KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

„Jak uczyć ciekawie historii ?”

 

Spotkanie odbędzie się dnia
25 października 2018r. (czwartek), w godz. 15:45 – 18:00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• stosuje nowo poznane metody nauczania, m.in. metodę projektu, debaty,
• wykorzystuje gry planszowe w edukacji historycznej,
• odnajduje w Internecie źródła informacji niezbędnej w pracy nauczyciela,
• nawiązuje współpracę i wymienia się doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• dowie się czym jest informacja zwrotna, zrozumie jej strukturę oraz korzyści z jej stosowania,
• pozna jak uzyskiwać od uczniów informację zwrotną i jak ją wykorzystywać do planowania dalszej pracy.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
mgr Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial