ZEBRANIE LIDERÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Serdecznie zapraszam przewodniczących zespołów samokształceniowych oraz zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego na zebranie organizacyjne
z doradcą metodycznym.

Spotkanie odbędzie się dnia 12 lutego 2018 r. (poniedziałek), w godz. 15.40 – 18.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Celem spotkania jest:
• zapoznanie Państwa Nauczycieli z koncepcją pracy doradcy metodycznego,
• zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
• omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących wdrażania i realizacji podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Hanna Kawalerczyk
doradca metodyczny
ds. edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego,
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial