KONKURS – Leselust. Ochota na czytanie!

Goethe Institut ogłosił konkurs Leselust, w którym uwzględnia się interesujące lektury (kryminały, historie o miłości itd.) oraz recenzje uczniów.

Konkurs Leselust jest konkursem czytania i pisania, który skierowany jest do wielu typów szkół. Rozróżniamy dwie kategorie: szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap 1: w szkole

Nauczyciele przedstawiają uczniom konkurs. Nie ma podanych ram czasowych, ale zalecamy przeznaczyć minimum jeden miesiąc na przeprowadzenie tego etapu. W tym czasie młodzież czyta różne lektury – najlepiej samodzielnie wybrane – i zaraz po przeczytaniu je recenzuje. Jako uzupełnienie wypełnia kartę recenzji. Nauczyciel (lub jury, składające się z nauczycieli i uczniów) wybiera na końcu najlepsze ze wszystkich oddanych recenzji. Po zakończeniu konkursu uczniowie
i nauczyciele otrzymują dyplom.

Etap 2: w Goethe- Institut

Szkoły wysyłają najlepszą recenzję z etapu 1 do Goethe-Institut wraz z krótkim opisem przebiegu konkursu w szkole. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wybiera trzy najlepsze recenzje (kryteria są podane w regulaminie konkursu). Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a ich recenzje mogą zostać opublikowane przez Goethe-Institut.

Ostateczny termin nadesłania recenzji: 29.02.2020

Szczegółowe informacje o konkursie

Kalendarz szkoleń

K.Dzierbunowicz
doradca metodyczny j. niemieckiego ODN Szczecin

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial