OŚRODEK
        DOSKONALENIA
        NAUCZYCIELI
        w Szczecinie
STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  DORADCY  |  OLIMPIADY, KONKURSY  |  STRONY DORADCÓW  |  E-LEARNING ARCHIWUM  |  OFERTA  | KONTAKT

Aktualności

 OFERTA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
ZGODNA Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
ORAZ BADANIAMI POTRZEB NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE DOSKONALENIAOŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Zachodniopomorskim Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej
przy ulicy Hożej 6 w Szczecinie
ZAPRASZA na konferencję
"Cyfrowi tubylcy" w szkole
w dniu 24 listopada 2014 r. w godz. 10.00-14.00

Konferencja jest wpisana w ramy realizacji priorytetu MEN
"Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach"

Adresujemy ją do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców.

Moduł 1.  10.00-12.00
Poświęcony jest diagnozie wpływu Internetu i telefonów komórkowych na uczniów.
Jak "cyfrowi tubylcy" różnią się od swoich poprzedników?
Jakim zmianom ulega proces uczenia się?
Jakie są tego konsekwencje dla szkoły?

Przerwa  12.00-12.15

Moduł 2.  12.15-14.15
Jakie proste narzędzia pozwalają nam uatrakcyjnić lekcje,
   wykorzystać twórczy potencjał uczniów i zbliżyć się do ich oczekiwań?
Jak obsługiwać narzędzia do zdalnej pracy w grupie,
   remiksować filmy i tworzyć animacje w kilka minut.

Prowadzenie:  dr hab. Marek Filiciak, prof. SWPS
najlepszy medioznawca w Polsce, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierujący też działem badań Centrum Cyfrowego. Zajmuje się wpływem nowych technologii komunikowania się na praktyki kulturowe i edukację medialną. Kierował zespołami przygotowującymi m.in. raporty "Młodzi i media", "Tajni kulturalni" i "Obiegi kultury". Niedawno ukazała się jego nowa książka "Media, wersja beta" (Gdańsk 2013).

 

Serdecznie zapraszam !
Janina Rosiak
   Zastępca Dyrektora ZCEMiP
   ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
    WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE NAUCZYCIELSKIEJ
    WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY O FUNKCJONOWANIU MÓZGU
    cykl spotkań z nauczycielami szkół podstawowych

Kuratorium Oświaty Szczecinie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli:
ZCDN w Szczecinie, ZCEMiP ODN w Szczecinie i PODN w Stargardzie Szczecińskim,
organizuje cykl spotkań dla nauczycieli szkół podstawowych (szczególnie klas pierwszych) na temat wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i uczenia się dzieci najmłodszych, w oparciu o część I podręcznika "Nasz elementarz" oraz wykorzystania w praktyce nauczycielskiej współczesnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.
Spotkania odbędą się w dniach 26, 27 i 28 listopada 2014 w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Myśliborzu.

Udział w spotkaniu możliwy tylko po zgłoszeniu się
za pomocą formularza zgłoszeniowego,
który będzie udostępniony poniżej od dnia 17 listopada 2014r.
Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do wyczerpania limitu miejsc.Miejsca i terminy spotkań dla nauczycieli szkół podstawowych leżących w poszczególnych powiatach: 

Janina Rosiak
   Zastępca Dyrektora ZCEMiP
   ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
MINISTERSTWO OŚWIATY - PAKIET EDUKACYJNY
zaprasza do pobrania i korzystania ze scenariuszy

Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do skorzystania z bezpłatnego Pakietu Edukacyjnego:

Człowiek – Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju.
Scenariusze w postaci pdf. można pobrać z:
http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=45&id=282

Pakiet składa się z 10 scenariuszy lekcyjnych, które realizują cele edukacji dla zrównoważonego rozwoju w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (poziom rozszerzony) oraz podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Wszystkie scenariusze są zgodne z podstawą programową zarówno w zakresie celów ogólnych, jak i wymagań szczegółowych. Każdy scenariusz zawiera plan toku lekcji, uwagi o realizacji, a także karty pracy dla uczniów, w tym ćwiczenia i prace domowe, materiały dla nauczyciela wzbogacone o teksty źródłowe, slajdy z ilustracjami, wykresami, tabelami i mapami oraz linki do filmów i ilustracji w internecie.
Scenariusze lekcji przedstawiają zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska w powiązaniu z kwestiami społeczno-ekonomicznymi i etycznymi. Prezentują ciekawe rozwiązania metodyczne ułatwiające pracę dydaktyczną z uczniami m.in. poprzez wykorzystanie interaktywnych materiałów i metod. Daje to uczniom możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, szukania ciekawych rozwiązań i doskonalenia umiejętności współpracy.

 

Janina Rosiak
   Zastępca Dyrektora ZCEMiP
   ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
    Szczecińskie Konkursy Przedmiotowe
    w roku szkolnym 2014/2015
    dla uczniów szkół gimnazjalnych,
    organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo
    na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tegorocznych konkursów:

 • Konkurs Biologiczny
 • Konkurs Chemiczny
 • Konkurs Fizyczny
 • Konkurs Geograficzny
 • Konkurs Historyczny
 • Konkurs Matematyczny
 • Konkurs Młodego Poligloty
 • Konkurs Polonistyczny

Materiały do pobrania:

 

Katarzyna Kurpios
   doradca metodyczny chemii
    Wykład pt.
    Jan Czochralski - czy już dobrze znany?

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego serdecznie zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się 17 listopada (poniedziałek) 2014 roku o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w Rektoracie US przy al. Papieża Jana Pawła II 22a.
Wykład pt. "Jan Czochralski - czy już dobrze znany?" wygłosi dr Paweł E. Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN we Wrocławiu.
Dr Tomaszewski opowie o życiu i twórczości profesora Jana Czochralskiego, genialnego samouka, chemika i wynalazcy, trzeciego w kolejności po M.Koperniku i M.Curie-Skodowskiej polskiego naukowca wymienianego w literaturze światowej. Na dowód tego, Sejm RP ustanowił rok 2014 Rokiem Czochralskiego.

 

dr Aneta Mika
   doradca metodyczny fizyki,
   członek zarządu
   Oddziału Szczecińskiego PTF
    Zaproszenie dla nauczycieli chemii szkół gimnazjalnych
    na zajęcia otwarte - warsztaty laboratoryjne

    Obowiązkowe doświadczenia z chemii w szkole gimnazjalnej

 

Zajęcia odbywają się w VI LO im. St. Czarnieckiego
w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41
w środy, w godzinach 16:30 - 18:00

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Tematyka i terminy zajęć w załączniku: Tematyka i terminy zajęć

 

Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową na adres: kurpiosk@gmail.com

 

Katarzyna Kurpios
   doradca metodyczny chemii
    GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
    JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI
    POSZUKIWANIE PŁASZCZYZN WSPÓŁPRACY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Jak rozmawiać z rodzicami-poszukiwanie płaszczyzn współpracy

Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku oraz listopadzie w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, SP nr  3 w Goleniowie oraz SP w Gogolicach nauczyciele uczestniczyli w treningu interpersonalnym, aby dokonać wglądu we własną osobowość. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia związane z zasadami skutecznej komunikacji, komunikat ja oraz świadomość barier komunikacyjnych pozwoliły nauczycielom świadomie planować rozmowy z rodzicami oraz uczniami. Tworzenie nowatorskich rozwiązań współpracy z rodzicami, włączenie ich do wspólnej pracy na rzecz kształtowania wartości młodego człowieka, nauczyciele uznają za jeden z priorytetów obecnej pracy, który realizuje założenia polityki oświatowej państwa w zakresie szeroko rozumianej bezpiecznej szkoły.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny matematyki
    GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
    WDRAŻANIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Wdrażanie procesów edukacyjnych w szkole wpływających na zwiększenie
efektywności kształcenia i motywacji do samodzielnej pracy uczniów

Podczas szkoleń, które odbyły się w październiku oraz listopadzie w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie, ZPO w Kołbaskowie oraz ZSP w Dobrzanach nauczyciele poznali sposoby rozpoznawania mocnych oraz słabych stron ucznia, konstruowali lekcje odwrócone z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz tworzyli scenariusze zajęć według zasad oceniania kształtującego. Dzięki wspólnie wykonywanym ćwiczeniom, wymianie doświadczeń będziemy efektywniej stymulować umiejętności samokształcenia ucznia oraz dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Już teraz zapraszamy na dalszy ciąg warsztatów w styczniu i lutym, podczas których będziemy dzielić się doświadczeniem z praktycznego wdrażania oceniania kształtującego podczas zajęć lekcyjnych.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny matematyki
    OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Ocenianie kształtujące w praktyce

Podczas szkolenia, które odbyło się w październiku w PAPSP w Szczecinie nauczyciele zapoznali się z głównymi zasadami oceniania kształtującego, tworzyli cele lekcji w języku uczniowskim, formułowali jasne i precyzyjne nacobezu, zadawali pytania kluczowe oraz zapoznali się z zasadami konstruowania informacji zwrotnej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje za twórczy udział i zapraszam na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
    Warsztaty - edycja IV
    Doświadczenia przyrodnicze dla najmłodszych

W dniach 28.10 oraz 4.11.2014r. odbyła się już IV edycja warsztatów:

Doświadczenia przyrodnicze dla najmłodszych

Uczestnicy warsztatów, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego mieli okazję poznać i samodzielnie przeprowadzić wiele eksperymentów z dziedziny fizyki i chemii z użyciem ogólnie dostępnych materiałów. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i technicznym (pkt. 7 podstawy programowej) jest zadaniem wyjątkowo trudnym, w związku z tym eksperyment - właściwie przeprowadzony, w sposób jasny i przystępny objaśniony okazuje się być narzędziem dydaktycznym idealnie dostosowanym do realizacji tego właśnie zadania.

Doradcy metodyczni:
   Aneta Mika - fizyka
   Katarzyna Kurpios - chemia
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 12 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Wspieranie rozwoju małego dziecka
Techniki plastyczne w klasach młodszych

Podczas spotkania nauczycielki w aktywny sposób poznały wiele interesujących technik plastycznych. Prace plastyczne mogą inspirować dzieci do aktywności, a jednocześnie będą okazją do zabawy, dadzą zadowolenie i odkryją talenty u najmłodszych.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   nauczania wczesnoszkolnego
    ZOOM IN ON AMERICA

Amerykańskie Centra Informacji - Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie, publikują bardzo ciekawy magazyn, do zapoznania z którym chciałbym zachęcić wszystkich nauczycieli języka angielskiego.
Zoom in on America jest bardzo szczególnym miesięcznikiem. Po pierwsze, jest on wydawany w wersji on-line, dostępnej dla każdego, kto wejdzie na adres:

http://www.usinfo.pl/zoom

Zoom In on America dotyczy tylko Ameryki, jej kultury, środowiska, historii i ludzi, stwarzając czytelnikom okazję do zapoznania się z rzetelnymi i obiektywnymi informacjami, stojącymi nieraz w sprzeczności ze stereotypami wynikającymi z naszych dość powierzchownych informacji o tym kraju. Każde wydanie składa się z około czterech stron zawierających teksty i ilustracje. Zawsze ostatnia strona, tzw. "Activity Page", zawiera ćwiczenia oraz konkursy.
Magazyn Zoom In on America jest wart czytania - zapraszam więc wszystkich zainteresowanych Ameryką oraz językiem angielskim do korzystania z tych zasobów.

 
 

Przemysław Jackowski
   doradca metodyczny
   j.angielskiego
  
    SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA EGZAMINATORÓW
    W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU
    JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

W październiku 2014r. w szczecińskich placówkach oświatowych odbyły się szkolenia uzupełniające egzaminatorów na temat:

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 2015

Podczas szkoleń przedstawione zostały najistotniejsze zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015. Nauczyciele zostali zapoznani ze strukturą i formą egzaminu maturalnego, rodzajami, formami, typami zadań otwartych i zamkniętych oraz zasadami ich oceniania.

Przemysław Jackowski
   doradca metodyczny
   j.angielskiego
    WARSZTATY METODYCZNE
    DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Dnia 04 listopada 2014r. w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka angielskiego 2015

Podczas szkoleń przedstawione zostały najistotniejsze zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015. Nauczyciele zostali zapoznani ze strukturą i formą egzaminu maturalnego, rodzajami, formami, typami zadań otwartych i zamkniętych oraz zasadami ich oceniania.

 
 

Przemysław Jackowski
   doradca metodyczny
   j.angielskiego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 06.11.2014r w ZCEMiP przy ul.Hożej 6 odbyło się spotkanie dyrektorów szczecińskich przedszkoli.

W trakcie spotkania przeprowadzono diagnozę potrzeb i oczekiwań
w obszarze wychowania przedszkolnego dotyczącą szkoleń,
wspomagania i doradztwa metodycznego.

Prowadzono dyskusję na temat zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze dotyczącym kwalifikacji nauczycieli do nauki języka obcego. W ramach sieci współpracy powstał klubik dyrektorów przedszkoli. Spotkania odbywać się będą cyklicznie co dwa miesiące.
Kolejne odbędzie się 11.12.2014r o godzinie 13.00 na ul. Hożej 6

 
 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   wychowania przeszkolnego
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 04 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

Wspieranie rozwoju małego dziecka.
Metody pracy z małym dzieckiem w kontekście realizacji podstawy programowej.
Nowy Nasz Elementarz w klasie 1

Nauczycielki praktycznie doskonaliły metody dostosowane do możliwości małego dziecka w klasach młodszych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z sześciolatkiem. Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono realizacji założeń podstawy programowej w oparciu o nowy Nasz Elementarz. Z radością i przy muzyce nauczycielki wykonały ćwiczenia wspierające rozwój ucznia, poznając różnorodne zabawy.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    PRZEDMIOTY ZAWODOWE

W dniu 03 listopada 2014 r. w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej przy ulicy Hożej 6 w Szczecinie odbyła się konferencja

System uzyskiwania umiejętności i kwalifikacji
w zreformowanej szkole zawodowej

W pierwszej części konferencji, pani Grażyna Uhman, ekspert Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przedstawiła akty prawne obowiązujące w zreformowanej szkole zawodowej oraz omówiła szkolne i pozaszkolne formy uzyskiwania umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Następnie przeanalizowała alternatywne możliwości planowania dróg uzyskiwania tych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szczególnie interesujące były przykłady ciekawych działań służących promocji szkolnictwa zawodowego i propagowaniu wiedzy o specyfice różnych zawodów (np. Miasteczko zawodów).
Konferencję zakończyło wystąpienie Elżbiety Lesińskiej, doradcy metodycznego ODN ds. kształcenia zawodowego, na temat nowej formuły egzaminu zawodowego.

Elżbieta Lesińska
   doradca metodyczny
   kształcenia zawodowego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 07.10.2014r w Przedszkolu Publicznym Nr 8, ul.Różowa 24 w Szczecinie odbyła się rada szkoleniowa pt.

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna - jak sobie z tym poradzić?

Rada pedagogiczna zapoznała się ze sposobem realizacji nadzoru pedagogicznego po zmianach z 10.05.2014r. Ale przede wszystkim nabyła nowe umiejętności dotyczące stosowania w praktyce ewaluacji wewnętrznej - poznała etapy projektowania ewaluacji. Zapoznała się z nowymi narzędziami do ewaluacji wewnętrznej oraz formą raportowania zakończonego procesu ewaluacji. Wspólnie wypracowała wzorcowy projekt ewaluacji wewnętrznej, zgodnie z potrzebami uznanymi w placówce za istotne.

 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   wychowania przedszkolnego
    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W dniu 04.11.2014r w Szkole Podstawowej Nr 74, ul.Seledynowa 50 odbyło się spotkanie warsztatowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych i oddziałów "0" ze szkół na terenie Szczecin-Prawobrzeże. W trakcie spotkania przeprowadzono diagnozę potrzeb i oczekiwań w obszarze wychowania przedszkolnego, dotyczącą szkoleń, wspomagania i doradztwa metodycznego. Prowadzono rozmowy i wymianę doświadczeń na temat bieżących problemów edukacyjnych.

 

Agnieszka Czeglik
   doradca metodyczny
   wychowania przedszkolnego
    ZAPROSZENIE na szkolenie dot. edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszam na warsztaty metodyczne pt.

Wspieranie rozwoju małego dziecka
Techniki plastyczne w klasach młodszych

które odbędą się w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 37 , ul. Rydla 6 w Szczecinie.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc warunkiem uczestnictwa jest kontakt mailowy z doradcą iwona_r_doradca@wp.pl

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    ZAPROSZENIE na szkolenie dot. edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszam na warsztaty metodyczne pt.

Wspieranie rozwoju małego dziecka
Metody pracy z małym dzieckiem w kontekście realizacji podstawy programowej
Nowy Nasz Elementarz w klasie 1

które odbędą się w dniu 04 listopada 2014 r. o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej nr 35 , ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, warunkiem uczestnictwa jest kontakt mailowy z doradcą:  iwona_r_doradca@wp.pl

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


19.11.2014 w ZSO nr 2 ul. Kopernika 16a s.203 odbędzie się konferencja dla nauczycieli szczecińskich szkół na temat:  "Styl życia a problemy odżywiania u uczniów"

 

Tematyka konferencji:

 1. "Suplementy diety. Napoje energetyzujące"
  dr Joanna Sadowska, Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka ZUT
  godz. 15.30 - 16.30
 2. "Problemy odżywiania u dzieci i młodzieży i związane z tym choroby"
  dr Anita Horodnicka-Józwa, pracownik PUM,
  godz. 16.30 - 17.30

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi Państwa na coraz częstsze problemy dzieci i młodzieży dotyczące niewłaściwego stylu życia i wynikające z tego problemy zdrowotne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy mailowe:

r_majewska@tlen.pl

bozenaraszk@wp.pl

do 15.11.2014, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Doradcy metodyczni:
  Bożena Dąbrowska-Raszkowska - biologia
  Renata Majewska - profilaktyka i wychowanie    ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Od 15.09.2014r. pełnię funkcję doradcy metodycznego ODN do biologii dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie zapraszam do współpracy środowisko nauczycieli biologii. Do ważniejszych zadań na tym stanowisku uważam nawiązanie szerokiej współpracy ze środowiskami naukowymi Szczecina - US, ZUT, PUM. W pierwszym semestrze proponuję Państwu cykl zajęć tj. seminariów, warsztatów dotyczących zagadnień z biologii komórki i botaniki.

Pierwsze zajęcia laboratoryjne
"Komórka w obiektywie mikroskopu"
odbędą się w Katedrze Biologii Komórki, Wydz. Biologii US, ul .Wąska 13, sala 23

 

26.11.2014 I gr. godz. 15.15 - 16.45, dla nauczycieli gimnazjum, maks.15 os.
10.12.2014 II gr. godz. 15.15 - 16.45, dla nauczycieli liceum, maks.15 os.

 

Merytoryczną, praktyczną wiedzą na ten temat podzieli się z nauczycielami biologii

Pani dr Renata Słomińska-Walkowiak, adiunkt w Katedrze Biologii Komórki US.

Cel zajęć:
- poznanie przestrzennej organizacji komórki
- wykonywanie preparatów z różnych organów roślinnych
- umiejętność oznaczenia wybranych struktur komórkowych
- planowanie i dokumentacja zajęć
- opracowanie kart pracy ucznia
Są to zajęcia laboratoryjne, dlatego liczba osób jest ograniczona.

Nauczycieli biologii proszę o kontakt mailowy z doradcą metodycznym z biologii:

do 23.11.2014 dla gr. I, do 7.12.2014 dla gr.II

Bożena Dąbrowska-Raszkowska bozenaraszk@wp.pl lub kontakt tel.608872633

 

Bożena Dąbrowska-Raszkowska
   doradca metodyczny biologii
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W dniach 28 i 29 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbył się cykl zajęć otwartych z uczniami klas pierwszych. Ćwiczenia dawały możliwość twórczego zaangażowania się w tworzenie obrazów, ćwiczyły motorykę małą, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Były też okazją do zabawy, która jest właściwą metodą pracy z dziećmi sześcioletnimi. Zajęcia pokazywały jak wykorzystać pomoce dydaktyczne inspirujące małe dzieci do twórczości, a jednocześnie zapewniając zabawę i wspierać rozwój. Nauczycielki miały okazję obserwować trafności doboru metod i form pracy do możliwości ucznia.


Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    ZAPROSZENIE na warsztaty

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych miasta Szczecin na warsztaty:

Jak rozmawiać z rodzicami - poszukiwanie płaszczyzn współpracy

Warsztaty odbędą się 8 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Samochodowych przy ulicy Klonowica 14 w Szczecinie. Podczas warsztatów przeprowadzimy trening umiejętności porozumiewania się oraz zaprezentujemy sposoby aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą.
Start godzina 9.00, przewidywany czas szkolenia 10 godzin lekcyjnych

 
 

Doradcy metodyczni:
   Dagmara Lewartowska - język polski
   Elżbieta Patyk - matematyka
    ZAPROSZENIE na szkolenie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną organizuje szkolenie:

Planowanie pracy polonisty na IV etapie edukacyjnym
Nowa formuła egzaminu z języka polskiego

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i materiały przydatne w przygotowaniu uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli polonistów zajmujących się nauczaniem na IV etapie edukacyjnym. Dodatkowych informacji udziela doradca ds. języka polskiego Dagmara Lewartowska

termin: 24.11.2014r.
godzina: 15.00-19.30
miejsce: Zespół Szkół nr 5, ul. Hoża 3, Szczecin
Zgłoszenia on-line na adres:   l_dagmara@wp.pl

 

ZAPRASZAM !
Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
    TOWARZYSTWO na rzecz MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ zaprasza

Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej serdecznie zaprasza gimnazjalistów do udziału

w Szczecińskich Konkursach Przedmiotowych organizowanych
w roku szkolnym 2014 / 2015 .

Szczegółowych informacji proszę szukać w zakładce "Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej".

 
 

Katarzyna Kurpios
   doradca metodyczny chemii
    JESIENNE WARSZTATY KATECHETYCZNE

W październiku i listopadzie w dekanatach całej Archidiecezji odbywają się warsztaty dla katechetów na temat:

Metody aktywizujące na katechezie

gry i zabawy przeciwdziałające przemocy i agresji

W trakcie spotkań katecheci maja możliwość poznania wielu metod aktywizacji uczniów w trakcie lekcji, a także propozycji różnych zabaw do wykorzystania w pracy pedagogicznej i na spotkaniach poza lekcyjnych.

 
 

Dorota Maziarz-Świerzewska
   doradca metodyczny religii
    SZKOLENIE GRANTOWE (zadanie 26)

W dniach 27 września 2014r. oraz 6 i 9 października 2014r. w SP nr1 w Międzyzdrojach i SP nr 35 w Szczecinie, odbyły się szkolenia na temat:

Formy i metody organizacji zajęć pozalekcyjnych

w kontekście objęcia opieką świetlicową dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

W czasie warsztatów uczestnicy zapoznali się z propozycją programu "Zosia Samosia" , a także samodzielnie wypracowywali nowe scenariusze.

 
 

Doradcy metodyczni:
Renata Majewska
   profilaktyka i wychowanie
Dorota Maziarz-Świerzewska
   religia
    SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Dnia 20 października 2014r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Szczecinie odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat:

Zmiany na maturze 2015

Podczas szkolenia przedstawione zostały zmiany, które będą obowiązywały na maturze 2015 w zakresie poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele zostali zapoznani z zasadami przygotowania uczniów do matury, rodzajami zadań w arkuszach maturalnych oraz ideą oceniania holistycznego.

 
 

Barbara Grabowska
   doradca metodyczny geografii
    WDRAŻANIE PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w Szczecinie zorganizował warsztaty:

Wdrażanie procesów edukacyjnych w szkole wpływających na zwiększenie
efektywności kształcenia i motywacji do samodzielnej pracy uczniów

Podczas szkolenia, które odbyło się 29 i 30.09. 2014 roku w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie, nauczyciele poznali sposoby rozpoznawania mocnych oraz słabych stron ucznia, konstruowali lekcje odwrócone z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz tworzyli scenariusze zajęć według zasad oceniania kształtującego. Dzięki wspólnie wykonywanym ćwiczeniom, wymianie doświadczeń będziemy efektywniej stymulować umiejętności samokształcenia ucznia oraz dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za twórczy udział i zapraszamy na kolejne warsztaty.

 

Dagmara Lewartowska
   doradca metodyczny j.polskiego
Elżbieta Patyk
   doradca metodyczny matematyki
    MIĘDZYSZKOLNE ZESPOŁY SAMOKSZATŁCENIOWE

    NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zespoły odbyły się 1 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 (ul. Rydla 6) i 6 października 2014r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (ul. Hoża 6).

Tematyka spotkania:

 1. Priorytety doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2014/15
 2. Nowe akty prawne MEN
 3. Wdrażanie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o nowy Nasz Elementarz
 4. Doradztwo metodyczno - merytoryczne w roku szkolnym 2014/15
 5. Aktualności i sprawy bieżące

Podczas spotkania zostały omówione kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Szczegółowo przeanalizowano jak można realizować treści przewidziane dla I etapu edukacyjnego w oparciu o Nasz Elementarz. Nauczycielki poznały Generator kart pracy - narzędzie do tworzenia własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów oraz Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty, narzędzie służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w 1 klasie.

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 25 września 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyła się konsultacja zbiorowa na temat:

Awans zawodowy nauczyciela. Rola opiekuna stażu.
Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o koncepcję pracy szkoły.

Podczas spotkania przedstawione zostały sposoby dokumentowania zadań ze stażu, zadania opiekuna stażu oraz ważne terminy związane z awansem zawodowym.

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

16 września 2014r. W Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Planowanie pracy nauczyciela w oparciu o koncepcję pracy szkoły.
Awans zawodowy nauczyciela.

Nauczycielki poznawały procedurę awansu zawodowego. Podczas spotkania przedstawione zostały sposoby dokumentowania zadań ze stażu, zadania opiekuna stażu oraz ważne terminy związane z awansem zawodowym.

 
 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej
    EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dnia 11 września 2014r. w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe na temat:

Nowy Nasz Elementarz w klasie pierwszej, a podstawa programowa.
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/15

Podczas spotkania zostały omówione kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny. Szczegółowo przeanalizowano jak można realizować treści przewidziane dla I etapu edukacyjnego w oparciu o Nasz Elementarz. Nauczycielki poznały Generator kart pracy - narzędzie do tworzenia własnych, zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów oraz Skalę Funkcjonowania Pierwszoklasisty, narzędzie służące rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w 1 klasie.

 

 

Iwona Rybeńska
   doradca metodyczny
   edukacji wczesnoszkolnej

  


 

.....
ZAPRASZAMY DO PRZEGLĄDANIA
MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
.....

    

Opracowanie © ODN 2004-2014