BELFERSKA KAWIARENKA

BELFERSKA KAWIARENKA WCZESNOSZKOLNA
Zaprasza na
spotkanie pt. „Porozmawiajmy o lekturach”
(tych tradycyjnych i całkiem nowych)

Jeśli chcesz porozmawiać o:

  •  ciekawych pomysłach na omawianie lektury,
  •  czym zastąpić test sprawdzający znajomość lektury,
  • wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami,

to serdecznie zapraszam do Belferskiej Kawiarenki Wczesnoszkolnej. Zabierz ze sobą swoje pomysły, pomoce, wytwory związane z lekturami klas I-III.

Termin i miejsce spotkania: 28 marca 2019 r. godz. 17.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul.Świętoborzyców 40

Zapraszam serdecznie
Izabela Skierska
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

TEATRZYK KAMISHIBAI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie pt.
JAK WYKORZYSTAĆ TEATRZYK KAMISHIBAI W EDUKACJI?

Termin i miejsce spotkania: 21 marca 2019 r. godz. 17.15 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul.Świętoborzyców 40

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

• Wie, czym jest kamishibai,
• Potrafi tworzyć karty narracyjne,
• Potrafi aktywizować uczniów do działań teatralnych, językowych i plastycznych.

Szkolenie poprowadzą:
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska
Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

UCZEŃ W KRYZYSIE INDYWIDUALNYM

Zaproszenie na szkolenie
UCZEŃ W KRYZYSIE INDYWIDUALNYM (możliwości wsparcia)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• posiada wiedzę nt trudnych sytuacji w życiu ucznia i genezy dziedziczenia traumy
• rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka i syndrom wyuczonej bezradności
• zna główne założenia terapii skierowanej na rozwiązania (TSR)
• zna zasady komunikacji wspierającej ucznia
• zna swoje zasoby (cechy dobrego nauczyciela – interwenta)
• rozumie znaczenie poziomu rozwoju poznawczego ucznia w kontekście rozmowy z nim
• podejmuje działania wspierające ucznia w kryzysie psychologicznym na terenie placówki zgodnie
z podstawą prawną
Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 28 marzec 2019 r. g. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 (sala 1 c)
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Małgorzata Kaczyńska
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
CZ. IV. O STRESZCZANIU NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I NA EGZAMINIE.

Termin i miejsce spotkania: 21 marca 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna różne rodzaje streszczenia,
• zna zasady przekształcania tekstu (skracanie, parafrazowanie, uogólnianie),
• stosuje zasady zwięzłości wypowiedzi poprzez użycie mowy zależnej, parafraz leksykalnych, słowotwórczych i składniowych,
• stosuje metodę przekształceń opartą na skracaniu, parafrazie i uogólnieniu,
• dostosowuje styl do metody streszczania.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk
Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
NARZĘDZIA DO TWORZENIA QUIZÓW

Warsztaty odbędą się 13 marca 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają narzędzia kahoot i quizizz;
– wygenerują quizy, które wykorzystają w toku swoich lekcji;
– poznają zasoby aplikacji LerningApps
(proszę o zabranie swojego laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 11.03.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
LAPBOOK WIELKOPOSTNY

Warsztaty odbędą się 19 marca 2019r. (we wtorek) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają przykładowa metodę projektu;
– poznają narzędzia do tworzenia lapbooka;
– wykonają samodzielnie teczkę – bazę , którą wykorzystają do stworzenia lapbooka z klasą;

Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 18.03.2019r. na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Zachodniopomorski Kongres Zawodowy – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym w dniu 19 marca 2019 roku w godzinach 10:00 – 13:30 Zachodniopomorskim Kongresie Zawodowym z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zachodniopomorski-kongres-zawodowy-zaproszenie/

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 26.02.2019r odbyło się 4 spotkanie w ramach Klubu Młodego Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego w ODN Szczecin . Główną tematyką było czytanie globalne , a prelegentem Pani Beata Wańtowska – ,,złota liga” w obszarze nauki czytania poprzez zabawę ! Nauczycielka z 25 letnim doświadczeniem w tym temacie , szkoleniowiec, nieustający praktyk ,,dywanowy” – ogrom wiedzy
i jeszcze większe doświadczenie .
Spotkanie odbyło się w formie warsztatowej i wniosło wiele nowych, metodycznych wskazówek do pracy z małym dzieckiem.

Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Konsultant metodyczny ds. Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

KONFERENCJA MATEMATYCZNA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zapraszają nauczycieli matematyki na konferencje poświęcone nowej podstawie programowej. Prelegentem będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej.

Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych odbędzie się 13 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w sali konferencyjnej ZCDN-u w Szczecinie, przy ulicy gen. J. Sowińskiego 68.
Rekrutację prowadzi ZCDN w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://szkolenia.zcdn.edu.pl/konferencja-nowa-podstawa-programowa-z-matematyki-dla-szkol-ponadpodstawowych

Zakres :
1. Założenia nowej podstawy programowej.
2. Zmiany w podstawie. Czym są spowodowane, jak je interpretować?
3. Możliwości i ograniczenia nowej podstawy programowej.
4. Egzamin maturalny w świetle nowej podstawy.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych odbędzie się 14 marca w godzinach 14.30 – 17.30 w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, przy ulicy Orawskiej 1.
Rekrutację prowadzi ODN w Szczecinie. Zgłoszenia do 11 marca 2019r. na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Zakres:
1. Cele i założenia nowej podstawy programowej.
2. Szczegółowy opis nowej podstawy z położeniem nacisku na zmiany w stosunku do poprzedniej podstawy do szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Egzamin ósmoklasisty.
4. Wskazówki metodyczne w realizacji.
Przewidziana jest część warsztatowa.

Konferencje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Maciej Borodzik – matematyk, doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN.

DALTOŃSKA WSPÓŁPRACA

,,Nocne” Polaków rozmowy w Przedszkolu Publicznym Nr 66 w Szczecinie. Dobra współpraca to połowa sukcesu w drodze do zdobywania szczytów. Dzisiejsze ćwiczenie na daltońskim szkoleniu wymagało dobrych relacji, uważności , motywacji , a przede wszystkim współdziałania. Przy okazji można było poćwiczyć pracę w ciszy ☺️. Coś nie pasowało w tych puzelkach , a rozmawiać ze sobą nie było wolno ☺️. W końcu udało się – powstały kwadraty ☺️. Radość i satysfakcja ogromna!

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial