Historia

Irena Lewicka

Szkoła Podstawowa w Cerkwicy

ul. Szkolna 7 72-342 Cerkwica

Dyżur w szkole – środa 14.30-16.00 gabinet nr 17

Tel.: 91 38 677 10

Dyżur w ZCEMIP – poniedziałek 11.30 – 14.30

e-mail: ilewicka@zcemip.edu.pl

O doradcy

  Irena Maria Lewicka dr nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej w Cerkwicy z 31 letnim stażem. W latach 2011-2017 wykładowca w Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny
w Szczecinie na kierunku pedagogika, promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich, kierownik Zakładu Metodyki. Autorka 12 publikacji z pedagogiki i pedagogiki społecznej, 10 publikacji
z historii. Wygłoszone prelekcje na 8 konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych z pedagogiki. Współorganizatorka 3 międzynarodowych Konferencji Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dzieci i młodzież   w świecie technologii cyfrowych”;  Konferencji Naukowo-Metodycznej „Dziecko zdolne w szkole – wspieranie uzdolnień najmłodszych”.

Absolwentka:

Instytutu Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

– podyplomowych studiów w zakresie historii na Uniwersytecie Szczecińskim,

– podyplomowych studiów w zakresie plastyki na Uniwersytecie Szczecińskim,

– podyplomowych studiów z archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną  na Uniwersytecie Szczecińskim,

– podyplomowych studiów w zakresie zarzadzania oświatą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,

– podyplomowych studiów w zakresie muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.:

Rozwój zawodowy nauczyciela;  Rola nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym;  Grafika komputerowa (rysunek, zdjęcie, animacja i film na lekcji informatyki-technologii informacyjnej); Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?  zorganizowane przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie.

– Zasady korzystania z platformy zdalnego nauczania oraz metodyki on-line; Nauczanie metodą projektów (Problem – based learning at the Academy of Humanity and Ekonomics in Lodz); E – learning jako nowoczesna forma kształcenia zorganizowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi,

– Wpływ technologii cyfrowych na rozwój emocjonalny oraz zachowania dzieci i młodzieży przygotowany przez Centrum Profilaktyki Społecznej i zorganizowany w Trzciance – trener prowadzący mgr Leszek Roszczenko.

EEG – BOFEEDBACK I i II STOPIEŃ – zorganizowany przez BioMed – Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu.

Ocenianie szkolne w oparciu o obowiązujące przepisy;  Współpraca w zespołach nauczycielskichSzkoła środowiskiem wspierającym rozwój uzdolnień; Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów; Jak konstruować/modyfikować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły – zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Gimnastyka mózgu® – Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Dennisona  (I i II stopień) – zorganizowane przez Polskie  Stowarzyszenie Kinezjologów  w Warszawie.

Członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego, prezes Stowarzyszenia „Historia Nostra”  przy Sanktuarium Źródeł Wiary
w Cerkwicy, którego celem jest kształtowanie i propagowanie kultury i edukacji historycznej.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial