Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie z fizyki

Zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli Fizyki
na szkolenie

Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie
z fizyki
w gimnazjum oraz szkole podstawowej (klasy VII-VIII)

 

Spotkanie odbędzie się dnia
24 października 2017r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego
w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, sala 13

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel
• projektuje i wykonuje doświadczenia objęte podstawą programową
• opracowuje karty pracy uczniów
• analizuje dokładność pomiaru (jakościowo i ilościowo)

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/,
przesyłając na adres e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl
– telefonicznie pod numerem 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

 

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial