Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

z-ca dyr. ZCEMiP ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli mgr Janina Rosiak

71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

tel./fax. +48 91 428 29 44

e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

www: http://www.odn.zce.szczecin.pl