Matematyka

Dariusz Borowski

 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych

ul. Racibora 60/61, Szczecin

tel. 91 442 09 01

Dyżur w szkole: środa 15:30-17:30

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

e-mail: dborowski@zce.szczecin.pl

strona www: http://dborowski.wix.com/mat

 

O doradcy

– Ukończone studia na kierunku matematyka

– Studia podyplomowe w zakresie informatyki oraz zarządzania oświatą

Dodatkowe uprawnienia:

– egzaminator egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z matematyki

– ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli

Realizowane Projekty

– Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów?, ORE Warszawa 2016, TRENER

– Badanie Jakości i Efektywności Edukacji – Narzędzia w Działaniu, „Optymalizacja sposobu wykorzystania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia”, IBE Warszawa 2015, MENTOR
– Badanie porównywalności oceniania i monitorowanie efektu egzaminatora dla egzaminu maturalnego z matematyki, IBE Warszawa 2013, TRENER
– Wspomaganie nauczania matematyki w technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne, Politechnika Łódzka 2014, MODERATOR e-zepołów projektowych oraz e-zajęć dodatkowych
– Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponagimnazjalnych, Politechnika Wrocławska 2014
– Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania, CKE Warszawa 2013, Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, TRENER
– Docendo Discimus – nauczając uczymy się, ZCDN Szczecin 2013, Strategiczny Rozwój Kadr Systemu Oświaty, TRENER

Autor zbioru zadań maturalnych