KLUB MŁODEGO KATECHETY

W dniu 15 stycznia w Szkole Podstawowej nr 35, odbyło się spotkanie w ramach Klubu Młodego Katechety.
Rozmawialiśmy o kształtowaniu motywacji zewnętrznej , opartej na systemie nagród i kar ,metodzie może i skutecznej ale działającej na krótki czas , a także o motywacji wewnętrznej , opartej na zainteresowaniu nauką, zarażaniu pasją ale wymagającej nawiązania relacji z uczniami.
Poznaliśmy sposoby budowania relacji oparte na dwóch zasadach: zrozumienia i docenienia. Niby proste i oczywiste, a jednak bardzo trudne. Wykonaliśmy kilka ćwiczeń , które być może pomogą
w budowaniu zespołu , w budowaniu relacji w zespołach klasowych.
Zaplanowaliśmy kolejne spotkanie Klubu Młodego Katechety zaraz po feriach 12 lutego 2019r., tym razem tematem spotkanie będzie wykorzystanie różnych aplikacji multimedialnych do tworzenia ciekawych pomocy na lekcję.

Facebook

„DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”

14.01.2019r. odbyło się spotkanie dwóch rad pedagogicznych z konsultantem ds. wychowania przedszkolnego w Szczecinie – Nauczyciele Przedszkola Publicznego Nr 52 oraz Przedszkola Publicznego Nr 53 uzupełnili swoją wiedzę m.in. o treści rozporządzeń dotyczące wymagań organizacyjnych i dokumentacyjnych. Co jest obowiązkiem nauczycieli ,a co może ustalić wewnątrz rada pedagogiczna? W jakiej formie prowadzić obserwacje i diagnozę przedszkolaka ? Jak formułować wpisy do dziennika ? Jak planować pracę edukacyjną z małym dzieckiem, aby nie tworzyć stosów papieru i podążać za dzieckiem ? Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego jako fundament tworzenia programów i planów…….

Facebook

Orlen Przedszkoliada Tour 2019

W dniu 12.01.2019r. ODN Szczecin , konsultant ds.wychowania przedszkolnego był gościem na Orlen Przedszkoliada Tour 2019 ! Niebywałą promocja zdrowia i ruchu! Ogromne zaangażowanie! Olbrzymi profesjonalizm ! Uśmiech , uprzejmość , życzliwość i bardzo pozytywna energia Instruktorów Przedszkoliady ! Od 9.00 do 19.00 – trzy tury spotkań ruchowych , ponad 2 tys. przedszkolaków
i rodzice w roli kibiców ! Było cudnie ! Emocje podczas wręczenia pucharów nie do opisania! Wspólny taniec ! No i kwiaty od Instruktorów dla nauczycieli , którzy w swoim wolnym dniu od pracy byli
z dziećmi, przeżywali , pomagali ! Dziękujemy za zaproszenie

Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds.ODN Szczecin
Konsultant metodyczny ds.wychowania przedszkolnego Czytaj dalej

Facebook

Budowanie zespołu…

Mimo późnych godzin wszyscy pracownicy PP27 w Szczecinie wraz z konsultantem metodycznym ODN świetnie się bawili . Wzajemny szacunek , tworzenie atmosfery, poczucie humoru , komunikacja (ja) – to łączy ludzi , buduje pracę zespołową . Przecież większą część czasu spędzamy właśnie
w pracy . Warto o siebie zadbać , warto się do siebie uśmiechać , warto razem rozmawiać . ,,Połączenie sił to początek , pozostanie razem to postęp , wspólna praca to sukces” H. Ford
10.01.2019r.

Facebook

Daltońskie refleksje w wychowaniu przedszkolnym cz. II – warsztaty

07.01.2019r. w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Szczecinie do późnych godzin wieczornych dużo działań daltońskich skupionych na współpracy. ,,Prawdziwe współżycie społeczne jest więcej niż kontaktem – jest współdziałaniem i wzajemnym oddziaływaniem na siebie.(…) Daltoński Plan Laboratoryjny wytwarza takie warunki , z których chcąc korzystać , uczeń mimowolnie działa jako członek zorganizowanej społeczności. Wartość życia w społeczeństwie polega na tem , iż przypomina ono ciągle każdemu z wolnych swych członków o tem , że jako współpracownik jest odpowiedzialny wobec całości i że sam również ponosi odpowiedzialność za całość”. ,,Wykształcenie według planu daltońskiego” , Lwów 1928r. sr.18 Czytaj dalej

Facebook

Klub Młodego Nauczyciela Przedszkola

Dziś na Klubie Młodego Nauczyciela Przedszkola rozmawialiśmy o trudnych zachowaniach dzieci. Gościem naszego spotkania była Pani Małgorzata Kaczyńska – doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Co mówić/robić kiedy rodzice przychodzą z żądaniem: „Proszę zrobić coś z tym dzieciakiem, bo nie da się z nim wytrzymać”?
No cóż , najczęściej czeka nas długa podróż. Najpierw musimy zrozumieć, co się dzieje, czyli postawić diagnozę, potem zastanowić się, co i jak możemy zmienić. Dla wielu rodziców zaskoczeniem jest to, że będzie to przede wszystkim ich praca – długa i konsekwentna, że potrzebna jest stała współpraca
z placówką przedszkolną. Jak ważna jest komunikacja z rodzicem podczas rozmów o trudnych zachowaniach dzieci? Te i inne problemy poruszane na dzisiejszym spotkaniu pobudzały do wielu nauczycielskich refleksji. Na koniec oczywiście prezenty – miesięczniki wydawnictwa Bliżej Przedszkola.

Agnieszka Czeglik
z-ca dyrektora ZCEMiP w Szczecinie
ds. ODN
Konsultant do spraw wychowania przedszkolnego

Facebook

Plan Daltoński

W dniu 03.01.2019r. Plan Daltoński zgłębiało Przedszkole Publiczne Nr 4 w Szczecinie. Dużo rozmów na temat indywidualizacji i podawania wiedzy pobudzało nauczycieli do głębokiej refleksji . ,, Metoda podawania wiedzy należy do wieków średnich. Panuje ona jeszcze w szkołach, choć warunki na podłożu których była ona użyteczna, już dawno minęły”.Helen Parkhurst, Wykształcenie według planu daltońskiego , Atlas 1928r.

Facebook

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam młodych stażem nauczycieli religii wszystkich etapów edukacyjnych na spotkanie w ramach Klubu Katechety.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia (we wtorek) o godz.15:30
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.
Temat spotkania: Jak motywować uczniów do pracy na lekcji religii
Cele spotkania
Po spotkaniu nauczyciel :
– określi sytuacje, w których uczniowie są zaangażowani w pracę na lekcji a kiedy odmawiają współpracy;
– rozróżni motywację wewnętrzną i zewnętrzną;
– pozna zasady budowania dobrych relacji z uczniami;
– otrzyma wskazówki do budowania atmosfery w klasie sprzyjającej motywacji do pracy.

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
WWK i ODN Szczecin

Facebook

Współpraca ODN – PUM

Dziś w ramach współpracy ODN-u z uczelniami wyższymi gościliśmy z wykładem u studentów Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie . Rozmowy o języku emocji o relacjach , o rozwoju małego dziecka i filozofii daltońskiej. Wykład prowadziła – Konsultant ODN Szczecin Agnieszka Czeglik

Facebook

,,Mobilny” doradca metodyczny w terenie

Dziś ODN Szczecin gościł w progach ZSO 4 , a konkretnie w SP2 na ul.Romera w Szczecinie – szkoła z oddziałami dwujęzycznymi. Miła atmosfera , nowa kolorowa przestrzeń stworzona dla zerówkowiczów i pierwszaków pobudza do działania 🙂 . Rozmowy z nauczycielami przyniosły wiele refleksji i pomysłów do dalszych działań 🙂 . Dyrekcja otwarta na zmiany 🙂 . Po takich spotkaniach chce się więcej i więcej …

Dziękuje za zaproszenie i do zobaczenia niebawem 🙂 . Agnieszka Czeglik

 

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial