Podsumowanie wyników „Diagnozy wstępnej”

Zapraszamy
Dyrektorów i Nauczycieli języka polskiego i matematyki
na konferencję poświęconą podsumowaniu wyników

„Diagnozy wstępnej”

Program konferencji:
13:00-13:10 Otwarcie
13:10-14:10 Omówienie wyników diagnozy
14:10-14:30 Dyskusja

Miejsce: ZCEMiP, ul Hoża 6, Szczecin, sala 203
Termin: 25 września 2017r., godz 13:00
Prowadzący: Dagmara Lewartowska, doradca ODN
Dariusz Borowski, doradca ODN

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial