KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo . W ramach KMNP zapraszam serdecznie na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie , nauczycieli stażystów i kontraktowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Klub odbędzie się 15.05.2019r. o godzinie 13.00 w auli ZCEMiP na ul. Hożej.

Plan spotkania :
1) Podsumowanie KMNP i rekomendacje na przyszły rok szkolny
2) 1,5 godzinny warsztat pt. ,, Muzyka aktywna i jej holistyczny wymiar w edukacji małego dziecka”

Warsztat skierowany jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej. Spróbujemy doświadczyć, jakim doskonałym narzędziem edukacyjnym jest muzyka, pojmowana w kategorii szeroko rozumianej sztuki. Poszukamy własnego potencjału, bo drzemie w każdym z nas. Oczami dziecka popatrzymy na muzykę skorelowaną z rzeczywistością, prawdą i światem. W sposób holistyczny odkryjemy osadzoną
w przestrzeni edukacyjnej muzykę, która wpływa na wszechstronny rozwój małego człowieka
i przygotowuje go do twórczego i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.
A w świat muzyki wprowadzi nas Iwona Ochocka 🙂 pedagog, muzyk, terapeuta, nauczyciel akademicki, dyrektor przedszkola.

Zapisy proszę kierować mailowo na adres : sekretariatodn@zcemip.edu.pl lub telefonicznie :
091 428 29 44

Serdecznie zapraszam
Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela w Szczecinie
tel. 091 43 161 02
e-mail : aczeglik@zcemip.edu.pl

„Ujarzmić gwiazdy – ku syntezie termojądrowej”

6 maja 2019r. odbędzie się kolejny wykład otwarty Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego: „Ujarzmić gwiazdy – ku syntezie termojądrowej”. Zachęcamy do udziału w nim nauczycieli fizyki, ale i innych miłośników fizyki wraz z uczniami. Warto przypomnieć, że synteza termojądrowa to jedno z haseł podstawy programowej z fizyki zakresu podstawowego IV etapu edukacyjnego.
Plakat wykładu w załączeniu.

dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP

Belferska kawiarenka wczesnoszkolna

28.03.19r. odbyło się pierwsze, bardzo kameralne, spotkanie Belferskiej Kawiarenki Wczesnoszkolnej. Okazuje się, że wcale nie trzeba robić uczniom na „wejściu” testu sprawdzającego znajomość przeczytanej książki, albo zapisywać plan wydarzeń. Wystarczy zorganizować ciekawe i zaskakujące uczniów zajęcia z lekturą. Może to być lektura w pudełku, w teatrzyku Kamishibai, wykonywana przez dzieci lekturowa gra planszowa, Klasowy Pamiętnik Plastusiowy, lekturowy lapbook, papierowe awatary- bohaterowie lektury np. „Dzieci z Bullerbyn”, tworzenie „Psiej gazety”, spotkanie
z dogoterapeutą, pacynki „Skarpeciaki”, pudełkowa pralka, w której znikają skarpetki, zorganizowanie konferencji prasowej- wywiad z Anarukiem, Szkolna Liga Hokejowa i jeszcze wiele innych i równie ciekawych pomysłów.

Wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów

W dniu 13 marca 2019r., w Szkole Podstawowej nr 35, w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia, odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii ,, Wykorzystanie aplikacji do tworzenia quizów”. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się Sylwia Mackiewicz , nauczycielka religii z SP 28.
Uczestnicy warsztatów poznali aplikacje internetowe Kahoot i Quizizz , samodzielnie wykonali quiz , które wykorzystają na lekcjach

Dorota Maziarz – Świerzewska
Doradca metodyczny ODN
swierzewska@op.pl

Lapbooki wielkopostne

W dniu 19 marca 2019r., w Szkole Podstawowej nr 35 , w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia , odbyły się warsztaty dla nauczycieli religii ,, Lapbooki wielkopostne”
Uczestnicy warsztatów poznali technikę wykonania lapbooków, posiedli umiejętność składania papieru w różne formy do zapisywania istotnych informacji , otrzymali wskazówki jak wykorzystać lapbooki
w pracy katechetycznej.

Dorota Maziarz – Świerzewska
Doradca metodyczny ODN
swierzewska@op.pl

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

warsztaty odbędą się 03 kwietnia 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.
Uczestnicy warsztatów :
– poznają proste narzędzia do tworzenia prezentacji;
– poznają w jaki sposób uatrakcyjnić opowiadania , które
wykorzystują w toku lekcji;
– wykonają samodzielnie jedną prezentację ;
– podzielą się pomysłami.
( proszę zabrać ze sobą laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 01. 04.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI HISTORII

26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej” oraz ,,Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1)’’ dla nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
Nauczyciele zapoznani zostali z zasadami wdrażania podstawy programowej w szkole podstawowej, poznali rozwiązania służące realizacji treści nauczania w klasie VII w roku szkolnym 2019/20, analizowali nową podstawę programową do 4 – letniego liceum i technikum, zostali zapoznani
z przedmiotowym programem nauczania, dyskutowali nad właściwym wyborem podręcznika dla swoich uczniów, wypracowali zagadnienia z nowej podstawy programowej, z którymi chcieliby się zapoznać na następnych warsztatach . Nauczyciele poznali portal edukacyjny IWITNESS i obejrzeli jeden z zaprezentowanych tam tematów – ,,Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym
w Polsce”.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

„JAK WYKORZYSTAĆ TEATRZYK KAMISHIBAI W EDUKACJI?”

W pierwsze wiosenne popołudnie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki, świetlicy
i przedszkola uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej ODN– Izabelę Skierską stworzyły przepiękne karty narracyjne do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Powstał kolejny teatrzyk, który ucieszy uczniów.

Nowa podstawa programowa

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe
pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”.
Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1).

Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie
Cele warsztatów:
Po zakończeniu warsztatów nauczyciel:
– dowie się, jak opracować przedmiotowy program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych u uczniów,
– zapozna się z wykorzystaniem portalu Iwitness w edukacji: lekcja o antysemityzmie
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.
Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

KONFERENCJA MATEMATYCZNA

W ramach współpracy ZCEMiP – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz ZCDN w Szczecinie w dniach 13 i 14 marzec 2019r. odbyły się konferencje matematyczne dotyczące realizacji nowej podstawy programowej matematyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Prelegentem był Pan Maciej Borodzik – doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN. Poniżej link do prezentacji , które omawiane były przez Prof. Macieja Borodzika na konferencjach matematycznych w dniach 13 i 14 marzec 2019r. : www.mimuw.edu.pl/~mcboro zakładka – ,,Edukacja szkolna”

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial