Regulamin

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU
BIBLIJNEGO „CZYTAJ BIBLIĘ”

CELE KONKURSU:

 •  rozbudzenia zainteresowania u uczniów Biblią,
 • popularyzacja treści biblijnych
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Wydział Wychowania Katolickiego przy Kurii Metropolitarnej w Szczecinie
I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

TERMIN I MIEJSCA:

Konkurs przebiega w dwóch etapach.

 • Etap pierwszy – szkolny: odbędzie się 06.02.2017 r. o godzinie 11.00 w zgłoszonych do konkursu placówkach.
 • Etap drugi – finał: odbędzie się 03. 04. 2017 r. o godzinie 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym al. Piastów 12 w Szczecinie
 • Rozwiązywanie testów w każdym etapie trwa 45 minut.

WYMAGANIA KONKURSU OBEJMUJĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 1.  Apokalipsa św. Jana

WYMAGANIA FORMALNE:

 •  uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej
 • zgłoszona szkoła organizuje pierwszy etap – eliminacje szkolne ( testy zostaną przesłane)
 • wypełnione przez uczniów testy, odpowiedzialna osoba za organizację konkursu w szkole przesyła na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP ul. Hoża 6 71-699 Szczecin z dopiskiem “ Konkurs Biblijny”
  do 10 lutego 2017 r.
 • zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie formularza załącznik nr 1 i przesłać drogą mailową na adres: abc2@op.pl z dopiskiem Konkurs biblijny ( inna forma nie będzie przyjmowana)
 • termin nadsyłania zgłoszeń: 20 stycznia 2017 r.
 • razem z testami należy przesłać sprawozdanie z pierwszego etapu wypełniając formularz z załącznik nr 2
 1. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z 30 pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych.
 2. Do finału zakwalifikowanych będzie trzydzieścioro najlepszych uczestników pierwszego etapu konkursu.
 3. Lista finalistów będzie umieszczona na stronach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Kurii- Wydział Wychowania Katolickiego do 25 lutego 2017 r.
 4. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje ilość punktów uzyskanych z testu.
 5. Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów
 6.  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA