Udana współpraca z rodzicami

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie pt.

UDANA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Termin i miejsce spotkania: 15 stycznia 2019 r. godz. 16.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

• Zna sposoby informowania rodziców o bieżącej pracy w klasie,
• Wie, jak pozyskać rodziców do współpracy,
• Potrafi prowadzić rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• Zna techniki skutecznego komunikowania się (komunikat ja, konstruktywna konfrontacja, dialog motywujący, porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga)

Szkolenie poprowadzą:
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska
oraz doradca metodyczny ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych Małgorzata Kaczyńska

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial