UCZEŃ W KRYZYSIE INDYWIDUALNYM

Zaproszenie na szkolenie
UCZEŃ W KRYZYSIE INDYWIDUALNYM (możliwości wsparcia)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• posiada wiedzę nt trudnych sytuacji w życiu ucznia i genezy dziedziczenia traumy
• rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka i syndrom wyuczonej bezradności
• zna główne założenia terapii skierowanej na rozwiązania (TSR)
• zna zasady komunikacji wspierającej ucznia
• zna swoje zasoby (cechy dobrego nauczyciela – interwenta)
• rozumie znaczenie poziomu rozwoju poznawczego ucznia w kontekście rozmowy z nim
• podejmuje działania wspierające ucznia w kryzysie psychologicznym na terenie placówki zgodnie
z podstawą prawną
Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 28 marzec 2019 r. g. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 (sala 1 c)
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Małgorzata Kaczyńska
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial