Język angielski

Przemysław Jackowski

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych

ul. Racibora 60/61, Szczecin

tel. 91 442 09 01

Dyżur w szkole: czwartek 15:30-17:30

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

e-mail pjackowski@zcemip.edu.pl

O doradcy

– Pan mgr Przemysław Jackowski jest nauczycielem dyplomowanym z 23-letnim stażem pracy pedagogicznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył dwuletni kurs dla nauczycieli języka angielskiego – „Teacher training course – EFL” przy Folkuniversitetet Gotheborg.

– W roku 1993, przebywając na stażu w Durham University Business School w Wielkiej Brytanii, opracował pierwszy podręcznik z przedsiębiorczości.

– Obecnie jest nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. M. T. Hubera w Szczecinie. Wcześniej był zatrudniony w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie.

– Przemysław Jackowski systematycznie doskonali swoje umiejętności nauczyciela, biorąc udział w licznych formach doskonalenia organizowanych w kraju i za granicą. Jest bardzo dobrym organizatorem i kreatywnym nauczycielem. W pracy bardzo zaangażowany, sumienny i życzliwy dla współpracowników. Ma duże osiągnięcia w pracy z uczniami. Zajęcia prowadzone dla uczniów jak i nauczycieli charakteryzują się doskonałym warsztatem metodycznym oraz wykorzystaniem różnorodnych pomocy i metod dydaktycznych.

– Sprawdził się także jako bardzo dobry nauczyciel szkoły ćwiczeń. Zajęcia ze studentami były bardzo wysoko oceniane przez samych studentów jak i nauczycieli akademickich. Potrafi dostosować nowe metody pracy oraz programy nauczania do istniejących potrzeb szkoły i oczekiwań uczniów. Stara się zapewnić właściwy rozwój osobisty uczniów w świetle istniejących potrzeb rynku pracy. Organizuje i prowadzi w szkole wzorcowy gabinet metodyczny, w tym klasową bibliotekę języka angielskiego.

– Od 01 września 2005 roku, pełni funkcje doradcy metodycznego w zakresie języka angielskiego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ZCEMiP w Szczecinie. Regularnie wspomaga nauczycieli języka angielskiego prowadząc szkolenia w zakresie: wdrażania reformy programowej, monitorowania realizacji podstawy programowej, budowania nauczycielskich programów nauczania, egzaminów zewnętrznych czy nowoczesnych metod nauczania.

– Zachęca nauczycieli do wprowadzania innowacji edukacyjnych, wspiera ich w dążeniu do poprawy jakości pracy w szkole w oparciu o podstawowe sfery działań: wiedza, recepcja, produkcja, interakcja i mediacja. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz prezentuje własny warsztat pracy. Organizuje warsztaty metodyczne i konferencje, których tematyka wynika z diagnozy potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Prezentuje nowości wydawnicze i współpracuje z innymi ośrodkami zajmującymi się nauczaniem języków obcych. Udziela nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej, szczególnie nauczycielom rozpoczynającym pracę.

– Pełni także funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego oraz jest liderem zespołu egzaminatorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Od grudnia 2009 roku jest wojewódzkim ekspertem przedmiotowym – „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”.

– Był także współautorem zadań Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz autorem diagnozy edukacyjnej „Opanowanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej języka angielskiego przez uczniów klas trzecich gimnazjum”.

– W styczniu 2012 roku Przemysław Jackowski został zakwalifikowany do udziału w programie Teaching Excellence and Achievement po uprzednim procesie weryfikacyjnym oraz otrzymał dwa listy gratulacyjne: z Biura Edukacji Departamentu Stanu USA oraz od organizacji IREX. Warsztaty metodyczne prowadzone przez ekspertów prestiżowych uczelni w Stanach Zjednoczonych, były poświęcone między innymi doskonaleniu metodyki nauczania, różnorodnym formom strategii komunikacyjnych oraz najnowocześniejszym technikom nauczania języków obcych w szkole z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym technologii informacyjnej.

– W roku 2013 ukończył cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz został wpisany na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content