„Historia polskiej niepodległości”

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
na spotkanie warsztatowe, pt.

Cykl „O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne” – spotkanie pt. „Historia polskiej niepodległości”

Warsztaty odbędą się 5 listopada 2018 r. od godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie.

Cele warsztatów:
po zakończeniu warsztatów nauczyciel dowie się:
• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości.

Program:
1. Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie
– prowadzenie mgr Krystyna Milewska
2. Wartości patriotyczne i obywatelskie w edukacji – mgr Sylwia Klik
3. Zabawa i edukacja patriotyczna dla najmłodszych – prowadzenie – mgr Izabela Skierska
4. Wykład o historii polskiej niepodległości – dr Zofia Fenrych
5. Zaprezentowanie filmu pt. „Baśka Murmańska” – karta pracy – omówienie dr Zofia Fenrych
6. Prezentacja scenariuszy przygotowanych na ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Moja Niepodległa” – zaprezentowanie – dr Zofia Fenrych.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Zofia Fenrych – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie
mgr Sylwia Klik – doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie
mgr Izabela Skierska- doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej ODN
w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial