Fika

„Książki nigdy nie bywają w złym humorze,
odpowiadają na każde pytanie”

Czyta się? Pewnie, że się czyta!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 29.11.2018r.
o godz. 17.00 do Kluboksięgarni Fika przy ul. Papieża Jana Pawła II na spotkanie z książkami dla dzieci. Będziemy czytać, słuchać, rozmawiać, pytać, planować i….

 

Czekamy na Was
Izabela Skierska doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej ODN
Małgorzata Narożna księgarka, animatorka czytelnictwa

Facebook

DALTOŃSKIE REFLEKSJE W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM

Kiedy na dworze deszcz i słota nauczyciele Przedszkola Szmaragdowego przy CKS w Szczecinie poznają walory współpracy i pracy w parach 😊. Powoli, we własnym tempie, odkrywają tajemnice planu daltońskiego, który pobudza do refleksji i inspiruje do nowych działań 😊. Warsztaty prowadzone przez konsultanta ds. wychowania przedszkolnego ODN Szczecin.

Agnieszka Czeglik

Czytaj dalej

Facebook

HISTORIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

5.11.2018 roku w SP nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie dydaktyczne pt. „Historia polskiej niepodległości”. Uczestniczyli w nim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkoli, którzy zostali zapoznani przez Panią Krystynę Milewską z ofertą edukacyjną Muzeum Narodowego oraz propozycjami wystaw i imprez organizowanych w Szczecinie z okazji obchodów 100–lecia Odzyskania Niepodległości. Sylwia Klik doradca metodyczny ds.historii w ODN Szczecin w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o tym, czym jest patriotyzm i jak kształtować go u najmłodszych uczniów. Izabela Skierska doradca metodyczny ds.edukacji wczesnoszkolnej w ODN Szczecin podzieliła się praktycznymi sposobami na prowadzenie zajęć w zakresie edukacji społecznej, patriotycznej i historycznej. Pani dr Zofia Fenrych z IPN w Szczecinie wygłosiła wykład o historii polskiej niepodległości, zaprezentowała film „Baśka Murmańska”, związane z nim karty pracy, a także ciekawe scenariusze lekcji. Każdy uczestnik spotkania historycznego mógł wybrać coś dla siebie siebie i wykorzystać w swojej pracy z najmłodszymi uczniami.

 

Facebook

Wspierający doradca metodyczny.

Doradcy metodyczni ODN-u nie tylko prowadzą szkolenia. Odwiedzają również szczecińskie placówki aby między innymi objąć mentoringiem młodych nauczycieli na początku swojej ścieżki zawodowej. Dziękujemy za zaproszenie do oddziałów przedszkolnych w SP 3 w Szczecinie . Mamy nadzieję , że wspólne działania , decyzje , refleksje dadzą poczucie bezpieczeństwa młodym nauczycielom i wzbogacą ich warsztat pracy.

 

Facebook

Klub młodego nauczyciela

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA
edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie z doradcą metodycznym.

Spotkanie przeznaczone dla nauczycieli stażystów i kontraktowych odbędzie się dnia 21 listopada 2018 r. (środa)o godz. 16:00, w SP nr 35 w Szczecinie, w sali nr 5.

Celem spotkania jest:

• Zapoznanie z koncepcją pracy doradcy metodycznego
• Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
• Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących metodyki pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej
Izabela Skierska

Facebook

„Historia polskiej niepodległości”

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
na spotkanie warsztatowe, pt.

Cykl „O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne” – spotkanie pt. „Historia polskiej niepodległości”

Warsztaty odbędą się 5 listopada 2018 r. od godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie.

Cele warsztatów:
po zakończeniu warsztatów nauczyciel dowie się:
• jak zainteresować uczniów historią XX w.,
• jakie przedsięwzięcia zorganizować w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, aby młodzież chętnie w nich uczestniczyła,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości.

Czytaj dalej

Facebook

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 25.10.208r w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbył się pierwszy Klub Młodego Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego . Był czas na autorefleksje , rozmowy o potrzebach nauczycieli , obawach i oczekiwaniach . Dzięki wydawnictwu Bliżej Przedszkola odbyło się również losowanie atrakcyjnych upominków . To dopiero pierwsze organizacyjne spotkanie , a przed nauczycielami wiele kolejnych z zaplanowanymi już tematami i oczekiwaniami. ODN dziękuje za przybycie i zaprasza kolejne osoby , które są na początku swojej drogi zawodowej i które nie mogły uczestniczyć w pierwszym spotkaniu. Kolejny KMNWP już w listopadzie .

 

Z-ca Dyrektora ZCEMiP
ds. ODN Szczecin
Konsultant Wychowania Przedszkolnego
Agnieszka Czeglik

 

 

Facebook

Akademia Skutecznego Rodzica – Edycja 2018/2019

Drodzy nauczyciele !
19 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, odbyła się inauguracja cyklu konferencji popularnonaukowych. Projekt ten to Akademia Skutecznego Rodzica – Edycja 2018/2019.
W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z różnych szkół z terenu Szczecina, nauczyciele oraz zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie, Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, a także dyrektorzy szkół z terenu miasta, pracownicy Kliniki Dilige zajmującej się wszechstronną pomocą terapeutyczną dla dzieci i dorosłych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Nikołajew, który wprowadził uczestników w istotę zajmowania się dzieckiem jako podmiotem naszych działań, przede wszystkim w kontekście socjalizacji pierwotnej i wtórnej oraz konieczności dawania przykładu i zaszczepiania wartości niesionych, np. przez wielopokoleniowość w rodzinie.
W kolejnej części spotkania dr n. med. Monika Mak – kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii PUM – w bardzo ciekawym wykładzie o „Motywowaniu dzieci do nauki i odrabiania zadań domowych z elementami mindfulness” przybliżyła tematykę motywacji, organizowania i stosowania pochwał, które mogą w skuteczny sposób pomóc w wypracowaniu długofalowej optymalnej realizacji obowiązków szkolnych. Zwróciła również uwagę na to, że odpowiednie uwolnienie umysłu od rzeczy, które nie są istotne pomaga w doskonaleniu percepcji oraz pozyskaniu głębokiej wiedzy w procesie kształcenia.
Mamy nadzieję, że wezmą Państwo udział w kolejnych spotkaniach przygotowanych przez Szkołę i powiadomią o nich rodziców swoich wychowanków. Najbliższy temat to „Moje dziecko w klasie integracyjnej”. Prelegentem będzie p. mgr Joanna Agapow – terapeuta i diagnosta CPP w Szczecinie – 23.11.2018 r., godzina 16.30, natomiast 14.12.2018 r. o godzinie 16.30 p. dr hab., prof. US Barbara Ostapiuk (logopeda, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego) opowie nam o tym „Jak wspierać dziecko z wadą wymowy”.
Zapraszamy serdecznie do zapisów pod numerem telefonu 91 433 29 24.”

 

Facebook

Szkolenie dotyczące awansu zawodowego

24 października br., w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, odbyło się szkolenie dotyczące awansu zawodowego. Organizatorami spotkania był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Uczestników powitał Zastępca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN Pani Agnieszka Czeglik.
W spotkaniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska – Kulesza.
Szkolenie poprowadziły Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Szczecinie Pani Monika Sierant oraz wizytator z Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Pani Iwona Urbanik.
W związku z wejściem w życie od 1 września br. nowych przepisów, szkolenie dotyczyło szczegółowego przedstawienia zmian dotyczących uzyskiwania stopni awansu nauczycieli .
Dodatkowo pracownicy kuratorium zebrali od uczestników indywidualne pytania dotyczące awansu zawodowego , na które odpowiedzą bezpośrednio zainteresowanym. Odpowiedzi na pytania ukażą się również na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP
ds. ODN Szczecin

 

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial