Klub młodego nauczyciela

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA
edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z doradcą metodycznym.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycieli stażystów i kontraktowych odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. (środa)o godz. 16:00, w SP nr 35 w Szczecinie, w sali nr 5.

Celem spotkania jest:

• Zapoznanie z koncepcją pracy doradcy metodycznego
• Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących metodyki pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej
Izabela Skierska

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial