Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Hanna Kawalerczyk


 

Szkoła Podstawowa Nr 41
z Oddziałami Integracyjnymi
w Szczecinie
ul. Cyryla i Metodego 44, Szczecin
tel. 91 422 02 34
Dyżur w szkole: środa 14.40 – 16.40
Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11.30 – 14.30
e-mail hkawalerczyk@zcemip.edu.pl

Wykształcenie

– Nauczyciel dyplomowany
– Studia I stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna
– Studia II stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika ogólna
– Studia podyplomowe – Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
– Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Osiągnięcia

– Udział w dwóch edycjach programu Szkoły z klasą 2.0, uzyskanie odznaki Dobra Praktyka.
– Certyfikat eTwinning Label za projekt „24 zadania na czas oczekiwania”.
– Odznaka eTwinning Label dla nauczyciela za projekt „24 zadania na czas
oczekiwania”.
– List gratulacyjny Dyrektora Generalnego Fundacji Ekorozwoju Systemu
Edukacji za otrzymanie prestiżowej Krajowej Odznaki Jakości eTwinning
Quality Label za projekt „24 zadania na czas oczekiwania”.
– Finalistka wojewódzkiego konkursu Ekopedagog 2013.
– Sukcesy w konkursach szkolnych o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.
– Mentor ClassDojo.
– Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego w tym:
„Creative use of Tablets in Schools” – zorganiozwany przez European
Schoolnet Academy,
– Autorka wielu indywidualnych programów jakościowych z ekologii i edukacji
informatycznej oraz z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.
– Autorka szkolnych blogów z publikacjami na temat realizowanych projektów
edukacyjnych.
– Otrzymała liczne podziękowania i nagrody w tym Nagroda Prezydenta Miasta
Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawcze.