Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

wszystkich nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki,  którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla NAUCZYCIELI praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045).
 • Planowany termin Kursu: styczeń – czerwiec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 150 godz.
  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz. zajęć,
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych) – 90 godz. zajęć,
   12 zjazdów (piątek, sobota).
 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 1500,00 zł
 • Termin zgłoszeń: do 29.11. 2019 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)

(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu,
o czym osoby, które złożyły Zgłoszenie zostaną niezwłocznie poinformowane)
ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial