KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
ZAPRASZA
pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać
uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu
na KURS PEDAGOGICZNY
DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

• Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1644, § 10 ust. 4 i 5 ), w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 r. poz. 1632, § 21, 22 ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1591, § 8, § 20)

• PROGRAM KURSU zatwierdzony w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty /WWEAS.5633.3.2017.AD

PLANOWANY TERMIN KURSU: styczeń – kwiecień 2018 r.; pierwszy zjazd – 12.01.2018 r.

MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej, ul. Hoża 6

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 80 godz. (70 godz. zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz
10 godz. praktyki metodycznej)
7 zjazdów (co drugi tydzień) – piątek 3 godz. zajęć, sobota – do 8 godz. zajęć
(istnieje możliwość zmiany terminów zjazdów i godz. zajęć podczas I zjazdu)

LICZBA UCZESTNIKÓW: od 15 do 20 osób

PLANOWANY KOSZT KURSU: 20 osób – 700 zł, 15 osób – 850 zł

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 08.01. 2018 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)
(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu, o czym osoby, które złożyły ZGŁOSZENIE zostaną niezwłocznie poinformowane)

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6
Tel., Fax: 91 42 82 944; E-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

OSOBA DO KONTAKTU: Maria Borecka – konsultant; Tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zce.szczecin.pl

 

Plakat informacyjny                                    Karta zgłoszenia

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial