EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
CZ. II.
OPOWIADANIE TWÓRCZE W SZKOLNEJ DYDAKTYCE
I NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY.

Termin i miejsce spotkania: 10 stycznia 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna cechy opowiadania twórczego,
• zna i rozumie kryteria oceniania wypowiedzi o charakterze twórczym,
• zna i stosuje zasady redagowania wypowiedzi o charakterze twórczym,
• potrafi przełożyć wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej na ćwiczenia dotyczące konstruowania wypowiedzi twórczej,
• zna i stosuje elementy urozmaicające fabułę
Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial