Język polski

Dagmara Lewartowska

Zespół Szkół nr5

ul. Hoża 3, Szczecin

tel. 91 442 09 01

Dyżur w szkole: środa 15:00-17:00

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

e-mail dlewartowska@zce.szczecin.pl

 

 

Wykształcenie, kwalifikacje

– Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie.

– Studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Filologia Polska ukończone w 1994 roku.

– Egzaminator powtórnego sprawdzania egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.

– Egzaminator maturalny z języka polskiego.

– Studia z zakresu zarządzania oświatą w WSAP ukończone w 2000 r.

– Od 2011 roku doradca metodyczny ds. języka polskiego w ODN w ZCEMiP w Szczecinie.

Kwalifikacje uzyskane w ciągu ostatnich dwóch lat pracy

– Trener Aktywizacji Samorządności Uczniowskiej.

– Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).

– Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia.

– Lider szkoleń Matura 2015 Nowe zagadnienia egzaminacyjne z języka polskiego, od roku 2013/2014.

Nauczyciel poszukujący nowych rozwiązań edukacyjnych

– Organizator Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie. Konkurs rozbudza wśród młodzieży zainteresowania kulturą antyczną oraz krzewi wartości wynikające z przynależności do kultury śródziemnomorskiej.

– Od trzech lat koordynator rejonowego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny
(czynna współpraca ze Stowarzyszeniem Ojczyzny Polszczyzny we Wrocławiu).

– Od trzech lat prowadzę szkolenia w ramach Grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

– Nowe zagadnienia egzaminacyjne z języka polskiego na teren województwa zachodniopomorskiego.

– Dzielę się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z innymi nauczycielami

– Od roku 2013/2014 w ramach projektu Nowoczesny Nauczyciel koordynuję siecią doskonalenia „Jak poradzić sobie z absencją szkolną” oraz prowadzę szkolenia eksperckie z metod aktywizowania uczniów oraz współpracy z rodzicami.

– W macierzystej placówce pełnię funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego wraz z młodzieżą organizuję wiele akcji wewnątrzszkolnych, pobudzając młodzież do działań społecznych, kształtując postawę obywatelską.

– Od 2013 roku prowadzę zajęcia w ramach programu Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego we współpracy z Fundacją Masz Szansę profesora Z.Gasia.

– Jestem nauczycielem poszukującym nowych rozwiązań edukacyjnych.
Podczas zajęć wykorzystuję innowacyjne metody nauczania, aktywizując uczniów do pracy. Moi wychowankowie uzyskują pozytywne wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego.

Nagrody

– Wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły.

– Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

– Odznaczona Odznaką Złotą Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.