DZIEŃ ŚW.MARCINA – warsztaty

W dniu 28 października 2019r. odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Drawnie .
Zbliżający się Dzień św.Marcina -Martinstag- święta uwielbianego przez niemieckie dzieci był okazją do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz do podzielenia się wiedzą na temat kompetencji kluczowych i kształtowaniu ich na lekcjach języka niemieckiego .
Podstawa programowa zakłada integrację kompetencji kluczowych i sprawności językowych , co dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatów udało się osiągnąć .


mgr Katarzyna Dzierbunowicz
doradca metodyczny języka niemieckiego – ODN Szczecin

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial