Plan Daltoński

W dniu 03.01.2019r. Plan Daltoński zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 4 w Szczecinie. Dużo rozmów na temat indywidualizacji i podawania wiedzy pobudzało nauczycieli do głębokiej refleksji . ,, Metoda podawania wiedzy należy do wieków średnich. Panuje ona jeszcze w szkołach, choć warunki na podłożu których była ona użyteczna, już dawno minęły”.Helen Parkhurst, Wykształcenie według planu daltońskiego , Atlas 1928r.

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial