Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Małgorzata Kaczyńska

 

Szkoła Podstawowa Nr 35 , ul. Świętoborzyców 40

Dyżur w szkole: Piątki 14.00 – 16.00 gabinet pedagoga parter

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

e-mail mkaczynska@zcemip.edu.pl

 

 

O doradcy

Pani Małgorzata Kaczyńska jest nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem pracy. Ukończyła pedagogikę, socjologię i psychologię kliniczną na uczelniach wyższych w Szczecinie i Trójmieście. Od lat systematycznie bierze udział w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe. Ukończyła min. instruktaż teatralny w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, posiada Certyfikat Programu Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz inaczej” i XIV Szkoły Mediacji. Odbyła praktyki studenckie w Domu Dziecka, Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 35 z oddziałami gimnazjalnymi w Szczecinie, na stanowisku pedagoga szkolnego. Jest liderem Zespołu Wspierającego ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie szkoły. Poza pracą związaną ściśle z obowiązkami pedagoga szkolnego, prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) z zakresu: korekty i kompensacji zaburzeń i odchyleń rozwojowych, teatroterapii, muzykoterapii metodą OZURA dr Macieja Kieryła, dramy i bajkoterapii, terapii ręki, psychoedukacji grupowej i indywidualnej oraz psychoprofilaktyki szkolnej. Utworzyła i prowadzi grupę mediatorów rówieśniczych, którzy z powodzeniem rozwiązują spory i konflikty między uczniami na drodze porozumienia. Ponadto organizuje i prowadzi grupy wsparcia, zajęcia otwarte i szkolenia dla nauczycieli i rodziców uczniów, chętnie dzieli się wiedzą, doradza i wspiera. Opracowuje i udostępnia artykuły nt funkcjonowania uczniów w szkole widziane okiem praktyka.
Ma twórcze podejście do pracy, chętnie sięga po innowacje, lubi niekonwencjonalne rozwiązania. Motywuje siebie i innych nauczycieli do osiągania wysokich efektów w pracy w szkole, jest otwarta na kontakty z ludźmi, dobrze zorganizowana. Wdraża działania „od wewnątrz”, które zabezpieczają dobro jednostki i ogółu uczniowskiej społeczności. Promuje działania współuczestniczące, stara się skutecznie wpływać na zmianę schematów myślenia wśród rodziców i nauczycieli. Ma z uczniami wspaniały kontakt, jest otwarta na ich potrzeby, sprawy uczniów traktuje z powagą, tym samym cieszy się zaufaniem ze strony rodziców, nauczycieli i wychowawców. Z zaangażowaniem pracuje społecznie.
Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej została wielokrotnie nagrodzona Nagrodą Dyrektora Szkoły i w roku 2017- Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina.
Funkcję doradcy metodycznego w obszarze pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pełni od 1 września 2018 r.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial