„Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie oraz Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na szkolenie
pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”.
Ciekawe lekcje historii XX w. (cz.2)
Szkolenie odbędzie się 14 maja 2019 r. w godz. 15.30 – 18.30
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji,
• opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym,
• dowie się, jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• utrwali treści z nowej podstawy programowej, m.in. dotyczących Związku Polaków w Niemczech, Operacji „polskiej” NKWD z 1937 r.

Program:
1. Uwagi dotyczące wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej
w szkole ponadpodstawowej z historii – prowadzenie – Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie.
2. „Aktualności idei Rodła i Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła w XXI w.”- prowadzenie Tadeusz Szczyrbak – Prezes Rodziny Rodła – Wrocław.
3. Historia „Operacji »polskiej« NKWD” z 1937 r. Praca z teką edukacyjną IPN oraz portalem tematycznym – prowadzenie Grzegorz Czapski i dr Zofia Fenrych – edukatorzy IPN.

Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.
Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres
e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial