KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

przedłuża do 5 lutego 2018 r. termin naboru
na KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU,

dla nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki, którzy
chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial