Doradztwo zawodowe

KRYSTYNA STELMACH – TYSZKO

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin

tel.91 4848056

Dyżur w szkole: czwartek 14.00-16.00, pok.26

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

e-mail: kstelmach@zcemip.edu.pl

 

 

O doradcy


Nauczyciel dyplomowany pracujący w zawodzie od 1997 roku. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Ekonomiczny.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie geografii oraz studia podyplomowe w zakresie szkolny doradca zawodowy na Uniwersytecie Szczecińskim, kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą”.
Egzaminator OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z geografii i zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości.
Od jedenastu lat zajmuje się doradztwem zawodowym. Systematycznie poszerza wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Swoją wiedzą
i doświadczeniem dzieli się z innymi podczas prowadzenia warsztatów i konferencji.
Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy realizacji projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, współfinansowanego ze środków EFS
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako współautor programu doradztwa zawodowego dla techników, współautor wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania WSDZ dla techników oraz prelegent cyklu seminariów wdrożeniowych o charakterze informacyjno-konsultacyjnym „Razem na rzecz rozwoju regionu. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty”.
Była współautorem programu modułowego dla zawodu technik ekonomista i technik usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz inicjatorką utworzenia i wprowadzenia w ramach eksperymentu pedagogicznego nowego zawodu technik usług bankowych i ubezpieczeniowych.
Pełniła funkcję trenera w programie edukacyjnym „Moje finanse”, realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Pełniła funkcję eksperta kształcenia modułowego w projekcie „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”, realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, jako ekspert prowadziła cykl konsultacji z zakresu wdrażania zmian programowych obowiązujących w kształceniu zawodowym. Pełniła funkcję trenera w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” realizowanego przez KOWEZiU.
Przygotowuje i realizuje projekty edukacyjne, finansowane ze środków unijnych oraz instytucji zewnętrznych, np.: „Finanse osobiste bez tajemnic”, „Planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego – pierwszym krokiem do sukcesu”, „Tydzień Wiedzy o Ekonomii” „Czerpiemy z doświadczeń 100. lat polskiej przedsiębiorczości”.
Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej została wielokrotnie nagrodzona Nagrodą Dyrektora Szkoły, Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin, a w 2017 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial