Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym

W dniu 10.12.2019r. w Gorzowie Wlk. odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z województwa lubuskiego pt. ,,Jak rozwijać kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym”. Organizatorem wydarzenia było lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie. Na zaproszenie Pani Kurator Ewy Rawy, Agnieszka Czeglik – ODN Szczecin wystąpiła
z wykładem ,, Przedszkole XXI wieku otulone pasją”. W wydarzeniu tym udział brały 3 nauczycielki
z daltońskiego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie, które w sposób warsztatowy przełożyły treści z wykładu na działanie i rozpalały dyrektorów placówek do zdobycia nowych informacji na temat potrzeb dzieci XXI w. Dziękujemy im za to, że zechciały się swoją wiedzą podzielić i przyjęły zaproszenie do współpracy. Warsztaty daltońskie – Kamila Jastrzębska, warsztaty froeblowskie – Karolina Kukla i warsztaty z zabawami w czytanie – Beata Wańtowska. Brawo! Ogromne podziękowanie dla Pani Izabeli Ciułek z Gorzowa za rysowanie wykładu. Ogromne ukłony dla sztabu pomocników – lubuskich wizytatorów KO, którzy oprócz opieki nad uczestnikami czynnie uczestniczyli w proponowanych warsztatach . Pani Kurator –  bardzo dziękujemy za zaufanie i zaproszenie.

Agnieszka Czeglik
zastępca dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial