Język polski

Kinga Maciaszczyk

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
ul. Hoża 6 71-699 Szczecin
ODN pok.208:
poniedziałek 10.00 – 15.00
wtorek 14.00 – 16.00  
środa 14.00 – 16.00  
czwartek  10.30 – 15:00
Tel. 91 428 29 44 wew.330
SKYPE: Kinga Maciaszczyk  ODN Szczecin
e-mail: kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl

Wykształcenie i kwalifikacje

 • magister filologii polskiej specjalność nauczycielska (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne)
 • magister psychologii specjalność psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne)
 • trener, coach i menedżer ds. szkoleń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • logopeda i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Szczeciński; studia podyplomowe)
 • surdopedagog (ODN Gloker; kurs kwalifikacyjny)
 • trener procesu wspomagania

O doradcy

 • W 2020 r. pełniła funkcję eksperta ds. języka polskiego w projektcie MEN i TVP „Szkoła z TVP” klasa 4 SP i wspomagała pracę nad projektem w TVP Oddział Szczecin.
 • Od maja 2018 r. współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener ODN, prowadząc webinaria, kursy on-line, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych (m.in. Literatura dziecięca w szkole polonijnej; Literatura młodzieżowa w szkole polonijnej; Gramatyka języka polskiego w szkole polonijnej; Motywacja i aktywizacja w procesie nauczania; Trening kreatywności; Staż metodyczny; Akademia Doradców Lokalnych Ośrodków Metodycznych ODN SWP).
 • W latach 2011 – 2016 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie jako:
  – osoba wspierająca zespół nauczycieli w projekcie „Narzędzia w działaniu”;
  – członek zespołu nauczycieli i specjalistów w projekcie „Literatura i gramatyka języka polskiej polskiego w świetle nowej podstawy programowej”;
  – członek zespołu nauczycieli w projekcie „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”.
 • Od 2011 roku współpracowała z uczelniami i pracownikami naukowymi, m.in. z prof. Grażyną Tomaszewską i dr. Dariuszem Szczukowskim z Katedry Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (projekty IBE) i z dr Małgorzatą Szcześniak z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego (konferencja psychologii pozytywnej na KUL-u).
 • Od 2011 r. koordynuje interdyscyplinarne projekty międzynarodowych spotkań młodzieżowych i projekty edukacyjno-artystyczne, których jest autorką, wyznając zasadę „Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!”, m.in. Małe i duże polsko-litewskie podróże (projekt wymiany polsko-litewskiej); Śladami Jana III Sobieskiego, czyli jak wspólna historia uczy i bawi (projekt wymiany polsko-ukraińskiej); Chcę i potrafię przełamać bariery realne i mentalne! (projekt wymiany polsko-litewskiej); To, co nas łączy, a nie dzieli, czyli polsko-ukraińskie twórcze spotkania (projekt wymiany polsko-ukraińskiej); Na tropach Sediny – gra miejska (grant matematyczny); MUR_ALE… Niepodległość Ułańska! (projekt artystyczno-edukacyjny); Drogi Polaków do wolności! – musical patriotyczny (projekt artystyczno-edukacyjny); Sto lat, Niepodległa! – musical niepodległościowy (projekt artystyczno-edukacyjny); Szkolne Kluby Siatkarskie drogą do przyszłości! (projekt wymiany polsko-norweskiej).
 • Od 2006 r. pracuje jako egzaminator OKE (egzamin gimnazjalny i maturalny z języka polskiego; obecnie egzaminator szkoły podstawowej).
 • W latach 2004 – 2008 współpracowała ze szczecińskim oddziałem Towarzystwa Dysleksji w ramach akcji „Czytamy razem”.
 • Od 2010 do 2016 r. była głównym koordynatorem szczecińskiej akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom iskierkę radości”.
 • Autorka materiałów dydaktycznych, publikacji i artykułów metodycznych, dzieli się doświadczeniem na swoim blogu www.poszukiwaczeduinspiracji.blogspot.com
 • Nieustanne podnosi kwalifikacje i doskonali warsztat pracy jako polonista i psycholog, uczestnicząc w różnorakich formach doskonalenia, m.in. Nauczanie języka polskiego jako drugiego, Vademecum nauczyciela. Wdrażanie nwej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej, Nauczyciel w szkole ćwiczeń, Uczeń z depresją, Uczeń z zaburzeniami lękowymi, Zaburzenia psychiczne młodzieży.

W pracy dydaktycznej łączy wiedzę z zakresu psychologii z metodyką nauczania języka polskiego. Zafascynowana neurodydaktyką, neurokognitywistyką i psychologią pozytywną, nieustannie poszukuje inspirujących innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka polskiego i wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, podzielając zdanie Plutarcha, że „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić”.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content