Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRANSPLANTOLOGICZNEGO
„PRZESZCZEP SOBIE ZDROWIE”

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie zainteresowań fizjologią człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
  prawidłowego żywienia.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej transplantologii.
 • Uwrażliwianie młodzieży na problemy medyczne i etyczne dawców oraz biorców narządów.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia w tym przeciwdziałania chorobom
  cywilizacyjnym.
 • Popularyzacja treści prozdrowotnych.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:

 • Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej – Elżbieta Moskal
 • Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
  i Politechnicznej – Janina Rosiak
 • Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – Ewa Budziach
 • Nauczyciele I LO – Agnieszka Milewska i Aniela Brzezicka
 • Doradca metodyczny – Dorota Maziarz – Świerzewska

TERMINY I MIEJSCA:

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 • etap pierwszy – szkolny, odbędzie się 09 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00 w zgłoszonych do konkursu
  szkołach;
 • etap drugi – półfinał, odbędzie się 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w zgłoszonych do konkursu
  szkołach;
 • etap trzeci – finał ogólnopolski odbędzie się 29 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w auli
  Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

WYMAGANIA KONKURSU OBEJMUJĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • Anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji układów
  pokarmowego i immunologicznego w zakresie programu nauczania z biologii w liceum na poziomie
  rozszerzonym.
 • Przyczyn, objawów, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych człowieka,
 • Zagadnień współczesnej transplantologii – istota i rodzaje przeszczepów, antygeny HLA, mechanizm
  odrzucania przeszczepów, leki immunosupresyjne, powstawanie, wykorzystanie i różnicowanie komórek
  macierzystych.
 • Aspektów prawnych i etycznych bycia dawcą i biorcą narządów.

WYMAGANIA FORMALNE I PRZEBIEG KONKURSU

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów z całej Polski.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 grudnia 2016 r. Zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie
  formularza (załącznik nr 1) i przesłać drogą mailową na adres: abc2@op.pl
 • Do I etapu – szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze zgłoszonej szkoły
 • I etap konkursu odbędzie się 09 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00.
 • Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zamkniętych
  jednokrotnego wyboru.
 • Testy do etapu pierwszego jak i karta odpowiedzi zostaną wysłane na adres mailowy zgłoszonej szkoły.
 • Do 15 stycznia 2017 r. należy nadesłać sprawozdanie z I etapu na adres mailowy abc2@op.pl
 • Do drugiego etapu – półfinału, przeprowadzanego na terenie zgłoszonej szkoły, przechodzą uczniowie z
  danej szkoły, którzy uzyskali z testu minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
 • II etap – półfinał odbędzie się 23 marca 2017 r. o godzinie 13.00. w zgłoszonej szkole.
 • Do drugiego etapu – półfinału test zostanie przesłany na adres mailowy zgłoszonej szkoły.
 • Do 30 marca 2017 r. należy przesłać rozwiązane przez uczniów testy z II etapu – półfinału na adres: ODN w
  Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin. Liczy się data stempla pocztowego. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie: ZCEMiP
 • Do etapu ogólnopolskiego – finału przechodzi 30 najlepszych uczniów z całej Polski.
 • III etap – finał odbędzie się 29 maja 2017r. o godzinie 10.00 w auli Zachodniopomorskiego Centrum
  Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin.
 • O kolejności przyznawanych miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych z testu. Ocena jury jest
  ostateczna i nie ma możliwości wglądu do testów.
 • Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów z całej Polski.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

LITERATURA DLA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRANSPLANTOLOGICZNEGO „PRZESZCZEP SOBIE ZDROWIE”

Etap szkolny:
 • Podręcznik biologii do gimnazjum – treści programowe
 • Informacje ze strony POLTRANSPLANT
  „Przeszczepianie narządów” http://www.poltransplant.pl/Download/ulotka.pdf
 • Szkolenie e-learningowe http://szkolenie.dawca.pl/ – kurs podstawowy
  Etap wojewódzki:
 • Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee
 • Szkolenie e-learningowe http://szkolenie.dawca.pl/ – kurs rozszerzony
Etap ogólnopolski:
 • Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee
 • Broszura informacyjna „O przeszczepianiu narządow od żywych dawców” POLTRANSPLANT
  http://www.poltransplant.pl/Download/ulotka_EULID.pdf
 • Informacje w zakładce WARTO WIEDZIEĆ http://szkolenie.dawca.pl/
  DODATKOWO NA KAŻDY ETAP:
 • Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone do uczestników Kongresu Światowego
  Towarzystwa Transplantologicznego 29 sierpnia 2000 r. Tekst według L’Osservatore Romano, wydanie
  polskie Nr 11-12(228) 2000
 • Przemówienie Jana Pawła II na I Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia na rzecz Wspólnoty Narządów – 20.06.1991

 

ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial