Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Czeglik

Przedszkole Publiczne Nr 18

ul. Unisławy 15a, Szczecin

tel. 91 422 04 49

Dyżur w szkole: Codziennie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym

Dyżur w ZCEMiP:   poniedziałek 11:30-14:30

e-mail: aczeglik@zce.szczecin.pl

 

 

O mnie

Nauczyciel dyplomowany z 24-letnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zdobywa pełniąc różne role i stanowiska, między innymi:

– nauczyciel muzyki w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach,

– nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Policach,

– nauczyciel akademicki w WSH TWP Szczecin,

– koordynator w placówce goszczącej wolontariuszy z Europy w ramach programu „Młodzież w Działaniu” /Erasmus + Polskiej Agencji Narodowej

– prowadzaca zajęcia na kursie dla opiekunek dziecięcych, organizowanym przez WSH TWP w Szczecinie

– prowadząca szkolenia, warsztaty z zakresu tematyki społeczno-moralnej, współpracy z rodzicami, zarządzanie placówką oświatową, autorytetu nauczyciela oraz nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej

– trener w Salonie Edukacyjnym „Empiria”

– recenzent, autor artykułów w miesięczniku ogólnopolskim pt. „Bliżej Przedszkola” wydawnictwo Kraków

– nauczyciel akademicki, prowadzenie zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie Humanistycznym organizowanym przez WSH TWP w Szczecinie,

– nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego (projekt Nauczyciel XXI wieku)

– autor i prowadzący warsztaty dla nauczycieli szkół województwa zachodniopomorskiego w ramach Grantów Kuratoryjnych pt. „Nauczyciel-mistrz-przewodnik-wychowawca, budowanie autorytetu”

– członek zespołu Twórcze Przedszkole XXI wieku

– Opracowanie i konsultacje środowiskowe materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– Dyrektor Szkoły Policealnej – Technik Administracji w Świdwinie

– Dyrektor Pedagogiczny w 6 punktach przedszkolnych w województwie zachodniopomorskim

– Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 w Szczecinie

– Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie

– Mediator oświatowy

– Edukator pedagogiki Froebla

Osiągnięcia:

– 1994-2003 pięciokrotnie nagradzana nagrodami Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Policach,

– 2008, 2014 nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

– 2008, 2014, 2016 nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

Praca zawodowa

Głównym celem pracy zawodowej od wielu lat jest zwracanie szczególnej uwagi na sferę wychowawczą dzieci w działalności przedszkola – dostrzeganie każdego dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Okazywanie mu ciepła i poczucia, że jest akceptowane i rozumiane takie jakie jest.
W kontaktach z dziećmi stara się traktować je w sposób partnerski, pełen szacunku, jednocześnie nie pozbawiony humoru.Dba o to, aby wspierać dzieci w poszukiwaniu dobra i piękna w otaczającej ich rzeczywistości.

Po ukończeniu warsztatu z programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” – stworzyła przedszkole o profilu społeczno-moralnym.
Praca z w/w programem jeszcze bardziej wzbogaciła jej doświadczenia w zakresie profilaktyki i wychowania dzieci. Stara się przekazywać swoją wiedzę pozostałym nauczycielom oraz rodzicom, prowadząc warsztaty o szeroko pojętej tematyce społecznej.

Od ośmiu lat we współpracy ze stowarzyszeniami pozarządowymi uzyskuje fundusze z Unii Europejskiej, które pomagają jej w pozyskaniu wolontariuszy z całej Europy. Podążając za Joanną Białobrzeską, wyznaje hasło „Spójrz w lustro i zobacz jakim jesteś człowiekiem, a dowiesz się jakim jesteś nauczycielem” !

Wykształcenie

– Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii”

– Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie studia podyplomowe „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”

– Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku studia magisterskie „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”

– Wyższa Szkoła Zawodowa Collegium Balticum w Szczecinie studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie w Oświacie”

– Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, oddział w Szczecinie, studia licencjackie „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”

– 6-letnie Studium Nauczycielskie we Włocławku „Wychowanie przedszkolne”