JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI?

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli na szkolenie –

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI?
(jak pomóc uczniowi i samemu nie zwariować?)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• prawidłowo rozróżnia zaburzenia zachowania od zachowań drażniących i niepożądanych
• zna podstawowe założenia gier uczniowskich i stosuje „stopery” w sytuacjach trudnych
• stosuje podstawowe techniki behawioralne skuteczne wobec trudnych zachowań ucznia
• potrafi analizować zachowania ucznia/wychowanka i podejmować działania wspierające
• zna algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej
• zna procedury szkolnego systemu bezpieczeństwa
Liczba godzin: 3

Termin szkolenia: 15 listopada 2018 r. g. 16:30

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (aula)
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial