„To nie magia – to fizyka!”

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
na warsztaty laboratoryjne
„To nie magia – to fizyka!”

Spotkanie odbędzie się dnia
27 lutego 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, sala 13
Cele szkolenia:

 •  Po zakończeniu szkolenia nauczyciel
  projektuje i wykonuje proste doświadczenia fizyczne
 •  organizuje warsztat uczniom tak, aby uczeń:
  – odróżniał elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych,
  byty realistyczne od fikcyjnych (punkt IV. 3 Podstawy Programowej)
  – eksperymentował, szacował, przewidywał, dokonywał pomiaru długości przedmiotów
  (punkt IV. 13 Podstawy Programowej)
  Tematyka warsztatów:
 • Pokazy prostych, przygotowanych z udziałem przedmiotów codziennego użytku, zaskakujących eksperymentów fizycznych.
 • Samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów podczas zajęć warsztatowych.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
przesyłając na adres e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl
– telefonicznie pod numerem 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial