KONFERENCJA MATEMATYCZNA

W ramach współpracy ZCEMiP – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz ZCDN w Szczecinie w dniach 13 i 14 marzec 2019r. odbyły się konferencje matematyczne dotyczące realizacji nowej podstawy programowej matematyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Prelegentem był Pan Maciej Borodzik – doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN. Poniżej link do prezentacji , które omawiane były przez Prof. Macieja Borodzika na konferencjach matematycznych w dniach 13 i 14 marzec 2019r. : www.mimuw.edu.pl/~mcboro zakładka – ,,Edukacja szkolna”

Facebook

BELFERSKA KAWIARENKA

BELFERSKA KAWIARENKA WCZESNOSZKOLNA
Zaprasza na
spotkanie pt. „Porozmawiajmy o lekturach”
(tych tradycyjnych i całkiem nowych)

Jeśli chcesz porozmawiać o:

  •  ciekawych pomysłach na omawianie lektury,
  •  czym zastąpić test sprawdzający znajomość lektury,
  • wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami,

to serdecznie zapraszam do Belferskiej Kawiarenki Wczesnoszkolnej. Zabierz ze sobą swoje pomysły, pomoce, wytwory związane z lekturami klas I-III.

Termin i miejsce spotkania: 28 marca 2019 r. godz. 17.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul.Świętoborzyców 40

Zapraszam serdecznie
Izabela Skierska
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Facebook

Zachodniopomorski Kongres Zawodowy – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym w dniu 19 marca 2019 roku w godzinach 10:00 – 13:30 Zachodniopomorskim Kongresie Zawodowym z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zachodniopomorski-kongres-zawodowy-zaproszenie/

Facebook

KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 26.02.2019r odbyło się 4 spotkanie w ramach Klubu Młodego Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego w ODN Szczecin . Główną tematyką było czytanie globalne , a prelegentem Pani Beata Wańtowska – ,,złota liga” w obszarze nauki czytania poprzez zabawę ! Nauczycielka z 25 letnim doświadczeniem w tym temacie , szkoleniowiec, nieustający praktyk ,,dywanowy” – ogrom wiedzy
i jeszcze większe doświadczenie .
Spotkanie odbyło się w formie warsztatowej i wniosło wiele nowych, metodycznych wskazówek do pracy z małym dzieckiem.

Agnieszka Czeglik
Zastępca Dyrektora
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Konsultant metodyczny ds. Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

Facebook

DALTOŃSKA WSPÓŁPRACA

,,Nocne” Polaków rozmowy w Przedszkolu Publicznym Nr 66 w Szczecinie. Dobra współpraca to połowa sukcesu w drodze do zdobywania szczytów. Dzisiejsze ćwiczenie na daltońskim szkoleniu wymagało dobrych relacji, uważności , motywacji , a przede wszystkim współdziałania. Przy okazji można było poćwiczyć pracę w ciszy ☺️. Coś nie pasowało w tych puzelkach , a rozmawiać ze sobą nie było wolno ☺️. W końcu udało się – powstały kwadraty ☺️. Radość i satysfakcja ogromna!

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

Facebook

„Teatrzyk Kamishibai”

Wtorkowe popołudnie katecheci i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej spędzili na szkoleniu pt. „Jak wykorzystać teatrzyk Kamishibai w edukacji?” Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska zaprezentowała teatrzyk, wytłumaczyła jego nazwę, pochodzenie oraz korzyści jakie przynosi uczniom. Następnie wszyscy zabrali się do twórczej pracy, by stworzyć własne teatry obrazkowe. Grupa katechetów utworzyła i zaprezentowała „Przypowieść o siewcy”, a wczesnoszkolni wiersz Juliana Tuwima pt. „Abecadło”. Zarówno jedna, jak i druga praca wywołała dużo pozytywnych emocji, zadowolenia i satysfakcji. Niech teraz zajęcia z Kamishibai cieszą uczniów w szczecińskich szkołach

Facebook

PLAN DALTOŃSKI cz. II

Fantastycznie miłe , okwiecone i wzbogacone o nową daltońską wiedzę spotkanie z gronem pedagogicznym PP35 i PP54 w Szczecinie. Cudowna atmosfera sprzyjała kolejnym działaniom edukacyjnym . ,,(…) współdziałanie jest jednym z czynników ożywiających nauczanie , które chce być skuteczne. Nauczyciel ma pokusę do napychania głów dzieci masą nowych faktów i jego nauczanie staje się koniec końców ,,trochę gadaniny , trochę mazaniny kredą i znów trochę gadaniny” , dzieci zaś pozostają bierne , a często stają się obojętne i złośliwe. W każdej lekcji która ma być skuteczną muszą brać udział twórczy dzieci , zarówno jak i nauczyciel . A nawet dzieci więcej niż nauczyciel”. H.Parkurst , s.151 , Wykształcenie według planu daltońskiego , Książnica Atlas 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN Szczecin

Facebook

POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK – WSPÓŁNA PRACA TO SUKCES

Miłe późne popołudnie 18.02.2019r. w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Szczecinie. Pracownicy po
8-10 godzinach pracy , a jednak dali radę i poznawali walory pracy zespołowej , która wymaga współdziałania. Nie znaczy to jednak, że praca w zespole pozbawia indywidualności. Wręcz przeciwnie – ona jej wymaga. Każdy zespół pracuje lepiej, jeśli jego członkowie różnią się między sobą ☺️. Ważne by te różnice uszanować. Dodatkowo by współpraca układała się dobrze, każda osoba powinna rozumieć potrzeby innych i mieć zdolność stawiania się w ich sytuacji. Choć wypracowanie
w placówkach odpowiednich schematów jest bardzo trudne i wymaga umiejętnego kierowania zespołem oraz silnego lidera, korzyści są ogromne – zarówno po stronie zatrudnionych, jak
i pracodawcy .

Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny Wychowania Przedszkolnego ODN SZczecin

Facebook

Bezpłatny projekt dla chętnych szkół szczecińskich (nauczycieli klas I-III )

Szanowni Państwo,
Froebel.pl wraz z Fundacją VCC, zapraszają do udziału w Projekcie 3.2 Polska Cyfrowa Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Projekt będzie zakładał dwuetapowe szkolenia z podstaw programowania oraz wyposażenie w sprzęt
i pomoce dydaktyczne nauczycieli objętych wsparciem.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wnoszenia środków finansowych przez szkołę ani przez organ prowadzący.

Projekt zakłada objęcie wsparciem nauczycieli i uczniów nauczania początkowego (klas 1-3) szkół podstawowych.
Dzięki nawiązaniu z nami współpracy otrzymują Państwo szansę na wyposażenie placówki
w innowacyjne pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry pedagogicznej
z podstaw programowania.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?
– możliwość pozyskania środków na podniesienie kwalifikacji nauczycieli;
– cykl szkoleń przeprowadzony przez wykwalifikowanych trenerów;
– wysokiej jakości materiały dydaktyczne umożliwiające wszechstronną edukację.

Ważne: Projekt skierowany jest do placówek z terenu Miasta Szczecin.

Aby zgłosić swoją szkołę do projektu należy przesłać skan wypełnionej deklaracji (w załączeniu) oraz uzupełnioną ankietę na niniejszy adres mailowy roman.chojnacki@froebel.pl, natomiast oryginały przesłać pocztą na adres:
Fundacja VCC
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/16
20-538 Lublin
Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania proszę o kontakt Roman Chojnacki 733 554 422.
UWAGA: ZGŁOSZENIA max do 28 lutego 2019 r. lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona!

Informacja o projekcie 3.2 – IV nabór

Zał.-nr-9_Deklaracja-udziału-w-projekcie

Ankieta_POPC_3.2

Facebook

Plan Daltoński

W dniu 13.02.2019r. arkana Planu Daltońskiego zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 35 i Przedszkole Publiczne nr 54 w Szczecinie. W cz.I szkolenia rozmowy o filozofii tej koncepcji i wesołe zabawy ucząca współpracy ☺️. Ponad 100 lat temu twórczyni Planu Daltońskiego Helen Parkhurst w swojej książce pisała ,,Prawdziwym zadaniem szkoły nie jest przykuwanie ucznia do z góry powziętych pojęć , ale danie dziecku swobody dochodzenia do własnych pojęć , oraz pomaganie mu do skoncentrowania wszelkich swych sił na sprawie uczenia się. Zakontraktowana praca , wobec której dziecko musi wysilać całą swą pomysłowość , stanowi rodzaj wyzwania , na które ono odpowiada automatycznie. Nawet jeśli na początku nie wie co począć ze swą odpowiedzialnością, to doświadczenie wraz ze swobodą , z jakiej teraz korzysta, dadzą mu wkrótce zrozumienie tego. Doświadczenie jest najlepszym
i w gruncie rzeczy jedynym prawdziwym nauczycielem”. str.109-110 , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego , Książnica Atlas , 1928r.

Agnieszka Czeglik
Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial