OŚRODEK
        DOSKONALENIA
        NAUCZYCIELI
        w Szczecinie
STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  DORADCY  |  OLIMPIADY, KONKURSY  |  STRONY DORADCÓW  |  E-LEARNING  |  ARCHIWUM  |  OFERTA  | KONTAKT

Aktualności  

 OFERTA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
ORAZ BADANIAMI POTRZEB NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE DOSKONALENIA

AKTUALNOŚCI

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
Dnia 13 kwietnia 2015r., w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyło się seminarium nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem
Dzieci w świecie trudnych słów
Dr Bartosz Wojciechowski, psycholog, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, w ciekawy sposób przedstawił problem uczenia dzieci takich pojęć jak: patriotyzm, tożsamość czy tradycja. Wykład z elementami zajęć warsztatowych poszerzony był o przykłady rozwiązań metodycznych. Spotkanie zakończyła dyskusja oraz prezentacja oferty edukacyjnej ODN i Muzeum Narodowego, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej


INFORMATYKA  +  JĘZYK POLSKI
 
16 kwietnia 2015r. w ZCEMiP ODN Szczecin odbyło się szkolenie z zakresu
TECHNIKI CYFROWE W PRACY NAUCZYCIELA
Na szkoleniu można było otrzymać arkusz kalkulacyjny, który ułatwia wykonanie analiz wyników egzaminów maturalnych z języka polskiego. Tym razem zainteresowanie nie było, niestety, nadzwyczajne, dlatego na początku przyszłego roku proponuję wrócić do tematu. Tymczasem warto rzucić okiem na próbki arkusza, które zostały przeniesione do części Zaproszenia archiwalne.

Marian Domozych
   doradca metodyczny
   ds. kształcenia zawodowego
   i informatyki


Konferencja
GENETYKA W LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH
26.03.2015r. w ZSO nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, z inicjatywy doradcy ODN ds. biologii, odbyła się konferencja na temat:
Genetyka w leczeniu chorób nowotworowych
Tematyka konferencji:
  1. Najnowsze odkrycia z genetyki szczecińskich genetyków.
  2. Selen w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych.
  3. Wpływ antykoncepcji hormonalnej na częstośc występowania chorób nowotworowych.
Wykłady przeprowadzili pracownicy
Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM:
   prof. zw. dr hab. n.med. Jan Lubiński
   prof. dr. hab. n.med. Jacek Gronwald
W konferencji wzięło 45 osób - nauczyciele przedszkoli, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konferencji było zwrócenie uwagi nauczycieli na ważny i częsty problem występowania chorób nowotworowych. Uczestnicy konferencji uzyskali również informacje, jak wpływa antykoncepcja hormonalna na częstośc występowania chorób nowotworowych. Wykłady były ciekawe, o czym świadczą wypełnione przez uczestników ankiety, a zdobytą wiedzę nauczyciele wykorzystają w swojej pracy.

Bożena Dąbrowska-Raszkowska
   doradca metodyczny
   ds. biologii


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
Dnia 26 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:
WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA. INNNOWACJYJNE METODY REALIZACJI
PODSTAWY PROGRAMOWEJ I NASZEGO ELEMENTARZA W KLASIE 1.
HUMOR W PRACY Z MAŁYM DZIECKIEM.
Podczas spotkania nauczycielki w aktywny sposób poznały wiele interesujących ćwiczeń i zabaw dostosowanych do małych dzieci. Proponowane ćwiczenia mogą inspirować dzieci do aktywności, a jednocześnie będą okazją do zabawy, metody pracy najbardziej lubianej u najmłodszych.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
Dnia 25 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyły się zajęcia otwarte w klasie pierwszej pod hasłem
Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wielozmysłowe nauczanie.
Celem zajęć było pokazanie różnorodnej aktywności dzieci w kontekście realizacji założeń podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o Nowy Elementarz. W wiosennej scenerii podczas zajęć dzieci pochwaliły się zdobytymi umiejętnościami z czytania, liczenia i śpiewu. Zajęcia prowadziła Maria Piotrowska.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej


WIOSENNY KLUB KATECHETY
 
W dniu 12 marca 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbył się kolejny Klub Katechety w ramach sieci wsparcia i samodoskonalenia. Pani Renata Bidzińska - katechetyka z SP, dzieliła się swoimi propozycjami wiosennych i świątecznych dekoracji. Omawiałyśmy również możliwość wykorzystania niektórych z tych propozycji, jako pomocy dydaktycznych na katechezie, szczególnie w pracy z najmłodszym uczniem.
Kolejne spotkanie w maju.

Dorota Maziarz-Świerzewska
   doradca metodyczny
   ds. religii


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
Dnia 19 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Szczecinie odbyło spotkanie warsztatowe na temat:
Nowatorskie rozwiązania w edukacji wczesnoszkolnej - tablica interaktywna
Nauczycielka z wieloletnim stażem, Dorota Zbisławska, przedstawiła sposoby wykorzystania tablicy w klasach młodszych. Nauczycielki poznały sposoby tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych. Kontynuacją spotkania będą kolejne zajęcia z tablicą, tym razem z udziałem uczniów.
Nauczycielki zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt mailowy z doradcą:   iwona_r_doradca@wp.pl

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej
 


PO KONFERENCJI 11 MARCA
W dniu 11 marca 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na ul. Kopernika 16a odbyła się konferencja:
Jak wspierać ucznia w budowaniu rozwoju osobistego i zawodowego?
zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Licznie przybyłych na to spotkanie uczestników powitała dyrektor ZSO nr 2, pani Anna Kowalczyk.
Konferencję rozpoczął dr Henryk Jarosiewicz, prezes dolnośląskiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Karier, nauczyciel akademicki z Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, niezwykle interesującym wykładem "Młody człowiek jako aktor, podmiot, autor i realizator kariery zawodowej". Dr Henryk Jarosiewicz przedstawił w nim metody diagnoz aktualnie stosowane w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym. Wyjaśnił również, jakie są cele nowatorskiego projektu 15+, realizowanego przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
Następnie Ewa Łabieniec, coach, w wystąpieniu "Coaching jako sposób na wsparcie w planowaniu drogi życiowej", przedstawiła podstawowe zasady pracy coacha, zachęcając nauczycieli do zastosowania niektórych jej elementów w raktyce szkolnej w celu budowania osobistej odpowiedzialności uczniów za wybory dokonywane przez nich w zakresie drogi edukacyjnej i kariery zawodowej.
Dr Celina Timoszyk-Tomczak, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, poza częścią wykładową zaproponowała uczestnikom przećwiczenie wybranych technik poznawczo-behawioralnych, które znajdują zastosowanie zarówno w doradztwie zawodowym, jak i w codziennej pracy z uczniem.
Na zakończenie konferencji Michał Michalski, uczeń klasy III Liceum nr XIV w ZSO nr 2, mówca motywacyjny, przedstawił sposoby motywowania ludzi młodych do świadomego planowania swojej edukacji i kariery zawodowej.
W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, studenci, doradcy zawodowi, pedagodzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Bardzo dobrze ocenili oni różnorodność tematyczną wystąpień oraz przydatność zaprezentowanych sposobów pracy w zakresie szeroko pojętego doradztwa zawodowego.

Renata Majewska
   doradca metodyczny
   ds. profilaktyki i wychowania
Elżbieta Lesińska
   doradca metodyczny
   ds. kształcenia zawodowego


PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH
w klasach1-6
Dnia 11 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło kolejne spotkanie warsztatowe na temat:
Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.
Konstruowanie własnych programów edukacyjnych i programów projakościowych.
Przedstawione zostały uwarunkowania prawne, formalne i merytoryczne, jakie stają przed nauczycielem opracowującym program własny i program projakościowy. Szczegółowo omówiono kolejne etapy opracowywania programów. Nauczyciele mieli okazję warsztatowo przećwiczyć zadania stojące przed autorem nowatorskich wyzwań.
Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu w ODN.
Chętni proszeni są o kontakt mailowy z doradcą:   iwona_r_doradca@wp.pl

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej
 


WIZJONERZY PRZYSZŁOŚCI
4 marca 2015r. wydawnictwo Didasko we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Hożej 6 w Szczecinie, zorganizowało konferencję:
Wizjonerzy przyszłości - jak wspierać rozwój dziecka młodszego,
z udziałem Joanny Białobrzeskiej i Tomasza Kuźmicza.
W konferencji wzięli udział nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z całego województwa zachodniopomorskiego. Poruszane zagadnienia dotyczyły między innymi:
- świata współczesnego dziecka
- nauczyciela z pasją
- mechanizmów motywacji i ich związków z zachowaniem człowieka
Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   ds. wychowania przedszkolnego


Po nitce do kłębka .
 
2 marca 2015r. w ZPO w Kołbaskowie odbyło się szkolenie z elementami warsztatowymi:
Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej kluczem do sukcesu ucznia.
Podczas warsztatów przeprowadzono przykładową lekcję języka polskiego z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego oraz wypracowano konspekty lekcji z różnych przedmiotów.
Następne spotkanie poświecone będzie informacji zwrotnej w ocenianiu kształtującym,
na które już teraz serdecznie zapraszamy

Doradcy metodyczni:
   Dagmara Lewartowska - język polski
   Elżbieta Patyk - matematyka


MATURALNY POKER - OSTATNIE ROZDANIE
O metodach i sposobach pracy na lekcjach
języka polskiego przed maturą 2015

Piękny, słoneczny, prawdziwie wiosenny ranek sobotni 21.02.2015r. nie przeszkodził nauczycielom języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa w spotkaniu z dr Beatą Kapelą-Bagińską, wykładowcą w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą w zakresie dydaktyki, psychodydaktyki, psycholingwistyki oraz metodyki pracy w szkole, a także w zakresie prawa oświatowego, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji pomiaru dydaktycznego, członkiem Zespołu Ekspertów w projekcie Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku.
Podczas warsztatów, które odbyły się w ODN w ZCEMiP w Szczecinie, raz jeszcze omówiono metody i sposoby pracy skutecznie przygotowujące do Matury 2015 z języka polskiego. Tym razem szczególną uwagę zwrócono na pracę z tekstem literackim.

Zapraszam serdecznie na kolejne spotkania poświęcone analizie i interpretacji tekstów językowych oraz ikonicznych.

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny
   ds. języka polskiegoEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 17 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło spotkanie informacyjne na temat:

Konstruowanie własnych programów edukacyjnych
i programów projakościowych w edukacji wczesnoszkolnej.

Przedstawione zostały uwarunkowania prawne, formalne i merytoryczne, jakie stają przed nauczycielem opracowującym program własny i program projakościowy. Szczegółowo omówiono kolejne etapy opracowywania programów. Doradczyni zaprosiła nauczycielki na konsultacje indywidualne oferując swoją fachową pomoc.
Kolejne spotkania odbędą się w marcu w SP37 i w kwietniu w ODN. Chętni proszeni są o kontakt mailowy z doradcą:   iwona_r_doradca@wp.pl

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnejWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniach 14-15 lutego 2015r. w Przedszkolu Publicznym Nr 5 przy ul. Tomaszowskiej 6, we współpracy z ODN Szczecin, odbyły się warsztaty muzyczne prowadzone przez Jacka Tarczyńskiego - pedagoga, muzyka, nauczyciela rytmiki. Były to zajęcia umuzykalniające, oparte na ideach i doświadczeniach najlepszych pedagogów europejskich, którzy w latach 30-tych postawili sobie za cel wprowadzenie systemu powszechnego wychowania muzycznego. Systemu, który dotrze do każdego, niezależnie od wieku czy też przygotowania muzycznego. W muzycznej przygodzie udział wzięło 32 nauczycieli wychowania przedszkolnego z 14 szczecińskich placówek.

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   ds. wychowania przedszkolnegoKonferencja i warsztaty Centrum Nauki Kopernik w ODN

Dnia 9 lutego 2015r. w ZCEMiP ODN Szczecin gościliśmy Centrum Nauki Kopernik oraz RWE Polska. Konferencji prasowej z udziałem między innymi przedstawicieli władz Szczecina i Stargardu Szczecińskiego, przedstawicieli firmy energetycznej RWE Polska oraz przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik, towarzyszyły warsztaty dla nauczycieli.
Podczas konferencji podejmowano tematy dotyczące wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Polsce oraz edukacji przez eksperyment w tej dziedzinie z udziałem zestawu doświadczalnego przygotowanego przez RWE oraz CNK o nazwie Power Box.
Nauczyciele uczestniczący w warsztatach mogli pod okiem trenerów CNK samodzielnie wypróbować wszystkie możliwości eksperymentalne, jakie daje proponowany zestaw. Niewątpliwie jedną z zalet szkolenia był fakt, iż każdy z uczestników otrzyma podobny zestaw Power Box dla swojej szkoły. Na spotkaniu z pudełkiem Power Box współpraca z CNK się nie kończy. W przyszłości planowane są podobne warsztaty. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.


http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Kopernik-w-Szczecinie-%281%29
https://www.rwe.pl/web/cms/pl/621782/start/
http://www.kopernik.org.pl/warsztaty/warsztaty-z-zestawem-edukacyjnym/rwe-iii/

Aneta Mika
   doradca metodyczny
   ds. fizykiWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniach 12-13 lutego 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1, we współpracy z ODN Szczecin, zorganizowano wspaniałe warsztaty muzyczne prowadzone systemem Carla Orffa i Betii Strauss. Zajęcia umuzykalniające z dziećmi z SP 55 oraz szczecińskimi nauczycielami klas I-III i wychowania przedszkolnego prowadził Jacek Tarczyński - pedagog, muzyk, nauczyciel muzyki.
Ponadprzeciętne zaangażowanie i entuzjazm dzieci, z którymi pracuje (a właściwie - bawi się) osiąga dzięki swoim, oryginalnym metodom i technikom, wypracowanym przez kilkunastoletnią praktykę oraz specjalistyczne studia. Działania twórcze - śpiew, taniec, gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku - to była główna oś szczecińskich zajęć Pana Jacka, zarówno z dziećmi, jak i nauczycielami-praktykami.


Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   ds. wychowania przedszkolnegoWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 9.02.2015r. w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Szczecinie odbyły się konsultacje grupowe z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego, na których omówiono metodykę planowanych zajęć otwartych w grupach 5,6-latków. Zajęcia będą prowadzone w 20 placówkach przedszkolnych, w miesiącach marzec i kwiecień 2015r. Skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych - zerówek szkolnych, nauczycieli świetlic i klas I-III. Udział w konsultacjach wzięło 26 nauczycieli.


Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   ds. wychowania przedszkolnegoEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 5 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyły się zajęcia otwarte w świetlicy szkolnej.

Celem zajęć było pokazanie różnorodnej aktywności dzieci
uczęszczających do świetlicy,
w kontekście realizacji założeń
podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.
W zajęciach uczestniczyły uczniowie klas pierwszych. Dzieci miały okazję pracy w grupie, w parze i indywidualnie. Pod kierunkiem nauczycielki prowadziły rozważania, dlaczego warto pomagać drugiej osobie i jak może pomagać innym małe dziecko. Wartość płynąca z tej formy zajęć to rozwijanie umiejętności społecznych, a także wyrabianie zręczności palców, kształtowanie wyobraźni i umiejętności kompozycyjnych przy wykonywaniu pracy plastycznej.
Zajęcia prowadziła pani Dorota Klimek.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 16 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyły się zajęcia otwarte w klasie pierwszej pod hasłem:

Wspieranie rozwoju małego dziecka

Podczas zajęć dzieci w bajkowy sposób pochwaliły się swoimi osiągnięciami po pierwszym semestrze. Celem zajęć było pokazanie różnorodnej aktywności dzieci w kontekście realizacji założeń podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć dzieci pochwaliły się zdobytymi umiejętnościami z czytania, tańca i śpiewu. Ważne było też pokazanie umiejętności wchodzenia w rolę, pracy zespołowej i wspólnej zabawy dzieci. Z ust uczniów nie schodził uśmiech. Zajęcia prowadziła Maria Piotrowska.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. edukacji wczesnoszkolnej

     GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Formy i metody organizacji zajęć pozalekcyjnych
w kontekście objęcia opieką świetlicową dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

Podczas szkoleń, które odbyły się od września do listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie oraz Przedszkolu nr 11 w Policach, nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych zapoznali się z programem "Zosia Samosia". Program w swoim założeniu przekonuje, że świetlica szkolna jest miejscem, które daje dzieciom możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wspomagających rozwój.
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość tworzenia własnych scenariuszy do programu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach
i zapraszamy na kolejne.

Renata Majewska
   doradca metodyczny
   ds. profilaktyki i wychowania
Dorota Maziarz-Świerzewska
   doradca metodyczny ds. religii

     Działalność Klubu Katechety

4 grudnia 2014r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu Katechety. Tym razem podzieliliśmy się pomysłami na wykonanie świątecznych ozdób do dekoracji szkoły i na szkolne kiermasze przedświąteczne. Pani Jola Roman, katechetka z Przecławia, przedstawiła swoje propozycje aktywizacji najmłodszych uczniów podczas lekcji religii, związanych z tematem Bożego Narodzenia.
Zapraszam na kolejne spotkania.

Dorota Maziarz-Świerzewska
   doradca metodyczny ds. religii

     SPOTKANIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

W dniu 11 grudnia 2014 r. z inicjatywy Elżbiety Lesińskiej, doradcy metodycznego ODN ds. kształcenia zawodowego, odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach sieci wsparcia i samokształcenia. W gościnnych progach Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie dyrektor szkoły, Roman Wechmann, powitał uczestników spotkania, nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży motoryzacyjnej ze szkół województwa zachodniopomorskiego. Reprezentowali oni Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego z Pyrzyc, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Drawska Pomorskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z Barlinka, Zespół Szkół Nr 5 ze Stargardu Szczecińskiego i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Nowogardu.
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji kształcenia w zawodach mechanik, elektromechanik i technik pojazdów samochodowych oraz w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tych zawodach.

Jakie działania musimy podjąć, aby mieć pewność, że osiągamy efekty edukacyjne
wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodach?

- prezentacją na ten temat rozpoczęła spotkanie Elżbieta Lesińska.
Następnie Grzegorz Szyjka, kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Samochodowych, przedstawił bazę dydaktyczną szkoły i działania prowadzone w celu przygotowania jej do zadań określonych w podstawie programowej i w standardach wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili warsztaty szkolne, mieli również okazję obserwować przebieg próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Następne spotkanie, w formie warsztatowej, będzie poświęcone dostosowaniu programów nauczania do potrzeb szkół.

Elżbieta Lesińska
   doradca metodyczny
   ds. kształcenia zawodowego

 
    SZKOLENIA DLA EGZAMINATORÓW
    W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO
    Z PRZEDMIOTU - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

W miesiącu grudniu 2014r. w szczecińskich placówkach oświatowych odbyły się szkolenia egzaminatorów na temat:

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 2015

Podczas szkoleń przedstawione zostały najistotniejsze zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015. Nauczyciele zostali zapoznani ze strukturą i formą egzaminu maturalnego, rodzajami, formami, typami zadań otwartych i zamkniętych oraz zasadami ich oceniania.

Przemysław Jackowski
   doradca metodyczny
   ds. języka angielskiego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 26.11.2014r w Przedszkolu Publicznym Nr 18, ul.Unisławy 15a w Szczecinie, w ramach doradztwa metodycznego odbyło się zajęcie pokazowe z dziećmi 5,6 letnimi, dla nauczycieli szkół podstawowych. W zajęciu uczestniczyły nauczycielki grup "O" oraz świetlicy (SP74, ZS1-SP65).
Głównym celem zajęć było stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizowanych zadań stawianych przez nauczyciela - realizacja wieloobszarowa podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Prowadzący zajęcie - mgr Beata Wańtowska.

 

 

 

 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   ds. wychowania przedszkolnego
    CYFROWI TUBYLCY W SZKOLE

W dniu 24 listopada 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
przy ul. Hożej 6 w Szczecinie, odbyła się konferencja:


"Cyfrowi tubylcy w szkole".

Interesujący wykład wygłosił dr hab. Marek Filiciak, prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, najlepszy medioznawca w Polsce, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierujący też działem badań Centrum Cyfrowego.

Pierwsza część wykładu poświęcona była zagadnieniu wpływu nowych technologii komunikowania się na młodych ludzi, którym komputery, tablety, czy telefony komórkowe towarzyszą jako nieodłączne elementy życia. Tu profesor Filiciak postawił zaskakującą tezę: że współcześni uczniowie - "cyfrowi tubylcy" - wbrew pozorom nie różnią się w sposób zasadniczy od swoich poprzedników. Niemniej jednak nauczyciele muszą zadać sobie pytanie: jak reagować na zmiany, którym podlega proces uczenia się w rezultacie rozwoju Internetu i innych mediów? Do nowych zadań szkoły należy więc chociażby edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa prywatności podczas korzystania z portali społecznościowych.

W części drugiej wystąpienia profesor Mirosław Filiciak zaprezentował proste narzędzia pozwalające uatrakcyjnić lekcje, wykorzystać twórczy potencjał uczniów i zbliżyć się do ich oczekiwań w zakresie sposobu przekazu i metod komunikacji.
Prezentacja wykorzystana podczas wykładu jest zamieszczona poniżej:

  Prezentacja z wykładu


 

Elżbieta Lesińska
   doradca metodyczny
   ds. kształcenia zawodowego

        Styl życia a problemy zdrowotne u uczniów

19.11.2014r. w ZSO nr 2 w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, z inicjatywy doradców ODN do spraw biologii i do spraw profilaktyki i wychowania, odbyło się seminarium na temat:

Styl życia a problemy zdrowotne u uczniów

Tematyka seminarium:
   - Suplementy diety. Napoje energetyzujące.
   - Problemy odżywiania u dzieci i młodzieży i związane z tym choroby.
Wykłady przeprowadziły:
   Pani dr Joanna Sadowska,  z Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka ZUT
   Pani dr Anita Horodnicka-Józwa,  z PUMu.


W seminarium wzięło 70 osób - nauczyciele przedszkoli, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracownicy i studenci US. Celem seminarium było zwrócenie uwagi nauczycieli na coraz częstsze problemy dzieci i młodzieży dotyczące niewłaściwego stylu życia i wynikające z tego problemy zdrowotne. Wykłady były ciekawe, o czym świadczą wypełnione przez uczestników ankiety, a zdobytą wiedzę nauczyciele wykorzystają w swojej pracy.
Na koniec, uczestników seminarium poczęstowano jabłkami.

 

Bożena Dąbrowska-Raszkowska
   doradca metodyczny ds. biologii
Renata Majewska
   doradca metodyczny
   ds. profilaktyki i wychowania
    GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
    JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI
    POSZUKIWANIE PŁASZCZYZN WSPÓŁPRACY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Jak rozmawiać z rodzicami-poszukiwanie płaszczyzn współpracy

Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku oraz listopadzie w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, SP nr  3 w Goleniowie oraz SP w Gogolicach nauczyciele uczestniczyli w treningu interpersonalnym, aby dokonać wglądu we własną osobowość. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia związane z zasadami skutecznej komunikacji, komunikat ja oraz świadomość barier komunikacyjnych pozwoliły nauczycielom świadomie planować rozmowy z rodzicami oraz uczniami. Tworzenie nowatorskich rozwiązań współpracy z rodzicami, włączenie ich do wspólnej pracy na rzecz kształtowania wartości młodego człowieka, nauczyciele uznają za jeden z priorytetów obecnej pracy, który realizuje założenia polityki oświatowej państwa w zakresie szeroko rozumianej bezpiecznej szkoły.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny ds. j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny ds. matematyki
    GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
    WDRAŻANIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Wdrażanie procesów edukacyjnych w szkole wpływających na zwiększenie
efektywności kształcenia i motywacji do samodzielnej pracy uczniów

Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku oraz listopadzie w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie, ZPO w Kołbaskowie oraz ZSP w Dobrzanach nauczyciele poznali sposoby rozpoznawania mocnych oraz słabych stron ucznia, konstruowali lekcje odwrócone z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz tworzyli scenariusze zajęć według zasad oceniania kształtującego. Dzięki wspólnie wykonywanym ćwiczeniom, wymianie doświadczeń będziemy efektywniej stymulować umiejętności samokształcenia ucznia oraz dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Już teraz zapraszamy na dalszy ciąg warsztatów w styczniu i lutym, podczas których będziemy dzielić się doświadczeniem z praktycznego wdrażania oceniania kształtującego podczas zajęć lekcyjnych.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny ds. j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny ds. matematyki
    OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Ocenianie kształtujące w praktyce

Podczas szkolenia, które odbyło się w październiku w PAPSP w Szczecinie nauczyciele zapoznali się z głównymi zasadami oceniania kształtującego, tworzyli cele lekcji w języku uczniowskim, formułowali jasne i precyzyjne nacobezu, zadawali pytania kluczowe oraz zapoznali się z zasadami konstruowania informacji zwrotnej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje za twórczy udział i zapraszam na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny ds. j.polskiego
    Warsztaty - edycja IV
    Doświadczenia przyrodnicze dla najmłodszych

W dniach 28.10 oraz 4.11.2014r. odbyła się już IV edycja warsztatów:

Doświadczenia przyrodnicze dla najmłodszych

Uczestnicy warsztatów, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego mieli okazję poznać i samodzielnie przeprowadzić wiele eksperymentów z dziedziny fizyki i chemii z użyciem ogólnie dostępnych materiałów. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym (pkt. 7 podstawy programowej) jest zadaniem wyjątkowo trudnym, w związku z tym eksperyment - właściwie przeprowadzony, w sposób jasny i przystępny objaśniony okazuje się być narzędziem dydaktycznym idealnie dostosowanym do realizacji tego właśnie zadania.

Doradcy metodyczni:
   Aneta Mika - fizyka
   Katarzyna Kurpios - chemia
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 12 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Wspieranie rozwoju małego dziecka
Techniki plastyczne w klasach młodszych

Podczas spotkania nauczycielki w aktywny sposób poznały wiele interesujących technik plastycznych. Prace plastyczne mogą inspirować dzieci do aktywności, a jednocześnie będą okazją do zabawy, dadzą zadowolenie i odkryją talenty u najmłodszych.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   ds. nauczania wczesnoszkolnego
    SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA EGZAMINATORÓW
    W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU
    JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

W październiku 2014r. w szczecińskich placówkach oświatowych odbyły się szkolenia uzupełniające egzaminatorów na temat:

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 2015

Podczas szkoleń przedstawione zostały najistotniejsze zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015. Nauczyciele zostali zapoznani ze strukturą i formą egzaminu maturalnego, rodzajami, formami, typami zadań otwartych i zamkniętych oraz zasadami ich oceniania.

Przemysław Jackowski
   doradca metodyczny
   ds. języka angielskiego
    WARSZTATY METODYCZNE
    DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Dnia 04 listopada 2014r. w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka angielskiego 2015

Podczas szkoleń przedstawione zostały najistotniejsze zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015. Nauczyciele zostali zapoznani ze strukturą i formą egzaminu maturalnego, rodzajami, formami, typami zadań otwartych i zamkniętych oraz zasadami ich oceniania.

 
 

Przemysław Jackowski
   doradca metodyczny
   j.angielskiego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 06.11.2014r w ZCEMiP przy ul.Hożej 6 odbyło się spotkanie dyrektorów szczecińskich przedszkoli.

W trakcie spotkania przeprowadzono diagnozę potrzeb i oczekiwań
w obszarze wychowania przedszkolnego dotyczącą szkoleń,
wspomagania i doradztwa metodycznego.

Prowadzono dyskusję na temat zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze dotyczącym kwalifikacji nauczycieli do nauki języka obcego. W ramach sieci współpracy powstał klubik dyrektorów przedszkoli. Spotkania odbywać się będą cyklicznie co dwa miesiące.
Kolejne odbędzie się 11.12.2014r o godzinie 13.00 na ul. Hożej 6

 
 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   wychowania przeszkolnego
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 04 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

Wspieranie rozwoju małego dziecka.
Metody pracy z małym dzieckiem w kontekście realizacji podstawy programowej.
Nowy Nasz Elementarz w klasie 1

Nauczycielki praktycznie doskonaliły metody dostosowane do możliwości małego dziecka w klasach młodszych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z sześciolatkiem. Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono realizacji założeń podstawy programowej w oparciu o nowy Nasz Elementarz. Z radością i przy muzyce nauczycielki wykonały ćwiczenia wspierające rozwój ucznia, poznając różnorodne zabawy.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

W dniu 03 listopada 2014 r. w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ulicy Hożej 6 w Szczecinie odbyła się konferencja

System uzyskiwania umiejętności i kwalifikacji
w zreformowanej szkole zawodowej

W pierwszej części konferencji, pani Grażyna Uhman, ekspert Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przedstawiła akty prawne obowiązujące w zreformowanej szkole zawodowej oraz omówiła szkolne i pozaszkolne formy uzyskiwania umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Następnie przeanalizowała alternatywne możliwości planowania dróg uzyskiwania tych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szczególnie interesujące były przykłady ciekawych działań służących promocji szkolnictwa zawodowego i propagowaniu wiedzy o specyfice różnych zawodów (np. Miasteczko zawodów).
Konferencję zakończyło wystąpienie Elżbiety Lesińskiej, doradcy metodycznego ODN ds. kształcenia zawodowego, na temat nowej formuły egzaminu zawodowego.

Elżbieta Lesińska
   doradca metodyczny
   kształcenia zawodowego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 07.10.2014r w Przedszkolu Publicznym Nr 8, ul.Różowa 24 w Szczecinie odbyła się rada szkoleniowa pt.

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna - jak sobie z tym poradzić?

Rada pedagogiczna zapoznała się ze sposobem realizacji nadzoru pedagogicznego po zmianach z 10.05.2014r. Ale przede wszystkim nabyła nowe umiejętności dotyczące stosowania w praktyce ewaluacji wewnętrznej - poznała etapy projektowania ewaluacji. Zapoznała się z nowymi narzędziami do ewaluacji wewnętrznej oraz formą raportowania zakończonego procesu ewaluacji. Wspólnie wypracowała wzorcowy projekt ewaluacji wewnętrznej, zgodnie z potrzebami uznanymi w placówce za istotne.

 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   wychowania przedszkolnego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 04.11.2014r w Szkole Podstawowej Nr 74, ul.Seledynowa 50 odbyło się spotkanie warsztatowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych i oddziałów "0" ze szkół na terenie Szczecin-Prawobrzeże. W trakcie spotkania przeprowadzono diagnozę potrzeb i oczekiwań w obszarze wychowania przedszkolnego, dotyczącą szkoleń, wspomagania i doradztwa metodycznego. Prowadzono rozmowy i wymianę doświadczeń na temat bieżących problemów edukacyjnych.

 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   wychowania przedszkolnego
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W dniach 28 i 29 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbył się cykl zajęć otwartych z uczniami klas pierwszych. Ćwiczenia dawały możliwość twórczego zaangażowania się w tworzenie obrazów, ćwiczyły motorykę małą, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Były też okazją do zabawy, która jest właściwą metodą pracy z dziećmi sześcioletnimi. Zajęcia pokazywały jak wykorzystać pomoce dydaktyczne inspirujące małe dzieci do twórczości, a jednocześnie zapewniając zabawę i wspierać rozwój. Nauczycielki miały okazję obserwować trafności doboru metod i form pracy do możliwości ucznia.


Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    SZKOLENIE GRANTOWE (zadanie 26)

W dniach 27 września 2014r. oraz 6 i 9 października 2014r. w SP nr1 w Międzyzdrojach i SP nr 35 w Szczecinie, odbyły się szkolenia na temat:

Formy i metody organizacji zajęć pozalekcyjnych

w kontekście objęcia opieką świetlicową dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznali się z propozycją programu "Zosia Samosia" , a także samodzielnie wypracowywali nowe scenariusze.

 
 

Doradcy metodyczni:
Renata Majewska
   profilaktyka i wychowanie
Dorota Maziarz-Świerzewska
   religia
    SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Dnia 20 października 2014r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Szczecinie odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat:

Zmiany na maturze 2015

Podczas szkolenia przedstawione zostały zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015 w zakresie poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele zostali zapoznani z zasadami przygotowania uczniów do matury, rodzajami zadań w arkuszach maturalnych oraz ideą oceniania holistycznego.

 
 

Barbara Grabowska
   doradca metodyczny geografii
    WDRAŻANIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Wdrażanie procesów edukacyjnych w szkole wpływających na zwiększenie
efektywności kształcenia i motywacji do samodzielnej pracy uczniów

Podczas szkolenia, które odbyło się 29 i 30.09. 2014 roku w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie, nauczyciele poznali sposoby rozpoznawania mocnych oraz słabych stron ucznia, konstruowali lekcje odwrócone z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz tworzyli scenariusze zajęć według zasad oceniania kształtującego. Dzięki wspólnie wykonywanym ćwiczeniom, wymianie doświadczeń będziemy efektywniej stymulować umiejętności samokształcenia ucznia oraz dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny matematyki
    MIĘDZYSZKOLNE ZESPOŁY SAMOKSZATŁCENIOWE

    NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zespoły odbyły się 1 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 (ul. Rydla 6) i 6 października 2014r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (ul. Hoża 6).

Tematyka spotkania:

  1. Priorytety doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2014/15
  2. Nowe akty prawne MEN
  3. Wdrażanie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o nowy Nasz Elementarz
  4. Doradztwo metodyczno - merytoryczne w roku szkolnym 2014/15
  5. Aktualności i sprawy bieżące

Podczas spotkania zostały omówione kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Szczegółowo przeanalizowano jak można realizować treści przewidziane dla I etapu edukacyjnego w oparciu o Nasz Elementarz. Nauczycielki poznały Generator kart pracy - narzędzie do tworzenia własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów oraz Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty, narzędzie służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w 1 klasie.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 25 września 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyła się konsultacja zbiorowa na temat:

Awans zawodowy nauczyciela. Rola opiekuna stażu.
Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o koncepcję pracy szkoły.

Podczas spotkania przedstawione zostały sposoby dokumentowania zadań ze stażu, zadania opiekuna stażu oraz ważne terminy związane z awansem zawodowym.

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

16 września 2014r. W Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o koncepcję pracy szkoły.
Awans zawodowy nauczyciela.

Nauczycielki poznawały procedurę awansu zawodowego. Podczas spotkania przedstawione zostały sposoby dokumentowania zadań ze stażu, zadania opiekuna stażu oraz ważne terminy związane z awansem zawodowym.

 
 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 11 września 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Nowy Nasz Elementarz w klasie pierwszej, a podstawa programowa.
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/15

Podczas spotkania zostały omówione kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Szczegółowo przeanalizowano jak można realizować treści przewidziane dla I etapu edukacyjnego w oparciu o Nasz Elementarz. Nauczycielki poznały Generator kart pracy - narzędzie do tworzenia własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów oraz Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty, narzędzie służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w 1 klasie.

 

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej

  


 

.....
ZAPRASZAMY DO PRZEGLĄDANIA
MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
.....

    

Opracowanie © ODN 2004-2014