Roczny Plan Wspomagania, czyli jak skutecznie podnieść jakość pracy szkoły

Zapraszamy Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie on-line już 23 września o godz. 16.00!

Szkolenie na platformie zoom.us skierowane jest do kadry zarządzającej i nauczycieli (szczególnie członków zespołu ds. wspomagania, nauczycieli języka polskiego, liderów WDN) tych szkół, które planują w bieżącym roku szkolnym przeprowadzić proces wspomagania. W pierwszej części szkolenia uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami planowania procesu wspomagania, by był on efektywny, zaś w drugiej części zostaną im przedstawione przykładowe rozwiązania wdrażane w celu poprawy jakości i efektywności procesu kształcenia w zakresie kluczowej kompetencji, jaką jest porozumiewanie się w języku ojczystym.

Szkolenie prowadzą doradcy metodyczni ds. języka polskiego: Kinga Maciaszczyk (trener procesu wspomagania) oraz Monika Olszówka-Pawlonka.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny tu: https://forms.gle/zC6oRgMZxHQkiNa19
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21.09.2020

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial