uczniom. Następnie wszyscy zabrali się do twórczej pracy, by stworzyć własne teatry obrazkowe. Grupa katechetów utworzyła i zaprezentowała „Przypowieść o siewcy”, a wczesnoszkolni wiersz Juliana Tuwima pt. „Abecadło”. Zarówno jedna, jak i druga praca wywołała dużo pozytywnych emocji, zadowolenia i satysfakcji. Niech teraz zajęcia z Kamishibai cieszą uczniów w szczecińskich szkołach

PLAN DALTOŃSKI cz. II

Fantastycznie miłe , okwiecone i wzbogacone o nową daltońską wiedzę spotkanie z gronem pedagogicznym PP35 i PP54 w Szczecinie. Cudowna atmosfera sprzyjała kolejnym działaniom edukacyjnym . ,,(…) współdziałanie jest jednym z czynników ożywiających nauczanie , które chce być skuteczne. Nauczyciel ma pokusę do napychania głów dzieci masą nowych faktów i jego nauczanie staje się koniec końców ,,trochę gadaniny , trochę mazaniny kredą i znów trochę gadaniny” , dzieci zaś pozostają bierne , a często stają się obojętne i złośliwe. W każdej lekcji która ma być skuteczną muszą brać udział twórczy dzieci , zarówno jak i nauczyciel . A nawet dzieci więcej niż nauczyciel”. H.Parkurst , s.151 , Wykształcenie według planu daltońskiego , Książnica Atlas 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

„Fizyka na rowerze”

Serdecznie zapraszamy szanownych Państwa Nauczycieli Fizyki wraz z uczniami na wykład otwarty zorganizowany przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego zatytułowany „Fizyka na rowerze”. Wykład wygłosi mgr Andrzej Trzebuniak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, członek Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki.

Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP

POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK – WSPÓŁNA PRACA TO SUKCES

Miłe późne popołudnie 18.02.2019r. w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Szczecinie. Pracownicy po
8-10 godzinach pracy , a jednak dali radę i poznawali walory pracy zespołowej , która wymaga współdziałania. Nie znaczy to jednak, że praca w zespole pozbawia indywidualności. Wręcz przeciwnie – ona jej wymaga. Każdy zespół pracuje lepiej, jeśli jego członkowie różnią się między sobą ☺️. Ważne by te różnice uszanować. Dodatkowo by współpraca układała się dobrze, każda osoba powinna rozumieć potrzeby innych i mieć zdolność stawiania się w ich sytuacji. Choć wypracowanie
w placówkach odpowiednich schematów jest bardzo trudne i wymaga umiejętnego kierowania zespołem oraz silnego lidera, korzyści są ogromne – zarówno po stronie zatrudnionych, jak
i pracodawcy .

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN SZczecin

Belferska Kawiarenka

Połączenie warsztatów (praktyczne ćwiczenia z zakresu umiejętności miękkich – na pierwszy ogień idzie komunikacja) z wymianą doświadczeń i rozmowami przy słodkim małym co nieco o naszych supermocach (często ich sobie nie uświadamiamy, a posiadamy mnóstwo!), o tym, co działa i warto wykorzystywać, a także o tym, co nas boli, nie zawsze wychodzi, a może i przerasta – bo kto nas lepiej zrozumie jak nie drugi belfer😉

Zapraszam gorąco! Kinga Maciaszczyk
Doradca Metodyczny Języka Polskiego ODN Szczecin

Bezpłatny projekt dla chętnych szkół szczecińskich (nauczycieli klas I-III )

Szanowni Państwo,
Froebel.pl wraz z Fundacją VCC, zapraszają do udziału w Projekcie 3.2 Polska Cyfrowa Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Projekt będzie zakładał dwuetapowe szkolenia z podstaw programowania oraz wyposażenie w sprzęt
i pomoce dydaktyczne nauczycieli objętych wsparciem.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wnoszenia środków finansowych przez szkołę ani przez organ prowadzący.

Projekt zakłada objęcie wsparciem nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół podstawowych.
Dzięki nawiązaniu z nami współpracy otrzymują Państwo szansę na wyposażenie placówki
w innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry pedagogicznej
z podstaw programowania.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?
– możliwość pozyskania środków na podniesienie kwalifikacji nauczycieli;
– cykl szkoleń przeprowadzony przez wykwalifikowanych trenerów;
– wysokiej jakości materiały dydaktyczne umożliwiające wszechstronną edukację.

Ważne: Projekt skierowany jest do placówek z terenu Miasta Szczecin.

Aby zgłosić swoją szkołę do projektu należy przesłać skan wypełnionej deklaracji (w załączeniu) oraz uzupełnioną ankietę na niniejszy adres mailowy roman.chojnacki@froebel.pl, natomiast oryginały przesłać pocztą na adres:
Fundacja VCC
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/16
20-538 Lublin
Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania proszę o kontakt Roman Chojnacki 733 554 422.
UWAGA: ZGŁOSZENIA max do 28 lutego 2019 r. lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Informacja o projekcie 3.2 – IV nabór

Zał.-nr-9_Deklaracja-udziału-w-projekcie

Ankieta_POPC_3.2

Plan Daltoński

W dniu 13.02.2019r. arkana Planu Daltońskiego zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 35 i Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie. W cz.I szkolenia rozmowy o filozofii tej koncepcji i wesołe zabawy ucząca współpracy ☺️. Ponad 100 lat temu twórczyni Planu Daltońskiego Helen Parkhurst w swojej książce pisała ,,Prawdziwym zadaniem szkoły nie jest przykuwanie ucznia do z góry powziętych pojęć , ale danie dziecku swobody dochodzenia do własnych pojęć , oraz pomaganie mu do skoncentrowania wszelkich swych sił na sprawie uczenia się. Zakontraktowana praca , wobec której dziecko musi wysilać całą swą pomysłowość , stanowi rodzaj wyzwania , na które ono odpowiada automatycznie. Nawet jeśli na początku nie wie co począć ze swą odpowiedzialnością, to doświadczenie wraz ze swobodą , z jakiej teraz korzysta, dadzą mu wkrótce zrozumienie tego. Doświadczenie jest najlepszym
i w gruncie rzeczy jedynym prawdziwym nauczycielem”. str.109-110 , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego , Książnica Atlas , 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content