„Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?”

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli fizyki rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela
na szkolenie

„Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?”

Spotkanie odbędzie się dnia
17 października 2018r. (środa), w godz. 15:45 – 18:00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 111

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• stosuje nowopoznane, praktyczne wskazówki metodyczne
• odnajduje w sieci internetowej źródła informacji niezbędnej w pracy nauczyciela
• korzysta z gotowych scenariuszy zajęć i opracowuje własne
• wykorzystuje różnorodne zasoby internetowe w pracy z uczniem (w tym symulatory doświadczeń, platformy edukacyjne i inne)

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial