ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Forum Pełnomocników – sesja nadzwyczajna: o wolontariacie w samorządzie lokalnym.

Na zaproszenie Pracowni Pozarządowej z Koszalina 9 grudnia 2020r. podczas nadzwyczajnej sesji poświęconej wolontariatowi miałem okazję opowiedzieć o działaniach społecznych w szkole. Szczególnie zwróciłem uwagę na działania podejmowane przez uczniów w środowisku lokalnym, jak motywować uczniów do działań, oraz na temat współpracy z instytucjami pozarządowymi.

Przemysław Landowski
Doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie, specjalista ds. wolontariatu

TIKowe ABC na humanie – materiały ze szkolenia

Kolejne szkolenie on-line dla nauczycieli języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie w tym roku szkolnym odbyło się 19 października br. Na szkolenie zgłosiło się ponad 70 osób, co ogromnie raduje i jednocześnie stanowi dla nas wyraz Państwa zaufania i potrzeby rozwijania kompetencji. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w spotkaniu, na które zaproszone zostały jako prelegentki Aniołki Bez Charliego, czyli Ewelina Brzóska (język polski) i Aneta Radzik (historia i wiedza o społeczeństwie). Nagranie ze szkolenia i materiały szkoleniowe dostępne są na stronie: www.bit.ly/ODN_TIKowe_ABC

Zapraszamy na kolejne szkolenia i do kontaktu z nami.

Kinga Maciaszczyk
doradca metodyczny ds. języka polskiego

Lekcje otwarte on-line w edukacji wczesnoszkolnej na odległość

Lekcje otwarte dla klasy 2 w SP nr 2 w Szczecinie mogą Państwo obserwować w dniach: 5, 6 i 7 maja od godz. 9.00. Wirtualne drzwi do swojej klasy otwiera przed Państwem Łukasz Graczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 2 w Szczecinie, jak również prowadzący szkolenie ODN
z wykorzystania platformy ClickMeeteng w kształceniu na odległość.

Lekcja on-line stanowi nieocenione źródło informacji oraz obserwacji pracy ucznia i nauczyciela
w nietypowej dla obu sytuacji, jaką jest nauczanie na odległość.

Link do pokoju spotkań na platformie ClickMeeting zostanie wysłany do Państwa w dniu obserwowanej lekcji.

Udział w szkoleniu możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji z wykorzystaniem formularza, znajdującego się jest pod adresem https://forms.gle/gbFtoZrabQU8Bojn8 

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona – pokój webinarowy pomieści jedynie 25 osób, w tym są już liczeni uczniowie.
O zakwalifikowaniu się na obserwacje lekcji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu prosimy informacje kierować na adres: iskierska@zcemip@edu.pl, by nie blokować miejsca w pokoju webinaryjnym.

Dzień Nauczyciela Języka Niemieckiego

W połowie marca zapowiada się szkoleniowa sobota.

Goethe Institut wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego organizują 14 marca w Szczecinie Dzień Nauczyciela Języka Niemieckiego „W drodze!”.

W programie bardzo interesujące zajęcia poświęcone takim zagadnieniom jak: niemiecki dla dzieci, praca z komiksem, niemiecki jako drugi język obcy po angielskim, ochrona środowiska.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Goethe Institut.  

K.Dzierbunowicz
doradca ds. języka niemieckiego

Przedmaturalna diagnoza kształtująca z języka polskiego i matematyki

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej z języka polskiego i matematyki, która odbędzie się 3 i 4 marca 2020 r. Diagnoza przeznaczona jest dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego i klas czwartych technikum. Propozycja przeprowadzenia przedmaturalnej diagnozy kształtującej jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów i nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych; jest szansą weryfikacji stanu przygotowań młodzieży do obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. Analiza i interpretacja jej wyników pozwoli także pracownikom ODN i PODN zaplanować działania wspomagające pracę szkół, które będą miały na celu poprawę jakości kształcenia. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Dariusz Borowski – doradca metodyczny ODN ZCEMiP w Szczecinie.

Zgłoszenie uczestnictwa w Przedmaturalnej diagnozie kształtującej jest dokonywane poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://forms.gle/6dXdvHap898dd2916 w terminie do 31 stycznia 2020 r. Uczestnikiem może być wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.

Pozostałe informacje dotyczące organizacji diagnozy odnajdziecie Państwo w załączonym do niniejszej wiadomości Regulaminie.  

Serdecznie pozdrawiamy
Doradcy ODN i PODN

Debata #Wybieram Wolontariat

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza już po raz kolejny Regionalne Centrum Wolontariatu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zaplanowało kilka wydarzeń.

W poniedziałkowe przedpołudnie, 2 grudnia  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się debata pt. „Wybieram Wolontariat”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełnili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska -Kulesza.

W debacie wzięło udział 10 szkół, były to Szkoły Podstawowe, Licea i Technika.

Debatę prowadziła pani  Małgorzata Furga, dziennikarka Polskiego Radia Szczecin.

Aula  była wypełniona, a młodzież szczecińska z dużym zaangażowaniem debatowała o wolontariacie.

Mówiono o sposobach organizacji zadań wolontariackich, o formach nagradzania, wpływie wolontariatu na kompetencje i rozwój osobisty, oraz o roli nauczycieli- opiekunów w podejmowaniu pracy na rzecz innych.

Uczniowie zgodnie stwierdzili , że wolontariat powinien być propagowany na szeroką skalę jako jeden
z elementów niezbędnych w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

Przemysław Landowski
doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie

WIZYTA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9 W POLICACH

Jest 07.11.2019r. jako metodyk wchodzę w progi Przedszkola Publicznego Nr 9 w Policach – do placówki , która metodyka absolutnie nie potrzebuje , bo dyrektor który zarządza tą placówką jest klasą samą w sobie , wizjonerem i nauczycielem z pasją ! Idąc do tej placówki wiedziałam , że spotkam tam nauczyciela , który w 1997r wpadł pod moje skrzydła prosto z liceum 😊 . Nauczyciela , który przez te wszystkie lata wykazuje się ogromnym zaangażowanie i który każdego dnia cieszy się swoją pracą ! Nauczyciela , który jako młokos chłonął każde moje wskazówki aby doskonalić swoją pracę
i ,,zamęczał” mnie wieczornymi telefonami aby przedyskutować każde swoje słowo skierowane do dzieci czy rodziców 😉. Dziś służbowo ale z prezentem wkroczyłam aby podziękować za to co przez te wszystkie lata ten nauczyciel zrobił dla edukacji. Książka ,,Entuzjaści” Andre Sterna trafiła pod skrzydła entuzjastki wychowania przedszkolnego , która obecnie jest pod skrzydłami entuzjastki holistycznego rozwoju małego dziecka . Monika Szymańska – dziękuje , że jesteś ❤️ !!!!!! Przedszkole Publiczne nr 9
w Policach aż kipi od innowacyjnych pomysłów i zaangażowania nauczycieli . 👉 Po pierwsze pracują bez podręczników  . 👉Po drugie – ustawicznie zaskakują swoimi pomysłami – choćby : 🔴organizacja miasteczka rowerowego na placu zabaw – projekt własny pt. ,,Mali cykliści”  🔴realizacja projektu własnego ,,Bezpieczny upadek” – podczas którego dzieci nie tylko nie boją się aktywności ruchowej ale jednocześnie uczą się jak bezpiecznie z niej korzystać 🔴organizacja akcji ,,Bieg szlakiem dzika” jak
i zabawy sensoryczne w trakcie których dzieci w innowacyjny sposób doświadczają zmysłami
i pokazują rodzicom , że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko . Takich działań w wykonaniu PP 9 można wymieniać setki ! Brawo Pani Dyrektor Iwona Ochocka , brawo grono pedagogiczne . Dziękuje za zaproszenie  i trzymam kciuki za dalsze pomysły . Jestem przekonana , że Wasze działania są dowodem na piękne zdanie , które wypowiedział kiedyś Ken Robinson – ,,ULEPSZYĆ EDUKACJĘ MOŻNA TYLKO WTEDY , GDY SIĘ ZROZUMIE, ŻE TO JEST ŻYWY SYSTEM”.

Agnieszka Czeglik
Nauczyciel Konsultant ODN Szczecin

FRAJDA

W dniach 20 – 22 września w Ośrodku Rozwoju Edukacji „Frajda” w Czarnocinie odbył się  Wolocamp
w ramach projektu POMORZE POMOŻE – wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego. Uczestnikami spotkania  byli nauczyciele i uczniowie ze Szczecina i z województwa zachodniopomorskiego. Podczas tego spotkania doradca metodyczny ODN Szczecin ds. wiedzy o społeczeństwie  Pan Przemysław Landowski  poprowadził warsztat „Wolontariat w szkole” . Cieszymy  się, że mogliśmy dorzucić swoją cegiełkę do tego pięknego wydarzenia.

ODN Szczecin

PLAN DALTOŃSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

29.05.2019r – to popołudnie i wieczór z planem daltońskim w Certyfikowanym Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Szczecinie upłynął na refleksji i warsztatowej pracy. Nic nie jest tak doskonałe żeby nie mogło być lepsze . W jakim miejscu jesteśmy? Co możemy więcej? Super wizja w daltońskiej 18-tce zakończona nowymi pomysłami na nowy rok szkolny.

Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin
Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial