Historia

Sylwia Klik

 

 

Szkoła Podstawowa nr 61
im. Michała Kmiecika
ul. 3 Maja 4
70-214 Szczecin
tel. 91 433 43 91
Dyżur w szkole: czwartek 15.20 – 17.20 sala 208
Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30
e-mail sklik@zcemip.edu.pl

 

 

Wykształcenie, kwalifikacje

• Nauczyciel dyplomowany historii w Szkole Podstawowa nr 61 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie
• studia magisterskie z historii, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Szczeciński
• studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
• Policealne Studium Kupiecko-Spedycyjne „Merkurius”
• Egzaminator maturalny z historii
• Od stycznia 2018 roku doradca metodyczny ds. historii w ODN w ZCEMiP w Szczecinie.

Nauczyciel poszukujący nowych rozwiązań edukacyjnych

• Przeprowadzenie prelekcji pt. ”Karty pracy i ich zastosowanie” podczas konferencji pt. „Każda lekcja w dobrym stylu” w ramach Forum Wymiany Doświadczeń w MNS Centrum Dialogu Przełomy
• Indywidualny Program Nauki dla ucznia zdolnego w Gimnazjum nr 14
• Praca z uczniem zdolnym, koło historyczne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i LO
• Zorganizowanie montażu słowno – muzycznego z okazji roczny Związku Polaków w Niemczech – Prawdy Polaków u Michała Kmiecika – prezentacja szkoły SP 61 – Wrocław
• Opiekunka wielu projektów edukacyjnych w gimnazjum w tym projektu – Spacer społeczno – polityczny po Szczecinie; współpraca przy realizacji z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Instytutem Historii. Projekt był realizowany w formie wywiadów.
• Artykuł do Refleksji pt. „Lokalny bohater ”Notatki do biografii Michała Kmiecika.
• Współpraca z Archiwum Państwowym w Szczecinie i Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach wymiany młodzieży z Greifswaldu.

Osiągnięcia

• Opiekun merytoryczny wielu laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich dla szkół podstawowych, konkursów kuratoryjnych i Olimpiady Historycznej dla Gimnazjum oraz opiekun Pomorskiej Ligii Historycznej i debat oksfordzkich dla liceum
• Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wielokrotnie nagrodzona Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial