Język polski

Kinga Maciaszczyk

Zespół Szkół nr 5 im. J. Wybickiego
ul. Hoża 3, 71-699 Szczecin
tel. 91 442 09 05
Dyżur w szkole: wtorek 14.00 – 16.00
Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11.30 – 14.30
e-mail: kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl

Wykształcenie

magister filologii polskiej specjalność nauczycielska (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne)
magister psychologii specjalność psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne)
logopeda i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Szczeciński; studia podyplomowe)
surdopedagog (ODN Gloker; kurs kwalifikacyjny)

O doradcy

Od maja 2018 r. współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener ODN, prowadząc webinaria, kursy on-line, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych (m.in. Literatura dziecięca w szkole polonijnej; Literatura młodzieżowa w szkole polonijnej; Gramatyka języka polskiego w szkole polonijnej; Motywacja i aktywizacja w procesie nauczania; Trening kreatywności; Staż metodyczny; Akademia Doradców Lokalnych Ośrodków Metodycznych ODN SWP).
W latach 2011 – 2016 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie jako:
– osoba wspierająca zespół nauczycieli w projekcie „Narzędzia w działaniu”;
– członek zespołu nauczycieli i specjalistów w projekcie „Literatura i gramatyka języka polskiej polskiego w świetle nowej podstawy programowej”;
– członek zespołu nauczycieli w projekcie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”.
Od 2011 roku współpracowała z uczelniami i pracownikami naukowymi:
– z prof. Grażyną Tomaszewską i dr. Dariuszem Szczukowskim z Katedry Polonistyki Stosowanej
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego;
– z dr Małgorzatą Szcześniak z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego (konferencja psychologii pozytywnej na KUL-u).
Od 2016 r. koordynuje projekty międzynarodowych spotkań młodzieżowych i projekty edukacyjno-artystyczne, których jest autorką, wyznając zasadę „Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!”, tj.
– Śladami Jana III Sobieskiego, czyli jak wspólna historia uczy i bawi (projekt wymiany polsko-ukraińskiej);
– Chcę i potrafię przełamać bariery realne i mentalne! (projekt wymiany polsko-litewskiej);
– To, co nas łączy, a nie dzieli, czyli polsko-ukraińskie twórcze spotkania (projekt wymiany polsko-ukraińskiej);
– Na tropach Sediny – gra miejska (grant matematyczny);
– MUR_ALE… Niepodległość Ułańska! (projekt artystyczno-edukacyjny);
– Drogi Polaków do wolności! – musical patriotyczny (projekt artystyczno-edukacyjny);
– Sto lat, Niepodległa! – musical niepodległościowy (projekt artystyczno-edukacyjny);
– Szkolne Kluby Siatkarskie drogą do przyszłości! (projekt wymiany polsko-norweskiej).
Od 2006 r. pracuje jako egzaminator OKE (egzamin gimnazjalny i maturalny z języka polskiego).
W latach 2004 – 2008 współpracowała ze szczecińskim oddziałem Towarzystwa Dysleksji w ramach akcji „Czytamy razem”.
Od 2010 do 2016 r. była głównym koordynatorem szczecińskiej akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom iskierkę radości”.
W pracy dydaktycznej łączy wiedzę z zakresu psychologii z metodyką nauczania języka polskiego. Zafascynowana neurodydaktyką, neurokognitywistyką i psychologią pozytywną, nieustannie poszukuje inspirujących innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka polskiego i wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, podzielając zdanie Plutarcha, że Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial