Matematyka

Dariusz Borowski


Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
ul. Racibora 60/61 Szczecin
Dyżur w szkole: środa 15:00 – 17:00, sala 106
Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30
Szczecin e-mail: dborowski@zcemip.edu.pl
strona www: http://dborowski.wix.com/mat

O doradcy

Doradca metodyczny ds. matematyki ODN, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie

Ukończone studia na kierunku matematyka, studia podyplomowe w zakresie informatyki oraz zarzadzania oświatą

Dodatkowe uprawnienia:

  • arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki
  • egzaminator egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z matematyki
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli

Autor zbioru zadań maturalnych  (link http://www.sklep.ekonomik.biz.pl/nowa-matura-matematyki-poziom-podstawowy-zbior-zadan-p-57.html )

Realizowane Projekty:

  • Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów?, ORE Warszawa 2016, TRENER
  • Badanie Jakości i Efektywności Edukacji – Narzędzia w Działaniu, „Optymalizacja sposobu wykorzystania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia”, IBE Warszawa 2015, MENTOR
  • Badanie porównywalności oceniania i monitorowanie efektu egzaminatora dla egzaminu maturalnego z matematyki, IBE Warszawa 2013, TRENER
  • Wspomaganie nauczania matematyki w technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne, Politechnika Łódzka 2014, MODERATOR e-zepołów projektowych oraz e-zajęć dodatkowych
  • Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponagimnazjalnych, Politechnika Wrocławska 2014
  • Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania, CKE Warszawa 2013, Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, TRENER
  • Docendo Discimus – nauczając uczymy się, ZCDN Szczecin 2013, Strategiczny Rozwój Kadr Systemu Oświaty, TRENER
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content