Przedmaturalna diagnoza kształtująca z języka polskiego i matematyki

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej z języka polskiego i matematyki, która odbędzie się 3 i 4 marca 2020 r. Diagnoza przeznaczona jest dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i klas czwartych technikum. Propozycja przeprowadzenia przedmaturalnej diagnozy kształtującej jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych; jest szansą weryfikacji stanu przygotowań młodzieży do obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Analiza i interpretacja jej wyników pozwoli także pracownikom ODN i PODN zaplanować działania wspomagające pracę szkół, które będą miały na celu poprawę jakości kształcenia. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Dariusz Borowski – doradca metodyczny ODN ZCEMiP w Szczecinie.

Zgłoszenie uczestnictwa w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej jest dokonywane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://forms.gle/6dXdvHap898dd2916 w terminie do 31 stycznia 2020 r. Uczestnikiem może być wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.

Pozostałe informacje dotyczące organizacji diagnozy odnajdziecie Państwo w załączonym do niniejszej wiadomości Regulaminie.  

Serdecznie pozdrawiamy
Doradcy ODN i PODN

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial