Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać

uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego
  2019 r. poz. 391 z późn. zmianami
  ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045.
 • Planowany termin Kursu: styczeń – marzec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, Szczecin
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 48 godz. zajęć w tym:
  • z zakresu pedagogiki, psychologii, i metodyki – łącznie 40 godz.,
  • z zakresu umiejętności dydaktycznych – 8 godz.

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 650 zł,

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330; e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial