Plan Daltoński

W dniu 13.02.2019r. arkana Planu Daltońskiego zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 35 i Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie. W cz.I szkolenia rozmowy o filozofii tej koncepcji i wesołe zabawy ucząca współpracy ☺️. Ponad 100 lat temu twórczyni Planu Daltońskiego Helen Parkhurst w swojej książce pisała ,,Prawdziwym zadaniem szkoły nie jest przykuwanie ucznia do z góry powziętych pojęć , ale danie dziecku swobody dochodzenia do własnych pojęć , oraz pomaganie mu do skoncentrowania wszelkich swych sił na sprawie uczenia się. Zakontraktowana praca , wobec której dziecko musi wysilać całą swą pomysłowość , stanowi rodzaj wyzwania , na które ono odpowiada automatycznie. Nawet jeśli na początku nie wie co począć ze swą odpowiedzialnością, to doświadczenie wraz ze swobodą , z jakiej teraz korzysta, dadzą mu wkrótce zrozumienie tego. Doświadczenie jest najlepszym
i w gruncie rzeczy jedynym prawdziwym nauczycielem”. str.109-110 , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego , Książnica Atlas , 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial