EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
CZ. IV. O STRESZCZANIU NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I NA EGZAMINIE.

Termin i miejsce spotkania: 21 marca 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna różne rodzaje streszczenia,
• zna zasady przekształcania tekstu (skracanie, parafrazowanie, uogólnianie),
• stosuje zasady zwięzłości wypowiedzi poprzez użycie mowy zależnej, parafraz leksykalnych, słowotwórczych i składniowych,
• stosuje metodę przekształceń opartą na skracaniu, parafrazie i uogólnieniu,
• dostosowuje styl do metody streszczania.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk
Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
NARZĘDZIA DO TWORZENIA QUIZÓW

Warsztaty odbędą się 13 marca 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają narzędzia kahoot i quizizz;
– wygenerują quizy, które wykorzystają w toku swoich lekcji;
– poznają zasoby aplikacji LerningApps
(proszę o zabranie swojego laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 11.03.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
LAPBOOK WIELKOPOSTNY

Warsztaty odbędą się 19 marca 2019r. (we wtorek) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają przykładowa metodę projektu;
– poznają narzędzia do tworzenia lapbooka;
– wykonają samodzielnie teczkę – bazę , którą wykorzystają do stworzenia lapbooka z klasą;

Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 18.03.2019r. na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Zachodniopomorski Kongres Zawodowy – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym w dniu 19 marca 2019 roku w godzinach 10:00 – 13:30 Zachodniopomorskim Kongresie Zawodowym z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zachodniopomorski-kongres-zawodowy-zaproszenie/

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 26.02.2019r odbyło się 4 spotkanie w ramach Klubu Młodego Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego w ODN Szczecin . Główną tematyką było czytanie globalne , a prelegentem Pani Beata Wańtowska – ,,złota liga” w obszarze nauki czytania poprzez zabawę ! Nauczycielka z 25 letnim doświadczeniem w tym temacie , szkoleniowiec, nieustający praktyk ,,dywanowy” – ogrom wiedzy
i jeszcze większe doświadczenie .
Spotkanie odbyło się w formie warsztatowej i wniosło wiele nowych, metodycznych wskazówek do pracy z małym dzieckiem.

Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Konsultant metodyczny ds. Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

KONFERENCJA MATEMATYCZNA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają nauczycieli matematyki na konferencje poświęcone nowej podstawie programowej. Prelegentem będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej.

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych odbędzie się 13 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w sali konferencyjnej ZCDN-u w Szczecinie, przy ulicy gen. J. Sowińskiego 68.
Rekrutację prowadzi ZCDN w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://szkolenia.zcdn.edu.pl/konferencja-nowa-podstawa-programowa-z-matematyki-dla-szkol-ponadpodstawowych

Zakres :
1. Założenia nowej podstawy programowej.
2. Zmiany w podstawie. Czym są spowodowane, jak je interpretować?
3. Możliwości i ograniczenia nowej podstawy programowej.
4. Egzamin maturalny w świetle nowej podstawy.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych odbędzie się 14 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, przy ulicy Orawskiej 1.
Rekrutację prowadzi ODN w Szczecinie. Zgłoszenia do 11 marca 2019r. na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Zakres:
1. Cele i założenia nowej podstawy programowej.
2. Szczegółowy opis nowej podstawy z położeniem nacisku na zmiany w stosunku do poprzedniej podstawy do szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Egzamin ósmoklasisty.
4. Wskazówki metodyczne w realizacji.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Maciej Borodzik – matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN.

DALTOŃSKA WSPÓŁPRACA

,,Nocne” Polaków rozmowy w Przedszkolu Publicznym Nr 66 w Szczecinie. Dobra współpraca to połowa sukcesu w drodze do zdobywania szczytów. Dzisiejsze ćwiczenie na daltońskim szkoleniu wymagało dobrych relacji, uważności , motywacji , a przede wszystkim współdziałania. Przy okazji można było poćwiczyć pracę w ciszy ☺️. Coś nie pasowało w tych puzelkach , a rozmawiać ze sobą nie było wolno ☺️. W końcu udało się – powstały kwadraty ☺️. Radość i satysfakcja ogromna!

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

„Teatrzyk Kamishibai”

Wtorkowe popołudnie katecheci i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej spędzili na szkoleniu pt. „Jak wykorzystać teatrzyk Kamishibai w edukacji?” Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska zaprezentowała teatrzyk, wytłumaczyła jego nazwę, pochodzenie oraz korzyści jakie przynosi uczniom. Następnie wszyscy zabrali się do twórczej pracy, by stworzyć własne teatry obrazkowe. Grupa katechetów utworzyła i zaprezentowała „Przypowieść o siewcy”, a wczesnoszkolni wiersz Juliana Tuwima pt. „Abecadło”. Zarówno jedna, jak i druga praca wywołała dużo pozytywnych emocji, zadowolenia i satysfakcji. Niech teraz zajęcia z Kamishibai cieszą uczniów w szczecińskich szkołach

PLAN DALTOŃSKI cz. II

Fantastycznie miłe , okwiecone i wzbogacone o nową daltońską wiedzę spotkanie z gronem pedagogicznym PP35 i PP54 w Szczecinie. Cudowna atmosfera sprzyjała kolejnym działaniom edukacyjnym . ,,(…) współdziałanie jest jednym z czynników ożywiających nauczanie , które chce być skuteczne. Nauczyciel ma pokusę do napychania głów dzieci masą nowych faktów i jego nauczanie staje się koniec końców ,,trochę gadaniny , trochę mazaniny kredą i znów trochę gadaniny” , dzieci zaś pozostają bierne , a często stają się obojętne i złośliwe. W każdej lekcji która ma być skuteczną muszą brać udział twórczy dzieci , zarówno jak i nauczyciel . A nawet dzieci więcej niż nauczyciel”. H.Parkurst , s.151 , Wykształcenie według planu daltońskiego , Książnica Atlas 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

„Fizyka na rowerze”

Serdecznie zapraszamy szanownych Państwa Nauczycieli Fizyki wraz z uczniami na wykład otwarty zorganizowany przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego zatytułowany „Fizyka na rowerze”. Wykład wygłosi mgr Andrzej Trzebuniak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, członek Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki.

Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial