Regulamin

REGULAMIN VII ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
„CZYTAJ BIBLIĘ”

 

CELA KONKURSU:

1.- rozbudzenia zainteresowania u uczniów Biblią,
2.- popularyzacja treści biblijnych
3.- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:

ODN w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Wydział Wychowania Katolickiego przy Kurii Metropolitarnej w Szczecinie
oraz I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

TERMIN I MIEJSCA:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.
Etap pierwszy – szkolny: odbędzie się 23.03.2018 r. o godzinie 11.00 w zgłoszonych do konkursu placówkach.
Etap drugi – finał: odbędzie się 25. 05. 2018 r. o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12 w Szczecinie
Rozwiązywanie testów w każdym etapie trwa 45 minut.

WYMAGANIA KONKURSU OBEJMUJĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 •  Dzieje Apostolskie według św. Łukasza

WYMAGANIA FORMALNE:

 •  uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów oraz siódmych klas szkół podstawowych archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej
 •  zgłoszona szkoła organizuje pierwszy etap – eliminacje szkolne ( testy zostaną przesłane drogą mailową )
  wypełnione przez uczniów testy, odpowiedzialna osoba za organizację konkursu w szkole przesyła na adres: Ul. Hoża 6
  71-699 Szczecin z dopiskiem “ Konkurs Biblijny”
  z datą nie później niż 27 marca 2018 r. Na stemplu pocztowym.
 • zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie formularza załącznik nr 1 i przesłać drogą mailową na adres: abc2@op.plz dopiskiem Konkurs biblijny ( inna forma nie będzie przyjmowana)
 • termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2018 r.
 • razem z testami należy przesłać sprawozdanie z pierwszego etapu wypełniając formularz z załącznik nr 2

1.Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych.
2. Do finału zakwalifikowanych będzie trzydzieścioro najlepszych uczestników pierwszego etapu konkursu.
3.Lista finalistów będzie umieszczona na stronach ODN oraz Kurii- Wydział Wychowania Katolickiego do 15 kwietnia 2018 r.
4. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych z testu.
5. Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów
6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Załączniki

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial