WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI HISTORII

26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej” oraz ,,Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1)’’ dla nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
Nauczyciele zapoznani zostali z zasadami wdrażania podstawy programowej w szkole podstawowej, poznali rozwiązania służące realizacji treści nauczania w klasie VII w roku szkolnym 2019/20, analizowali nową podstawę programową do 4 – letniego liceum i technikum, zostali zapoznani
z przedmiotowym programem nauczania, dyskutowali nad właściwym wyborem podręcznika dla swoich uczniów, wypracowali zagadnienia z nowej podstawy programowej, z którymi chcieliby się zapoznać na następnych warsztatach . Nauczyciele poznali portal edukacyjny IWITNESS i obejrzeli jeden z zaprezentowanych tam tematów – ,,Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym
w Polsce”.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial